LT   EN   RU  
2020 m. balandžio 8 d., trečiadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Vytautas Bogušis
  Politika > Politikai > B > Vytautas Bogušis

Biografija

Bogušis Vytautas. Gimė 1958 12 25 Puvočiuose (Varėnos r.).

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui ir politinis veikėjas.

1976 dėl religinių ir tautinių įsitikinimų (jaunimo pogrindinio religinio judėjimo Eucharistijos bičiuliai, įkurto 1975, dalyvis) pašalintas iš vid. mokyklos.

1978-1988 Lietuvos laisvės lygos aktyvus narys.

1979 pasirašė Baltijos šalių 45 piliečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Molotovo-Ribbentropo paktą.

Nuo 1980 Lietuvos Helsinkio grupės narys.

Su kitais leido pogrindžio spaudą Laisvės šauklys, Vytis; buvo Tarptautinės žmogaus teisių asociacijos ir Helsinkio grupės leidinio, Krikščionio demokrato redaktorius. Bendradarbiavo liet. nelegalioje (LKBK, Aušra, Dievas ir Tėvynė), Rusijos disidentų pogr. spaudoje, teikė informaciją Vatikano ir Amerikos balso, Laisvosios Europos, Svobodos radijui. Su kitais pasirašė viešų kreipimųsi į SSRS valdžią ir tarpt. org-jas dėl piliečių teisių pažeidimų (pvz., dėl draudimo vokiečiams ir žydams grįžti į tėvynę, dėl A.Sacharovo, S.Kovaliovo, P.Grigorenko suėmimo).

1983-1991 Vilniaus valstybinio jaunimo teatro inžinierius.

1987 08 23, 1988 02 16 ir 1988 09 28 antisov. mitingų Vilniuje vienas organizatorių.

1989 02 16 pasirašė LKDP atkūrimo dokumentą, jos veikėjas.

Su kitais atkūrė Ateitininkų federaciją (1989).

1990-1992 Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotojas.

1992-2000 LR Seimo narys.

Vienas Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos įkūrimo (2000) iniciatorių, pirmininkas.

2001-2003 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys, deleguotas LR Prezidento.

Nuo 2003 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Kolegijos narys, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos pirmininko pavaduotojas.

Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinas (1998), Ukrainos 2 laipsnio ordinas Už nuopelnus (1998).

Žmona Virginija - redakcijos vedėja Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute. Sūnus Vytautas Kristijonas ir dukra Elena - studentai, sūnus Daumantas Mikalojus - moksleivis.

Revoliucionieriui profesionalui revoliucijų gana
Lankomumo reitingas

1979 metais, būdamas BAM statybose, kariuomenėje, pasirašiau Baltijos šalių 45 piliečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Molotovo ir Ribbentropo paktą. Šiaip mane KGB kas mėnesį profilaktiškai kviesdavosi "praplauti" smegenų - tai darydavo toks nepiktybinis kapitonas. Ir staiga sulėkė šeši ar septyni pulkininkai ir pradėjo tardyti po dvylika valandų. Aiškino, kad kažko turiu atsižadėti, rašyti kažkokius pareiškimus, bet iki galo vis tiek nesupratau, ko jie iš manęs norėjo. Vertė pasižadėti, jog daugiau nebekovosiu prieš tarybų valdžią, net atostogų siūlėsi išleisti, jei Lietuvoje nesusitikinėsiu su ekstremistais Terlecku ir Sasnausku. Tas košmaras truko apie mėnesį. Kai jau leido grįžti į būrį, sužinojau, kodėl čia buvo...

 Rimantas Varanauskas
LTV įžeidė disidentą
Lankomumo reitingas

Lietuvos televizijos informacinėje laidoje „Panorama" buvo pranešta, jog buvęs disidentas Vytautas Bogušis nedalyvavo mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo paminėjime, nors jis ten buvo. Pats politikas pasidžiaugė tik tuo, kad jo dar nepavadino „buržuazine atgyvena" ar „erke ant sveiko visuomenės kūno". Paaiškėjus klaidai vietoj to, jog būtų viešai atsiprašyta artimiausioje LTV informacinėje laidoje, buvo pasitenkinta tik pakoregavus reportažą - buvo išimtas sakinys, kur teigiama, jog V. Bogušio nebuvo minėjime prie A. Mickevičiaus paminklo. Tačiau nebuvo pasakyta, kad jis ten dalyvavo. "Deja, Lietuvoje, o ypač informacinėje erdvėje minint tam tikras datas ir reiškinius nedaug kas pasikeitė. Kaip ir prieš 20 m. tebeegzistuoja...

