LT   EN   RU  
2024 m. balandžio 16 d., antradienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Straipsniai.lt ETIKOS KODEKSAS
 1. Nelaikysime informacijos nei savo nuosavybe, nei preke.

 2. Gerbdami žmogaus teisę gauti informaciją, pasižadame skelbti tikslias žinias ir įvairias nuomones.

 3. Nors nuomonės yra neišvengiamai subjektyvios, stengsimės užtikrinti, kad nuomonės būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 4. Gerbdami nuomonių įvairovę, pateiksime kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonių. Ypač tada, kai visuomenės informavimo priemonės atsiliepia į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

 5. Žinios ir nuomonės bus aiškiai atskirtos.

 6. Kritiškai vertinsime savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinsime faktus, remsimės bent keliais šaltiniais.

 7. Būsime solidarūs, gindami kolegas žurnalistus nuo persekiojimo už kritiką.

 8. Stengsimės surinkti informaciją iš visų mums prieinamų šaltinių, kad būtume įsitikinę, jog ji teisinga, išsami ir nešališka.

 9. Informacija bus renkama etiškais ir teisėtais būdais.

 10. Norėdami gauti informaciją, nedarysime spaudimo informacijos šaltiniui ir nesiūlysime už informaciją atlyginti.

 11. Itin atsargiai vertinsime informaciją, kurią mums suteiks streso, sukrėtimo, bejėgiškos būsenos paveiktas žmogus ar pirmą kartą bendraujantis su visuomenės informavimo priemonių atstovais.

 12. Prašydami informacijos, mūsų žurnalistai prisistatys savo pavarde, nurodys redakciją ir pareigas, įspės žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėmis, išskyrus tuos atvejus, kai renkama oficialiai neprieinama ar slepiama informacija.

 13. Jeigu informacijos šaltinis paprašys išlaikyti jo vardo paslaptį, jokiu atveju mes neturime teisės atskleisti jo tapatybės.

 14. Ginčytini ar nereikšmingi faktai ar įvykiai nebus pateikiami kaip sensacija ar itin svarbūs dalykai.

 15. Nebus skelbiami gandai ir anoniminių informatorių pranešimai, išskyrus tuos atvejus, kai tokios žinios gali būti visuomenei gyvybiškai svarbios ir skelbiamos kaip nepatikrintos.

 16. Vienodai vertinsime žmogaus pateiktą informaciją nepriklausomai nuo rasės, tautybės, religinių įsitikinimų, lyties ir amžiaus.

 17. Įsipareigojame nepažeisti žmogaus teisių ir orumo.

 18. Straipsniai.lt tinklalapyje nebus šaipomasi iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties ar fizinių trūkumų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs.

 19. Neskelbsime straipsnių skatinačių homofobiją.

 20. Neskelbsime straipsnių skatinančių gėjų ir lesbiečių diskriminaciją.

 21. Neskebsime straipsnių skatinančių rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą.

 22. Neskelbsime dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų, neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis. Neskebsime garso ir vaizdo montažų, iškraipančių pasisakančio mintis ar įvykius. Ši nuostata netaikoma skelbiant karikatūras, šaržus ar humoristinius siužetus.

 23. Neskelbsime kritinių kūrinių, kurių argumentai paremti mūsų žurnalistų gyvenimo faktais ir sukelia įspūdį, kad žurnalistai suveda asmenines sąskaitas.

 24. Žmonės turi teisę žinoti, kas yra visuomenės informavimo priemonių savininkas ir kokie jo ekonominiai interesai. Paskelbsime, kas yra Straipsniai.lt savininkas ir kokie jo ekonominiai interesai.

 25. Ištaisysime mūsų žurnalistų padarytas klaidas ir netikslumus, kurie gali įžeisti konkrečius žmones, nelaukdami, kol įžeistas žmogus prašys tai padaryti.

 26. Paaiškėjus, kad mūsų pateikta informacija yra klaidinga, nedelsiant patikslinsime arba paneigsime klaidingus faktus.

 27. Kritikuojamas žmogus visada turi teisę pasiteisinti, pasiaiškinti. Skelbsime straipsnius, kuriuose kritikuojamas žmogus galės pasiteisinti ir pasiaiškinti.

