LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 27 d., pirmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Anekdotai > Religiniai
Religiniai

Avarijoje žuvo trys draugai ir po mirties, kaip įprasta, patenka į

šv. Petro preskonferenciją. Šv. Petras matydamas jų blogą nuotaiką

nutarė truputį prablaškyti:

- Kodėl jūs tokie liūdni? Štai įsivaizduokite savo laidotuves. Aplink

šeimos ir draugai. Jūs gulite karstuose gražiai aprengti ir visi apie

jus kalba ir prisimena. Ką jūs norėtumėte išgirsti iš jų?

Vienas sako:

-Aš norėčiau išgirsti, kad aš buvau geras draugas, puikus gydytojas ir šeimos galva.

Kitas sako:

-O aš norėčiau, kad apie mane pasakytų, kad aš buvau geras mokytojas, kad daug prisidėjau prie naujosios kartos auklėjimo ir kad turėjau gerą šeimą.

-O aš norėčiau, kad visi aplink kartu sušuktų "Žiūrėkite, jis

pajudėjo",- sako trečiasis.

Viename mažame Lietuvos miestelyje kunigas kiekvieną sekmadienį sakydavo mintinai išmoktą pamokslą. Bet vieną kartą užlipęs į sakyklą jį pamiršo. Nutarė tada improvizuoti. Apžvelgė visus savo parapijiečius ir sako:

-Prieš pamokslą norėčiau, kad visi plėšikai ir prievartautojai susėstų kairėje. Visi suteneriai ir prostitutės viduryje, o visokie narkomanai, toksikomanai - dešinėje.

Visi pradėjo persėdinėti. Kai visi susiskirstė, kunigas žiūri, kad viduryje liko stovėti vienas vaikinukas.

-Sūnau, o kodėl tu neatsisėdai ?

-Tai kad jūs nepaminėjote mano nuodėmės, tėve.

-O tai kokia ta tavo nuodėmė?

-Tėve, mane traukia prie mažų vaikų.

-Tada, mano sūnau, ateik pas mane į sakyklą.

Jaunas kunigas rengiasi sakyti pamokslą, tačiau labai bijo. Nueina pas seną

kunigą ir prašo patarimo.

-Na, ką aš tau, sūneli, galiu patart? Tu prieš eidamas sakyt pamokslo

išgerk 100 gramų ir viskas bus gerai.

Po pamokslo jaunas kunigėlis klausia seno:

-Kokias klaidas padariau?

-Na, pirma, tai aš tau sakiau išgert 100 gramų, o ne pusę litro. Antra,

sutanos į apatines kelnes niekas nekiša. Trečia, apaštalų buvo 12, o ne "kaip pr....ta". Ketvirta, po pamokslo reikia sakyti "Amen", o ne "chana".

Rojuj buvo liūdnos dienos

Medžiuos verkė angelai

Dievas vaikščiojo sau vienas

Liūdnas mąstė paslapčia

Susiradęs siaurą bromą

Dievas sukuria Adomą.

Vyrą - veidu negražiu

Ir su styrančiu .....

Bet vienam jam liūdna buvo

Tad sukūrė Dievas Ievą.

Kaip vienam rašte rimuota

Ji klasta apdovanota

Davė plaukus, lyg vilnis

Davė apvalias šlaunis

Ir lyg žydinčias gėles

Davė krūtis apvalias.

Ieva džiaugias, vaikštinėja

Savo krūtis čiupinėja

Jai patinka čia labai

Rojus jai geri namai.

Pasišaukęs juos abu

Dievas ištaria balsu

Mano mylimi vaikai

Jūsų 2, o ne pulkai

Tai todėl griežtai draudžiu

Dirginti jausmus širdžių

Ir jei būsit per arti

Būsit žemėn nutrenkti

Ir kentėsit ten ilgai

Jūs ir jūs vaikų vaikai.

