LT   EN   RU  
2021 m. balandžio 20 d., antradienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Architektūra
  Mokslas > Mokslo sritys > Architektūra
Lankomumo reitingas Publikuota: 2003-02-08 Spausdinti Spausdinti
2000-2001 Publikacijų apie architektūrą šąrašas

MONOGRAFIJOS

N.Tolvaišienė, A.Jankevičienė, V.Levandauskas, M.Rupeikienė. Lietuvos architektūros istorija, III t. – Vilnius, “Savastis”, 2000, 509 p.

N.Tolvaišienė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, 181 p.

A.Miškinis. Žeimelis. Istorija ir architektūra. – Kaunas, “Žiemgalos” leidykla, 2000, 147 p.

J.Bučas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. – Vilnius, “Savastis”, 2001, 474 p.

V.Stankevičius, J.Karbauskaitė. Gyvenamųjų namų šilumos nuostoliai. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 142 p.

J.Ramanauskas, V.Stankevičius. Pastatų sienų šiltinimo sistemų atsparumas klimato poveikiams. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 142 p.

R.Miniotaitė, V.Stankevičius. Pastatų sienų dažytų paviršių ilgaamžiškumas. – Kaunas, “Technologija”, 2001, 175 p.

STUDIJŲ VADOVĖLIAI IR MOKOMOSIOS KNYGOS

V.Barkauskas, V.Stankevičius. Pastatų atitvarų šiluminė fizika. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 286 p.

V.Stankevičius, J.Parasonis. Pastatų šiluminė fizika: pratybos ir laboratoriniai darbai. – Vilnius, “Technika”, 2000, 98 p.

R.Bliūdžius, V.Stankevičius. Statybinės šiluminės fizikos žinynas. – Kaunas, “Technologija”, 2001, 90 p.

KITI LEIDINIAI

V.Stankevičius (ats.redaktorius). Langų modernizavimas Baltijos šalyse: problemos ir galimybės: tarptautinė konferencija [Vilnius, 2000 m. balandžio 27-28 d.]: pranešimų medžiaga. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 138 p.

V.Stankevičius (ats.redaktorius). Pastatų šilumosaugos reikalavimai Baltijos šalyse: tarptautinė konferencija [Kaunas, 2001 m. gegužės 24-25 d.]: pranešimų medžiaga. – Kaunas, “Technologija”, 2001, 143 p.

A.Miškinis, K.Morkūnas. Kauno atvirukai. 1918-1940 (iš ciklo “Lietuvos architektūros ikonografija”): katalogas. – Vilnius, 2001, 192 p.

Mokslo darbai 2000. – Santr. angl. – Kaunas, Architektūros ir statybos institutas, 2001, 96 p.

STRAIPSNIAI LIETUVOS MOKSLO ŽURNALUOSE IR LEIDINIUOSE
architektūra, urbanistika


L.Dringelis. Teisiniai ir norminiai dokumentai, reguliuojantys miesto želdynų sistenos planavimą // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t., Nr. 2, p. 63-70.

A.Jankevičienė. Šv.Mikalojaus bažnyčia Kaune // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t., Nr. 1, p. 3-10.

A.Jankevičienė. Platelių bažnyčia // Liaudies kultūra. – Vilnius, 2001, Nr. 4, p. 23-27.

J.Kančienė. In Search of National Architecture. Modernity and Identity //Art in 1918-1940. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, p. 71-93.

J.Kančienė. Tarpukario pastatai // Kauno technologijos universiteto pastatai: istorija ir architektūra. – Kaunas, “Technologija”, 2000, p. 95-130.

J.Minkevičius. Valstybės politikos atspindys Lietuvos architektūroje 1918-1940 m. // Archiforma. – Vilnius, 2001, Nr. 1, p. 87-94.

A.Miškinis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų ir miestelių planingas formavimas iki XVII a. vidurio: ypatumai ir sąveika su Vakarų bei Rytų Europos urbanistika // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2000, Nr. 6, p. 101-119.

A.Miškinis. Palangos urbanistinės architektūrinės raidos iki pirmojo pasaulinio karo pagrindiniai faktai ir bruožai // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2001, Nr. 8, p. 134-154.

A.Miškinis. Kaunas 1882-aisiais. Ankstyviausi litografiniai vaizdai // Darbai ir dienos. – Kaunas, 2001, t. 28, p. 255-265.