 28. Plagiatas yra vienas iš sunkiausių žurnalistų profesijos nusikaltimų. Paaiškėjus, kad mūsų žurnalistų pateiktas straipsnis yra plagiatas, nedelsiant iš mūsų tinklalapio „išimsime“ tokį straipsnį.

 29. Mūsų žurnalistai turės nurodyti pirminį informacijos šaltinį, jei savo kūrinyje jie pasinaudojo kito autoriaus paskelbtais faktais net ir tuo atveju, jeigu jie ne citavo, o perdirbo kolegos kūrinį.

 30. Straipsniai.lt žurnalistai ir kiti redakcijos darbuotojai negali priimti dovanų, mokamų kelionių, apmokamų atostogų ir kitokių prielankumo ženklų, kurie gali pakenkti jų nepriklausomybei. Jei išimtinais atvejais žurnalistas darbo (tarnybos) reikalais keliauja nemokamai, apie tai jis turėtų pranešti savo kūrinyje.

 31. Žurnalistai turi būti laisvi. Straipsniai.lt žurnalistas gali atsisakyti redakcijos vadovo užduoties, jeigu ši prieštarauja šalies įstatymams, žurnalisto etikai bei jo įsitikinimams. Žurnalistas turi teisę nepasirašyti savo kūrinio, jeigu nesuderinus su juo, kūrinio prasmė redaguojant buvo labai iškraipyta ar jame atsirado ne autoriaus minčių.

 32. Rengdami žinią paskelbti visuomenei, Straipsniai.lt žurnalistai neturi teisės jos papildyti išgalvotais faktais, negali jos iškraipyti ar nutylėti esminių faktų.

 33. Skebsime žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos vertinimus.

 34. Straipsniai.lt tinklalapyje aiškiai atskirsime reklamą, skelbimus, užsakytus straipsnius nuo žurnalistų kūrinių.

 35. Neskelbsime mokamos reklamos, dangstant ją nešališka informacija.

 36. Neskelbsime žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios bus susijusios su reikšmingu visuomenės gyvenimui asmeniu ir bus svarbios visuomenei arba kai fiksuojami nusikalstami veiksmai.

 37. Laikysimės nekaltumo prezumpcijos. Žmogų kaltu gali pripažinti tik teismas savo įsiteisėjusiu sprendimu.

 38. Jeigu visuomenės interesais paskelbsime įtariamojo padarius nusikaltimą pavardę, o vėliau šis nusikaltimo faktas nebus įrodytas, nedelsdami apie tai paskelbsime Straipsniai.lt tinklapyje.

 39. Neskelbsime nepagrįstų, nepatikrintų, įrodomais faktais neparemtų kaltinimų.

 40. Neskelbsime nusikaltimo aukų vardus ir pavardes, ypač kai rašoma apie seksualinę agresiją.

 41. Apsvarstysime, ar reikia skelbti mažamečių nusikaltėlių pavardes, net jeigu jų nusikaltimas teisme buvo įrodytas.

 42. Nerašysime apie žmones, padariusius sunkius nusikaltimus ir už tai nubaustus lengvomis bausmėmis, nebent tai padarė reikšmingi visuomenės gyvenime asmenys.

 43. Publikuojamuose straipniuose nepriminsime apie seniai padarytą nusikaltimą, už kurį žmogus jau atliko bausmę. Ši taisyklė netaikoma, jei yra neabejotinas recidyvo atvejis: jeigu šis žmogus ir toliau dirba darbą, kuris buvo susijęs su jo įvykdytu sunkiu nusikaltimu, jeigu šis žmogus pretenduoja užimti reikšmingą postą visuomenėje.

 44. Apsvarstysime, ar verta skelbti žinias apie šeimyninius skandalus.

 45. Nepiktnaudžiausime katastrofų, avarijų ar smurto vaizdais, kurie gali žeisti ten rodomų žmonių artimųjų jausmus bei skaitytojų ar žiūrovų jautrumą.

 46. Neminėsime pavardžių, skelbdami žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti.

 47. Neskelbsime asmeninio pobūdžio laiškų, jeigu nebus gautas laiško autoriaus ir adresato arba jų teisėtų paveldėtojų sutikimas.

 48. Neskelbsime nepatikrintos medicininės informacijos.

 49. Ypatingai gerbsime vaikų ir suaugusiųjų su fizine ir protine negalia teises.
Atgal
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!