LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 27 d., pirmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Aikido
Pakitęs požiūris į Aikido istoriją

2003-02-22 | Kad suprasti kodėl nėra ginklų treniruočių aikido praktikoje, reikia pažvelgti į istorinę perspektyvą. Praeityje "samurajų laikotarpyje", kovos menai buvo vadinami "Kobudo". Kardas buvo samurajų ginklas. Iš kardo technikos išsivystė “džiu džitsu” (dziu dziutsu arba ju jutsu). Viena iš garsių mokyklų tarp šių menų buvo "Daito ryu". Tik pastaraisiais laikais išsivystė "minkštesni" kovos menai. "Dziudo" yra geras to pavyzdys. Jis buvo sukurtas Jigoro Kano, kuris ieškojo meno aukštesnio, nei priešininko nužudymas. Tada, kai jis išvystė Dziudo, jis nebegalėjo lankytis kitose mokyklose studijuoti kitų kovos menų. Kad galėtų studijuoti kitas kryptis jis siųsdavo savo mokinius į skirtingas mokyklas. Šio proceso metu Mochizuki Minoru Sensei aplankė Morihei Ueshiba. Kai šis grįžo ir išdėstė jo mokymą savo meistrui, yra manoma jog Kano pasakęs, kad šios (Ueshiba) technikos yra "tikrasis" Dziudo.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ar O`Sensei tikrai yra šiuolaikinio (“Modernaus”) Aikido Kūrėjas?

2003-02-22 | Po ilgametės aikido praktikos ir tyrimų aš pamažu priėjau iki hipotezės, prieštaraujančiai standartinei nuomonei ir tvirtinimams tų daugelio Shihan`u kurie skelbiasi praleidę ilgus metus studijuodami pas aikido įkūrėją Morihei Ueshiba. Per tą laiką aš dalyvavau daugelyje seminarų Jungtinėse Valstijose pravestų Japonijos meistrų ir tai pat keletą kartų buvau nuvykęs į Japoniją , kur mačiau ir treniravausi su daug gerai žinomų mokytojų. Mano teorija yra paprasta, kad aikido, kuri praktikavo ir mokė O`Sensei, nėra tas aikido, kuri mes turime dabar bet greičiau bet kuri iš didelio kiekio išvestinių formų, išvystytų jo pagrindinių mokinių, kurie mokėsi pas kūrėją palyginti trumpais laiko periodais.Tai paaiškintų žymius skirtumus stiliuose, palyginti mažą technikų arsenalą ir jokių religinių perspektyvų nebuvimas “moderniose” meno formose. Tai jokiu būdu nėra “modernių” meno formų kritika, bet greičiau stebėjimas paremtas istoriniais tyrinėjimais, kurie (“kertasi”) prieštarauja bendrai nuomonei.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Interviu su Morihiro Saito Sensei

2003-02-22 | 1996 metais Saito Sensei atšventė savo penkiasdešimtmetį Aikido. Jis pradėjo mokytis Aikido 1946 metais. Jis tapo ilgalaikiu O`Sensei uchi deshi, kuriuo prabuvo 23 metus. O`Sensei`iškeliavo anapus 1969 metais Saito Sensei savo rankose lakant jo galvą. Ilgalaikis mokytojo ir mokinio ryšys nutrūko. Iwama Dojo ir Aiki Šventovė perėjo Saito Sensei globai. Aikido, kurio mokė Įkūrėjas Iwamoje ir yra tai, ką iki šiol Saito Sensei išlaikė ir moko, ne tik Iwamoje, Aikido atsiradimo vietoje, bet ir visame pasaulyje. Saito Sensei aukščiausias tikslas yra išsaugoti Aikido tokiu, kokiu jį mokė Įkūrėjas, ir jokiu būdu jo nepakeisti. Šiuo atžvilgiu Saito Sensei yra visiškai unikalus, nes tapo viešu papročiu, kad Aikido mokytojai kuria savo pačių Aikido. Saito Sensei tęsia Įkūrėjo Aikido mokymą ir jis paliko savo žymę Aikido visuomenėje knygų seriją bei video medžiagos dėka. Šiandien, kai Saito Sensei švenčia savo penkiasdešimtmetį Aikido, jis yra ir DAI SEMPAI HOMBU DOJO.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ginklai ir Aikido. Paskutinis žodis?