D.Puodžiukienė. Tradicinės architektūros ponų namų raida XVI-XVII amžiais // Liaudies kultūra. – Vilnius, 2001, Nr. 3, p. 8-17.

M.Purvinas, M.Purvinienė. Plaškiai – gyvenvietės raida ir architektūrinis bei urbanistinis paveldas // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2000, Nr. 6, p. 89-100.

M.Purvinienė, M.Purvinas. Senųjų kapinių Lauksargių-Bitėnų ruože kultūrologiniai tyrimai // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2000, Nr. 6, p. 142-159.

M.Purvinas. Pievininkų kaimai Nemuno deltoje // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2001, Nr. 8, p. 155-169.

M.Purvinienė, M.Purvinas. Metaliniai kapų aptvarai Rusnės apylinkių senose kapinėse // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2001, Nr. 8, p. 191-207.

V.Stauskas. Kelias į Kuršių nerijos pasaulinį pripažinimą // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t.,Nr. 1, p. 49-52.

N.Steponaitytė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t., Nr. 3.

Statybos inžinerija


R.Abraitis, T.Burba, A.Dargis, A.Ruseckas, E.Sakalauskas. Descriptive Identification of Thermal. Conductivity of Structural Ceramic Materials // Materials Science (Medžiagotyra). 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 293-296.

M.Bačauskienė, J.Kerienė, V.Ratinov. Naujos sudėties fosfogipsinių atliekų ypatumai ir panaudojimo ekologiškai gipsinei rišamajai medžiagai gaminti tyrimas // Aplinkos inžinerija. Vilnius, 2001, IX t., Nr.1, p. 9-16.

V.Barkauskas. Aktyviojo išorinio paviršiaus patvarumo aplinkos poveikiams turinys (kiekis) // Statyba. – Vilnius, 2001, VII t., Nr. 1, p. 56-59.

R.Bliūdžius, R.Samajauskas. Peculiarities of Determining Thermal Conductivity Coefficient of Low Density Fibrous Materials // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas. 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 280-284.

T.Burba, A.Dargis, E.Sakalauskas. Arbitražinis reguliavimo algoritmas // Energetika. – Vilnius. 2001, Nr. 4, p. 50-52.

A.Dargis, N.Kruopis, E.Sakalauskas. Dispečerinių sistemų modeliavimas panaudojant baigtinių automatų ir Bulio funkcijų teoriją. // Energetika. – Vilnius. 2001. Nr. 3, p. 44-46.

M.Daunoravičius. Statybinės apdailos medžiagos iš dolomito pirminio perdirbimo atliekų // Cheminė technologija, 2000, Nr. 3 (16), p. 39-43.

V.Dikavičius, R.Bliūdžius. An experimental investigation of acoustic parameters of sound insulation of building elements // Vibroengineering, 2000, Nr. 2(3), p. 69-74.

V.Dikavičius, R.Bliūdžius. Statinio elementų garso izoliacijai matuoti specialiai įrengtos laboratorijos akustinių parametrų tyrimas ir derinimas // Statyba. – Vilnius, 2001, VII t., Nr. 2, p. 166-173.

J.Juodvalkis, E.Blaževičius, R.A.Vipartas. Nestacionarių šilumos mainų pastatuose balanso analizė // Statyba, 2000, VI t., Nr. 1, p. 32-38.

J.Juodvalkis, E.Blaževičius, R.A.Vipartas. Pastatų šilumos, patenkančios į aplinką, nuostolių minimizavimo galimybės // Energetika. – Vilnius, 2001, Nr. 1, p. 36-42.

J.Karbauskaitė, V.Stankevičius. Gyvenamųjų namų faktinio šiluminės energijos poreikio sulyginimas su projektine šildymo sistemų galia // Statyba, 2000, VI t., Nr. 5, p. 366-370.

R.Miniotaitė. Moisture-caused deformations of building materials // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 3, p. 213-215.

R.Miniotaitė. The Durability of Paint on Silicate Brick Walls Considering Water Sorption and Vapour Permeability // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas, 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 285-288.

R.Miniotaitė. Sorption – Desorption in Construction Materials // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas, 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 289-292.

V.Paukštys, V.Stankevičius. Vėjo slėgio ir jo greičio kitimo lyjant analizė // Statyba. – Vilnius, 2001, VII t., Nr. 1, p. 68-72.

