LT   EN   RU  
2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Ekonomika
  Ekonomika
Kur ginami kiekvieno vartotojo pažeisti interesai?
Lankomumo reitingas

Visuomeninės vartotojų organizacijos yra svarbi vartotojų apsaugos sistemos dalis. Jos gali tirti vartotojų nuomonę apie prekių ir paslaugų asortimentą, kokybę, prekybos ir paslaugų teikimo organizavimą, tirti prekių ir paslaugų kokybę akredituotose savo bandymų laboratorijose, vartotojo prašymu ar savo iniciatyva pareikšti ieškinius teisme. Tačiau dauguma visuomeninių organizacijų labiau rūpinasi vartotojų švietimu, nes tiesiog neturi lėšų brangiai kainuojančioms laboratorijoms bei tyrimams. Tarp organizacijų, ginančių vartotojų interesus yra Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos. Taryba koordinuoja institucijų veiklą vartotojų teisių apsaugos srityse; gina vartotojų viešąjį interesą; atlieka vartotojų skundų neteisminį nagrinėjimą; atlieka vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę; nagrinėja vartotojų skundus...

Kas yra vartotojas ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis?
Lankomumo reitingas

Vartotojų teisių gynimo įstatymo (Valstybės žinios, 2000, Nr. 85-2581) 2 str. 1 punktas nustato, kad „vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą su verslu ar su profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti“. Kai pirkėjas išsirenka perkamą kilnojamąjį daiktą savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams (ne komerciniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams (ne komerciniams ar darbo)) ar kitaip išreiškia savo valią pirkti, laikoma, kad nuo susitarimo momento yra sudaryta vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis.

Pardavėjo pareigos parduodant daiktus vartotojui
Lankomumo reitingas

Pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie parduodamų daiktų kokybę, jų kainą (įskaitant visus mokesčius), vartojimo būdą ir saugumą, kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą; pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina turi būti gerai matoma, lengvai įskaitoma ir suprantama; suteikti galimybę pirkėjui prieš perkant daiktus juos apžiūrėti, pardavėjas turi parodyti pirkėjui, kaip daiktas veikia, arba pademonstruoti, kaip jį naudoti. Jeigu pirkėjas sugadino daiktą, nes negavo informacijos kaip juo naudotis, pardavėjas privalo atsakyti už daiktų trūkumus, atsiradusius po daikto perdavimo pirkėjui.

Ką daryti įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą?
Lankomumo reitingas

Įsigijęs prekę ar paslaugą vartotojas kartais nusivilia prekės ar paslaugos kokybe, nes ji neatitinka jo lūkesčių ir pardavėjo pateiktos informacijos. Kiekvienas vartotojas apie įsigyjamą prekę ar paslaugą turi teisę gauti išsamią, tikslią ir aiškią informaciją. Ji turi būti suteikta, kol vartotojas įsigyja ar naudoja prekę ar paslaugą. Informacija apie prekes bei paslaugas vartotojams turi būti pateikta raštu valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai prekių ir paslaugų vartojimo būdai yra tradiciškai žinomi. Jeigu nenustatytas kokybės garantijos terminas ar tinkamumo naudoti terminas, vartotojas gali pareikšti savo reikalavimus dėl daiktų trūkumų ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar...

Ką reikia žinoti, kai įsigytą prastos kokybės prekę pardavėjas atsisako ją priimti atgal
Lankomumo reitingas

Vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui turi pateikti raštišką prašymą. Jame turi nurodyti prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš reikalavimų (pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atitinkamai sumažinti prekės kainą, nutraukti pirkimo–padavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus). Prie prašymo reikia pridėti kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento kopiją. Jei pardavėjas atsisako priimti nekokybišką prekę ir vartotojo raštišką prašymą, šį prašymą reikia nusiųsti pardavėjui registruotu laišku. Prašyme rekomenduojame nurodyti terminą (iki 14 dienų), per kurį vartotojas tikisi sulaukti pardavėjo sprendimo dėl vieno iš vartotojo reikalavimų įvykdymo. Nesulaukus teigiamo...

Perkantiems kitoje šalyje
Lankomumo reitingas

Kur gali kreiptis įmonės ir piliečiai, kurių teisės buvo pažeistos įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje Europos Sąjungos valstybėje? Kur vartotojas, ketinantis pirkti prekių kitoje šalyje, gali gauti informacijos apie prekių garantinį laiką, apie kitoje šalyje vartotojams suteikiamas teises? Lietuvos vartotojai, įsigiję netinkamos kokybės prekę ar paslaugą užsienyje, arba užsienio vartotojai, įsigiję netinkamos kokybės prekę ar paslaugą Lietuvoje, gali kreiptis į Europos vartotojų centrą. Centro darbuotojai konsultuoja vartotojus apie jų teises ir galimybes, jeigu reikia, surenka papildomos informacijos, susijusios su ginču ar skundu, ir bendradarbiaudami su kitų Europos Sąjungos šalių centrais, padeda išspręsti vartotojo problemą. Vadovaudamasis ES teisės aktais Europos...