V.Bogušis: fariziejiškoji politika... deja ir po 20 metų
Lankomumo reitingas

"Deja, Lietuvoje, o ypač informacinėje erdvėje minint tam tikras datas ir reiškinius nedaug kas pasikeitė. Kaip ir prieš 20 m. tebeegzistuoja tie kas žino "vienintelę teisingą tiesą" bei tie, kas niekaip netelpa į tinkamą "formatą". Taip Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis įvertino vakarykštį LTV "Panoramos" siužetą apie tądien vykusius minėjimus skirtus 20-osioms pirmojo nesankcionuoto mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo metinėms paminėti. "Manęs nestebina, kad aiškų šeimininką turinti, dabar prokonservatoriškoji LTV, kaip ir prieš 20 m. sugebėjo manęs "nepastebėti" prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Gerai, kad nors šįkart, kitaip nei anuomet nepavadino "buržuazine atgyvena, religiniu fanatiku, ekstremistu ar...

Disidento, Seimo nario Vytauto Bogušio kalba, pasakyta iškilmingame susirinkime: „...mes pabudinom Atgimimo Aušrą“
Lankomumo reitingas

Šiam mitingui pamatus paklojo 1979-aisiais rugpjūčio 23-ąją pasirašytas „45-ių pabaltiečių memorandumas", kuriuo buvo kreiptasi į TSRS, Vokietijos Federatyvinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybes, šalių, pasirašiusių Atlanto Chartą, vyriausybes ir Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Kurtą Valdhaimą. Memorandume VFR ir VDR vyriausybių buvo prašoma viešai paskelbti Molotovo-Ribentropo paktą negaliojančiu nuo jo pasirašymo dienos ir padėti TSRS vyriausybei likviduoti minėto pakto pasekmes - išvesti svetimą kariuomenę iš Pabaltijo. O Atlanto Chartą pasirašiusių valstybių vyriausybių - kad jos iš moralinių pozicijų ryžtingai pasmerktų Molotovo-Ribentropo paktą ir jo pasekmes. Memorandumas susilaukė plataus atgarsio Vakarų demokratinėse valstybėse. Manau, kad tai yra vienas svarbiausių dokumentų per visą...

Istorinį mitingą drabstė purvais
Lankomumo reitingas

Uolūs partinių leidinių žurnalistai kartais persistengdavo ir nesąmoningai padėdavo disidentams. 1987-ųjų rugpjūčio 23-iosios mitingo organizatoriams savotiškai padėjo komunistų partijos, LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų tarybos organas "Tiesa". Seimo narys, disidentas, vienas šio istorinio mitingo organizatorių Vytautas Bogušis sakė, kad 1987-ųjų rugpjūčio 19-ąją "Tiesa" spausdino šmeižiantį Antaną Terlecką ir kitus Lietuvos disidentus straipsnį. "Tačiau šiame straipsnyje buvo ir informacija, kad rugpjūčio 23-iąją organizuojama demonstracija stalinizmo aukoms pagerbti. Lietuvos žmonės, kurie nesiklausė užsienio radijo, iš niekur kitur negalėjo sužinoti apie rengiamą akciją", - juokėsi V.Bogušis. Įdomu, kad "Tarybinė Klaipėda" iki mitingo ir beveik dvi savaites po jo tylėjo, lyg nieko nebuvo įvykę....

 Vigantas Danilavičius
Kam užkliuvo Vytautas Bogušis?
Lankomumo reitingas

"Niekados nemaniau, kad buvimas disidentu okupacijos laikotarpiu buvo savaiminė vertybė, verta pompastiško pasididžiavimo ir afišavimosi jau laisvoje, Nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau kuomet buvę sovietinės valdžios globotiniai iš partinės nomenklatūros, šiandien užsidėję teisuolių kaukes tampa ultrapatriotais ir bando tave padaryti KGB gynėju, jautiesi mažų mažiausiai nejaukiai", - teigia Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis. Buvusį disidentą, aktyvų kovotoją prieš tarybinę valdžią V.Bogušį glumina, kad dabartinė jo pilietinė, atsakinga ir viešai deklaruojama pozicija dėl nusikalstamo tikrų ir tariamų problemų VSD eskalavimo, susilaukė itin pagiežingos kai kurių politikų ir jiems prijaučiančios žiniasklaidos reakcijos. "Šiomis dienomis pas mane ateina buvę disidentinių laikų...