R.Puodžiukynas, M.Puodžiukynienė. Statybinių detalių, skirtų pastatams apšiltinti iš vidaus, tyrimai // Statyba, 2000, VI t., Nr. 1, p. 25-31.

M.Puodžiukynienė, R.Puodžiukynas. Dangų iš modifikuotų polivinilacetatinių dispersijų savybės // Cheminė technologija. – Kaunas, 2001, Nr. 4(21), p. 53-56.

R.Samajauskas, V.Stankevičius. Putų polistireno plokštėmis izoliuotų pastatų sienų šiluminių savybių priklausomybė nuo natūralios konvekcijos // Statyba, 2000, VI t., Nr. 4, p. 272-277.

R.Samajauskas. The effect of settling of loose fill thermal insulation materials of its R-value // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 3, p. 209-212.

E.Smetonaitė. Investigation of repair mortar of concrete constructions // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 4, p. 334-335.

B.Valinčienė, A.Kaziliūnas. Mineralinių rišamųjų medžiagų tešlų reologinių savybių tyrimas // Cheminė technologija, 2000, Nr. 2(15), p. 42-44.

B.Vektaris. The influence and role of burnt dolomite in cement mortar // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 4, p. 304-307.

B.Vektaris, V.Vilkas. SiO2 mikrodulkių įtaka smulkiagrūdžio betono atsparumui sulfatinei korozijai // Cheminė technologija. – Kaunas, 2001, Nr. 1(18), p. 51-55.

B.Vektaris, V.Vilkas. Investigation of Silica Fume Activity // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas, 2001, Vol. 7. Nr. 2, p. 123-126.

STRAIPSNIAI UŽSIENIO ŽURNALUOSE IR KONFERENCIJŲ LEIDINIUOSE
architektūra, urbanistika


a) įtraukti į ISI (Institute of Scientific Information) duomenų bazę:

A.Kudzys, D.Narmontas, L.Vaicekauskas. Probabilistic durability analysis in advanced engineering design // Acta Polytechnica, 2000, Vol. 40, Nr. 2, p. 3-5.

R.Abraitis, A.Dargis, A.Ruseckas, E.Sakalauskas. A study of thermal conductivity of structural ceramic materials. Part 1. State of research of thermal conductivity of structural materials // Refractories and Industrial Ceramics. – New York, March 2000, p. 351-358.

Griežtai draudžiama Straipsniai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į Straipsniai.lt kaip informacijos šaltinį.

Atsitiktinės gairės:    Nekilnojamasis turtas (22)    Masonai (7)    Kovo 11 (4)    Televizija (17)    Šalys (61)    „Laisvės kryžkelės“ (10)    Fantastika (21)    Matematika (2)    Sportas (180)    Skamp (16)    Lobiai (12)    Erich Fromm (5)    Tatuiruotės (7)    Paukščiai (5)    Netolerancija (6)    Liberalų sąjūdis (5)    Žuvys (7)    Meilė bloguose (6)    Vaiduokliai (23)    Kaimo turizmas (5)    Mistika (446)    Arbata (10)    Mazda (2)    2009 metų horoskopas (15)    Dažasvydis (3)    Škotų aviganis (3)    Stilius (86)    Švietimas (1281)    Religija ir tikėjimai (315)    TV3 (4)    Fizika (11)    Švedija (9)    Velykos (10)    Sportas (8)    Susitaikymas (9)    Skirmantas Valiulis (32)    Filmai (91)    SSL sertifikatai (6)    Naujieji metai (12)    Turizmo agentūros (10)    Kazino (10)    Novelės (102)    Teisėtvarka (24)    Bendruomenės (158)    Moterims (34)    Kompiuteriai (148)    Spiritizmas (4)    Laivyba (17)    Alkoholiniai gėrimai (74)    Breakdance (4)
1. Architektai sustiprino Vilniaus plėtros planų kūrėjų pajėgas
2. Lietuvos medinė sakralinė architektūra
3. Šv. Mikalojaus bažnyčios architektūra
4. Renesanso stiliaus architektūra
5. Algimanto Zavišos gyvenimo aidai
6. Suvalkijos geležiniai kryžiai
7. Aukštaitijos kryžiai
8. Žemaitijos kryžiai
9. Dzūkijos (Dainavos) geležiniai kryžiai
10. Klaipėdos krašto geležiniai kryžiai
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!