Aušta rojuj nematytas

Toks gražus saulėtas rytas

Aistros kyla nejučia

-Ei Adomai man atrodo

Obuolys iš rojaus sodo

Tu jo nori kaip matau

Tik prieik ir duosiu tau.

Ir Adomas lyg beprotis

Šoka ant Ievos myluotis

Abu gulasi ant pievos

Dievo priesaiką pamiršę

Ir iš meilės širdys miršta.

Rojaus sode velniava

Juda kojos ir plaukai

Kyla prakaito garai

Šlama nendrės ir meldai....

Dievas tėvas viską mato

Televizorių pastato

Prisitvirtinęs sparnus

Dievas nutupia ant tako

Ir piktai Adomui sako

Rojui nebebus bardako.

Ir Adomas nusiminęs

Savo ..... pakabinęs

Lipa nuo Ievos krūtinės

O išdykėlė Ieva

Vis dar švytinti visa

Savo vyrą apkabina

Ir meiliai jį nuramina

-Ei, Adomai, čia .....ia

Greitai vaigščiosim žeme

O tenai į pirmus krūmus

Alei vėlei malonumas.

Šitaip Dievas užrūstojęs

Žemėn taką jis nuklojęs

Šitaip baigias poema

Ta liūdna dangaus knyga.

Sutvėręs žemę ir jos gyvūnus, Dievas pasikvietė angelą ir, rodydamas į plekšnę, tarė:

-Aš tau liepiau šitą žuvį tik nuplauti. Lyginti nereikėjo...

Kalbasi trys vienuolės. Viena sako:

- Aš tvarkiau mūsų vyriausiojo abato kambarį ir radau pornografinių žurnalų!

- Ir ką tu darei?

- Žinoma, aš juos išmečiau!

Kita vienuolė sako:

- O aš kartą taip pat tvarkiau mūsų abato kambarį ir radau pakelį prezervatyvų!

- Ir ką tu tada darei?

- Aš juose pradūriau skylutes.

- Ot, velnias...- pasakė trečioji vienuolė.

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti:

- Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!

- Čiagi jokios nedorybės, sesute...

- Ana,- piktokai prisistato vienuolė.

- Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju.

- Tai irgi rūstina Dievą,- sako vienuolė.

- O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį?- klausia vyriškis.

- Ne!- piktinasi vienuolė.

- Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada...

- Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus...

- Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį,- sako vyriškis.

Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako:

- Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį.

Barmenas atsigręžia:

- Ką, vėl ta sesuo Ana?

Vaikas klausia mamos:

-Mama, Dievas vyriškos ar moteriškos lyties?

- Nei vyriškos, nei moteriškos.

- O kokia jo odos spalva, balta ar juoda?

- Nei juoda, nei balta.

- O dievas myli vaikus?

- Taip, Dievas labai myli vaikus.

Vaikas pagalvojo ir sako:

- A, dabar žinau. Maiklas Džeksonas yra Dievas!

Numirė anglikonų kunigas ir pateko į dangų. Prie rojaus vartų šv. Petras paskiria jam kambarį:

-Anglikonų kambarys koridoriaus gale iš dešinės, septintas numeris.

-O kas kituose numeriuose?, - domisi anglikonas.

-Pirmame numeryje - liuteronai, antrame - reformatai, trečiame - metodistai, ketvirtame - stačiatikiai...,- aiškina Petras, - tik kai eisi pro šeštą kambarį, eik labai tyliai ir nekelk jokio triukšmo.

-O kodėl? - nesupranta anglikonas.

-Todėl, kad šeštame kambaryje yra katalikai, kurie galvoja, kad yra vieninteliai patekę į rojų, ir be jų čia nieko daugiau nėra.

Popiežius išklausė Lietuvos seimo posėdį ir padarė istorinę išvadą apie pasaulio pabaigos galimybę vienoje atskirai paimtoje šalyje.

   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!