Ką reikia žinoti apie elektroninio pašto šiukšlinamą nepageidaujama reklama
Lankomumo reitingas

Viena rimtesnių problemų ginant vartotojų teises šiandienos pasaulyje yra daugybės nepageidaujamų pranešimų siuntimas elektroniniu paštu asmenims, kurie jų nepageidavo, dažniausiai komerciniais (tiesioginės rinkodaros) tikslais. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 68 str. 1 dalis nustato, kad naudoti elektroninių ryšių paslaugas tiesioginės rinkodaros tikslais leidžiama tik esant išankstiniam abonento sutikimui. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nustato bendrą asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu principą – tik esant išankstiniam duomenų subjekto sutikimui. Informaciją apie būdus, kaip apsisaugoti nuo gaunamų nepageidaujamų elektroninių pranešimų, teikia Ryšių reguliavimo tarnyba. Už nepageidaujamų pranešimų siuntinėjimą Lietuvos teisės aktai nustato ir administracinę atsakomybę. Už Reklamos įstatymo 13...

Ką reikia žinoti turizmo paslaugų vartotojui?
Lankomumo reitingas

Prieš išvykstant į kelionę, kelionės organizatorius turi rašytine forma turistui laiku pateikti informaciją apie tarpines stotis, sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), kelionės organizatoriaus atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefonų numerius. Jei tokių atstovų ar agentūrų nėra, turistui privaloma nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar nurodyti kitą informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi. Jei į turistinę kelionę vyksta nepilnamečiai, kelionės organizatorius turi pateikti jų tėvams ar globėjams informaciją apie galimybę tiesiogiai susisiekti su vaiku ar...

Ką reikia žinoti vartotojui apie elektronines mokėjimo priemones
Lankomumo reitingas

Beveik pusė suaugusiųjų Lietuvos gyventojų naudojasi bankų elektroninėmis mokėjimų kortelėmis: jomis atsiskaitoma už pirkinius, komunalines paslaugas, saugu ir patogu elektroninėmis mokėjimų kortelėmis naudotis keliaujant. Sudarydamos rašytinę sutartį, kredito įstaigos turi supažindinti naudotoją su elektroninių mokėjimo priemonių suteikimo ir naudojimo sąlygomis. Jeigu sąlygos neaptartos sutartyje, kredito įstaigos turi jas pateikti naudotojui per protingą terminą iki elektroninės mokėjimo priemonės suteikimo. Aiškios ir lengvai suprantamos sąlygos turi būti pateiktos raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Įsidėmėtina, kad Mokėjimų įstatymas nustatyto, jog elektronines mokėjimo priemones suteikianti kredito įstaiga privalo suteiktas tapatybės patvirtinimo priemones atskleisti tik elektroninės mokėjimo priemonės naudotojui.

Kokias teises turi vartotojas, kai pardavėjas jam siūlo prekes ne prekybai skirtose patalpose?
Lankomumo reitingas

Vartotojai dažnai nežino, kokias jie turi teises, kai jų namuose, gatvėje, darbe ar kitose patalpose, kurios nėra skirtos prekybai, prekybos agentai siūlo pirkti įvairias prekes, todėl įsigiję nekokybišką prekę, neišvengiamai patiria nuostolių. Civilinis kodeksas reglamentuoja, kad pardavėjas, parduodamas daiktą ne prekybai skirtuose patalpose, privalo įteikti pirkėjui dokumentą, kuriame turi būti nurodyta dokumento įteikimo vartotojui data, daikto pavadinimas, daikto kaina, įskaitant visus mokesčius, pardavėjo pavadinimas ir adresas, asmens vardas ir pavardė, kuriam vartotojas gali adresuoti sutarties atsisakymą ir kt. Vartotojai turėtų reikalauti iš pardavėjų tokio dokumento, nes šis dokumentas suteikia visą reikalingą informaciją apie pardavėją ir galimybę efektyviai ginti savo pažeistas...

Kokia atlyginimų sistema yra naudojama jūsų įmonėje?

Fiksuota – tik nustatyto dydžio atlyginimas

Lanksti – derinant fiksuotą atlyginimą su piniginiais priedais

Jūsų lytis: Vaikinas Mergina
 Balsavimo rezultatai
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!