2003-02-22 | Pirmiausia, būtu protinga pradėti iš pat pradžių, kad išsiaiškintume, ką reiškė ginklų techniką Morihei Ueshiba. Vietoj to, kad įsitraukti į ilgą istorijos nagrinėjimą, aš norėčiau pateikti keletą faktų, susijusių su šiuo klausimu. Per praėjusius 10 metų mes pakankamai daug esame surinkę ir išspausdinę istorinės medžiagos, kokią įtaką Aikido darė Daito Ryu Aikijutsu. Ueshibos mokytojas, Sokaku Takeda, buvo puikus kardo meistras ir ginklų ekspertas, kuris daug savo treniruočių laiko praleido mokydamasis įvairios ginklų technikos. Takeda, tik įstatymams uždraudus nešioti kardus, pagrindinį dėmesį skyrė jujutsu technikai (iš pagarbos įstatymams). Takedos Bujutsu technika buvo labai įvairiapusiška ir mes niekaip negalime teigtį, kad pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jujutsu technikai. Daito Ryu technika yra pagrįsta kardo technikos principais.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Pokalbis su Sensei Morihiro Saito, 9 Dan Aikido

2003-02-22 | Sensei Saito yra Aikido Ivama dojo vadovas, oficialiai pagrindinės tradicinio Aikido mokyklos, kurią po savo mirties paliko Aikido Įkūrėjas Morichei Ueshiba. Priešingai negu daugelis jo kolegų iš kitų mokyklų, kurios yra išsibarsčiusios po visą pasaulį, Sensei Saito turi tendenciją išsaugoti Aikido realiame lygyje ir vystyti tam tikras "magiškas ir mistinias" idėjas. Kai aš paklausiau jo apie senyvo meistro Ueshibos "fantastinius žygdarbius", jis gana atvirai pasakė, kad kai meistras darė demonstracijas, tai jo mokiniai, nenorėdami jo įskaudinti, patys krisdavo, kai jis mesdavo juos. (Mes turime atsižvelgti į tuometinį pagarbų meistro Ueshibos amžių, jam tada buvo apie 80 metų, ir neturėtų kilti abejonių kad, kai meistras buvo jaunesnis, tai reikalai klostėsi visai kitaip). Žinoma, tai nesumenkina jo, kaip legendinio meistriškumo Didžiojo Aikido Meistro, nes jis pelnytai užsitarnavo Didžiojo Mokytojo (O`Sensei) vardą, kuris reiškia patį auksčiausią lygį, kurį galima pasiekti kovos menuose.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ulf Evenås - Budo žmogus 2001

2003-02-22 | Nominacijoje buvo pareikšta: ”Pažymėdami neeilinį įvykį, 7 aikido dano suteikimą pirmajam švedui, bei pripažindami jo sugebėjimą įkvėpti daugybę aikido praktikantų, tiek Švedijoje, tiek ir užsienyje, neišsenkamą pasišventimą ir ispūdingus sugebėjimus, taryba išrinko Ulfą Eveną 2001 Budo žmogumi.” Pasak Ulfo Eveno, kuriam buvo suteiktas šis titulas ir apdovanojimas, tai yra „rezultatas ilgo ir lėto kelio“, kuris atvedė jį ant šios pakylos. Ulfas susidomėjo kovos menais 1967, kai atvyko į Geteborgą studijuoti. Jis apsigyveno bute esančiame šalia Kyokushin Karate dojo, į kurį netrukus įstojo. 1968 metais Ulfas susipažino su aikido ir 1969 pradėjo studijuoti Iwama ryu. Tais pačiais metais buvo įkurta dojo Geteborge. Ši, 33 metus egzistuojanti Iwama ryu aikido dojo, yra seniausia už Japonijos ribų. Pirmą kartą jis sutiko Morihiro Saito 1973 metais, kai tapo uchi deshi [mokiniu, gyvenančiu su mokytoju] Iwama dojo Japonijoje. Tą kartą jis prabuvo šešis mėnesius. Vėliau jis dar daugybę kartų grįždavo, kad galėtų mokytis kartu su įkūrėjo pasekėju. Ulfas pašventė savo gyvenimą aikido, važinėdamas į Saito Sensei seminarus po visą pasaulį, ir kaip dalyvis ir netgi kaip jo asistentas ir uke. Po daugelio metų, ilgo pasišventimo aikido ir artimo ryšio su Saito Sensei dėka, Ulfas buvo pakviestas pravesti seminarą kartu su Morihiro Saito - tokia garbė nebuvo suteikta nei vienam vakariečiui prieš jį.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Kas yra Aikido?