 Vytautas Bogušis
V.Bogušis: Kodėl pilietiškumas prilyginamas nusikaltimui?
Lankomumo reitingas

Nesveikas ažiotažas kilęs dėl to, kad vadinamajai Liustracijos komisijai, praeitą savaitę buvo perduota medžiaga iš buvusių KGB archyvų, rodo baimę ir pilietiškumo stoką, įsitikinęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys liberalcentristas Vytautas Bogušis. “Kažin kodėl kalbėdami apie šios medžiagos atsiradimą, niekas neakcentuoja, kad tai bene pirmas atvejis, kuomet valstybei yra sugrąžinami sovietų slaptųjų tarnybų archyvai, dingę per pirmuosius, problematiškuosius nepriklausomybės atkūrimo sunkmečius. Tai, kad dokumentai yra grąžinami dabartinei Liustracijos komisijos pirmininkei, visų pirma byloja apie atsirandantį pasitikėjimą šią institucija ir jos vadove”, - pastebi V.Bogušis. Liberalcentristas atkreipia dėmesį, jog kai kurie politikai ir žiniasklaida, prikišdami D.Kuodytei atsisakymą nurodyti...

 Vytautas Bogušis
V.Bogušis: Seimas turi būti suinteresuotas kuo spartesniu parlamentiniu tyrimu dėl VSD
Lankomumo reitingas

Seimas ir Valstybės saugumo departamento (VSD) turi kuo greičiau duoti aiškius ir nedviprasmiškus atsakymus į visuomenės keliamus klausimus dėl padėties šalies saugumą užtikrinančioje institucijoje, sureguliavimo, teigia Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys liberalcentristas Vytautas Bogušis. “Seimas NSGK turėtų suteikti visus reikalingus įgaliojimus, kurie komitetui leistų operatyviai, objektyviai ir be emocijų išsiaiškinti problemų VSD priežastis bei pasiūlyti galimus sprendimo būdus. To reikalauja ne tik visuomenė, bet ir atsakomybė už vieną iš svarbiausių šalies saugumą užtikrinančių institucijų”, - mano V.Bogušis. Liberalcentristo įsitikinimu, tiriant VSD veiklą būtinas maksimalus apolitiškumas, dalykiškumas ir nacionalinių šalies interesų viršenybė prieš bet kokius kitus problemos tyrimo...

 Vytautas Bogušis
Liberalcentristai: politinės realybės ignoravimas – penas naujiems pranašams ir "gelbėtojams"
Lankomumo reitingas

"Atkaklus siekis, nepaisant nieko, priversti kartu dirbti dešiniuosius ir kairiuosius nėra nekalta "politinė" utopija, o sąmoningas realybės ignoravimas, skatinantis neprognozuojamą atoveiksmį", - mano Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos narys Vytautas Bogušis. Liberalcentristui kelia susirūpinimą, kuomet nesant kritinės padėties bei pavojaus šalies ekonominiam, politiniam saugumui, dvi dabartinio Seimo partijos yra prievartaujamos dirbti kartu, atsainiai pamirštant apie dar du trečdalius tautos atstovų. "Politiniai technologai, vardan savų utopinių politinių vizijų, verčia vos trečdalį dabartinio Seimo sudarančias, skirtingų pažiūrų partijas tapti – vienintelėmis turinčiomis teisę siūlyti išeitį iš dabartinės politinės krizės, visus kitus paliekant statistais. Toks politinės tikrovės ignoravimas yra ne tik neišmintingas,...

 Vytautas Bogušis
Galių augimas gąsdina parlamentarus
Lankomumo reitingas

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys liberalcentristas Vytautas Bogušis baiminasi, kad Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) gali būti suteikti ikiteisminio tyrimo institucijos įgaliojimai. Parlamentaro manymu, būtent taip atsitiktų, jeigu būtų pritarta rengiamo priimti Farmacijos įstatymo 27 ir 63 straipsnių dabartinei redakcijai. Šie straipsniai apibrėžia gamybos licencijos turėtojo pareigas ir VVKT darbuotojų, atliekančių kontrolės veiksmus, teises. „Dabartiniame įstatymo projekte siūloma nuostata, jog VVKT darbuotojai laisvai ir be išankstinio perspėjimo, bet kuriuo paros metu turi teisę įeiti į juridinio asmens patalpas, tikrinti, pateikdami tik pažymėjimą ir pavedimą. Panašu, kad vaistų kontrolieriai taptų viršesni net už prokurorus, nes pastarieji kratas gali atlikti tik motyvuota...

   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!