LT   EN   RU  
2021 m. liepos 24 d., šeštadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Vyskupai
  Religija ir tikėjimai > Krikščionybė > Katalikybė > Vyskupai
Vys­ku­pas pri­si­me­na vai­kys­tę ir tar­nys­tę
Lankomumo reitingas

Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MIC yra kilęs iš Griškabūdžio parapijos Sparvinių kaimo. Gimęs 1926 m. rugpjūčio 30 d., kunigu įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d., dirbo vikaru Veiveriuose, Marijampolėje, 14 metų klebonavo Simne, 1967–1989 metais buvo Šakių klebonas ir dekanas. 1989 m. kovo 18 d. konsekruotas vyskupu, be to, priėmė amžinuosius įžadus marijonų vienuolijoje. Sulaukęs Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos, jis atsistatydino iš Vilkaviškio vyskupo ordinaro pareigų ir 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II jo prašymą priėmė. Šiuo metu Vilkaviškio vyskupas emeritas gyvena Marijampolėje, marijonų vienuolyne. Manome, jog vyskupo vaikystės ir gyvenimo patirtis...

 Ro­mas Bacevičius
Atsiverskime katekizmą: kas yra vyskupas?
Lankomumo reitingas

Vyskupai, dieviškąja valia tapę Apaštalų įpėdiniais, veikiant jiems suteiktai Šventajai Dvasiai, yra paskirti Bažnyčios ganytojais, kad būtų tikėjimo mokytojai, šventojo kulto kunigai bei valdytojai. Vyskupai, kuriems pavesta rūpintis daline Bažnyčia, paklusdami popiežiaus valdžiai, kaip tikri paprastieji ir tiesioginiai savo avių ganytojai gano jas Viešpaties vardu, vykdydami jiems pavestą mokymo, šventinimo ir valdymo uždavinį. Tačiau jie tepripažįsta įstatymų numatytas patriarchų arba kitos hierarchinės vadovybės teises. „Tarp įvairių tarnybų, vykdomų Bažnyčioje nuo ansktyviausių laikų, kaip liudija Tradicija, pirmoji vieta tenka pareigai tų, kurie, paskirti vyskupais nuo pradžios besitęsiančion įpėdinystės eilėn, yra apaštališkosios sėklos perteikėjai.“ Tokiai svarbiai misijai atlikti „apaštalai buvo Kristaus apdovanoti...

Vilniuje bus įšventintas jauniausias Lietuvos vyskupas
Lankomumo reitingas

Per Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero iškilmę Vilniaus arkikatedroje ketvirtadienį bus konsekruojamas naujasis Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Kaip skelbia Vilniaus arkivyskupijos kurija, iškilmėse pagrindiniu konsekratoriumi bus Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge naująjį vyskupą konsekruos Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Naujasis Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaras, arba arkivyskupijos ordinaro pagalbininkas, A. Poniškaitis pakeis iki šiol beveik du dešimtmečius šias pareigas ėjusį vyskupą Juozą Tunaitį, sulaukusį garbingo 81 metų amžiaus. Po konsekracijos A. Poniškaitis bus jauniausias amžiumi Lietuvos vyskupas. Jis gimė 1966 m. Šakių rajone, giliai tikinčioje katalikų šeimoje, baigė vidurinę mokyklą Vilkaviškyje. Po...

   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!