2003-02-22 | Aikido. Įvairiems žmonėms šis pavadinimas sukelia skirtingas asociacijas. Vieniems - tai su paslaptinga Rytų mistika susijęs dalykas, kitiems - jauniausio ir ko gero sudėtingiausio kovos meno kryptis, tretiems - tiesiog gyvenimo būdas. Iš tiesų Aikido fenomenas pasaulyje įsitvirtino palyginti neseniai.Už jo atsiradimą turėtume būti dėkingi jo įkūrėjui - Morichei Uešiba ( Morihei Ueshiba 1883 - 1969 ). Aikido yra kovos menas, "sutaikantis" puolantįjį su besiginančiuoju. Aikido išsprendžia iškilusią konfrontaciją tokiu būdu, kad puolančiojo destruktyvi jėga išsklaidoma pasitelkus išcentrinę bei įcentrinę jėgas, kol agresija yra izoliuojama arba sunaikina pati save. Aikido yra unikalus tuo, kad jis nekovoja su priešininku, o su jo agresija.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Iwama Ryu Aikido

2003-02-22 | Iwama Ryu Aikido (Ivama Riu) - tai nėra Aikido mokykla ar Aikido stilius. Iwama Ryu Aikido yra traktuojama kaip tradicija. Aikido Ivamos tradicijoje pasižymi įvairesnėmis technikomis negu šiuolaikinis Aikido. Aikido Ivamos tradicijoje didelis dėmesys yra skiriamas ginklų technikoms ir beginklių technikų vientisumo koncepcijai. Daugelis šiuolaikinių Aikido formų beveik nepraktikuoja ginklų technikų, kas yra neteisinga Aikido praktikoje. Įkūrėjas savo Aikido technikas formavo butent pasiremdamas kardo (ken) ir lazdos (jo) principais, nepraktikuojant šių technikų sunku suprasti Aikido principus. Galutinis Aikdo formavimasis vyko tarp 1940 - 1950 metų. Po Aikido Kūrėjo mirties gabiausi jo mokiniai toliau plėtė mokymą,kuris buvo dėstomas remiantis jų supratimu. Vienas iškiliausių dabartinių meistrų Morihiro Saito mokėsi pas Aikido Kūrėją 23 metus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ar Aikido geresnis už kitus kovos menus?

2003-02-22 | Tai yra labai prieštaringas klausimas, todėl ir atsakymas į šį klausimą bus labai subjektyvus - bet kurio konkretaus kovos meno mokiniai yra linkę iškelti savąjį virš kitų(kitaip jie tikriausiai mokytusi kito). Yra daugybė skirtingų, bet vienodai vertingų priežasčių, dėl kurių galima pradėti studijuoti vieną ar kitą kovos meną: savigyna, dvasinis augimas, ar "nušvitimas", bendras fizinis stovis, ar sveikata, pasitikėjimas ir t.t. Skirtingi kovos menai, netgi skirtingi stiliai tame pačiame kovos mene, akcentuoja skirtingus dalykus. Todėl "geresnis" iš tikrųjų priklauso nuo to ko Jūs norite iš kovos meno. Netgi tokioje formuluotėje, tai yra pakankamai subjektyvus klausimas, tai gal derėtų paklausti taip "Ar Aikido geresnis man už kitus kovos menus"?

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ar Aikido mokomasi ilgiau už kitus kovos menus?

2003-02-22 | Paprastas atsakymas būtų "taip". Metus užsiiminėję Karate, Taekwon Do, Kempo Jūs tikriausiai galėtumėte kautis žymiai geriau negu prieš tai. Užsiiminėti Aikido prireiks gerokai daugiau negu metų, kol pradėsite jaustis pakankamai "patogiai" atlikdami technikas, įsivaizduodami kad jas atliekate realiai. Kompleksinis atsakymas yra "ne", ta prasme, kad vargu ar yra žmogus, kuris yra "įvaldęs" meną. Jeigu taip ir yra, tuomet jis nustojo augti arba menas yra pernelyg paprastas.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!