LT   EN   RU  
2023 m. kovo 27 d., pirmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Apskaita
Verslo apskaitos standartai

2004-07-29 | UAB "Apskaita" parengė ir siūlo įsigyti naują rinkinį – "Verslo apskaitos standartai". Šiuo metu paskelbta ir į rinkinį įtraukta 17 verslo apskaitos standartų, kurie turi būti taikomi sudarant 2004 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę. Rinkinys yra labai aktualus, kadangi, remiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą turi vadovautis Verslo apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti. Įsigiję minėtą rinkinį, laiku gausite likusius ir šiuo metu "Valstybės žiniose" dar nepaskelbtus naujausius Verslo apskaitos standartus, kurių projektai yra rengiami.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Žurnalas "Sąskaityba"

2004-07-29 | "Sąskaityba" - žurnalas apie apskaitą, mokesčius ir auditą. "Sąskaityba" - seniausias Lietuvoje leidinys buhalteriams, įmonių vadovams, visiems besidomintiems apskaitos ir mokesčių problemomis. Leidžiamas nuo 1990 metų vieną kartą per mėnesį. Žurnalas "Sąskaityba" - tai:
- naujausia informacija iš Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų
- komentarai apskaitos tvarkymo, mokesčių deklaravimo ir mokėjimo bei kitais klausimais;
- specialistų konsultacijos, atsakymai į klausimus;
- svarbiausia informacija pradedantiems verslą ir jį plėtojantiems.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Knygos "Mokesčiai" (norminiai aktai) '90 - '01

2004-07-29 | Penkiose knygose (laikotarpiais) spausdinami visi su mokesėiais susiję įstatymai, jų lydimieji aktai ir kiti norminiai dokumentai, išleisti 1990-2001 metais pagal tuo metu galiojusią redakciją. Knygas sudaro penki skyriai: Mokesčių administravimas; Fizinių asmenų pajamų mokestis; Juridinių asmenų pelnų mokestis; Pridėtinės vertės mokestis; Kiti mokesčiai (akcizo, kelių, žemės, nekilnojamojo turto). Dokumentai knygų skyriuose išdėstyti chronologine tvarka išlaikant subordinaciją: įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų bei kitų valstybės valdymo institucijų dokumentai.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Teisės aktų rinkiniai

2004-07-29 | UAB “Apskaita” parengė 63 teminius teisės aktų rinkinius, kurie skirti įvairių pareigybių ir specialybių žmonėms - buhalteriams, finansininkams, auditoriams, įmonių vadovams, juristams, darbų saugos, muitinės, žemės ūkio, sveikatos, bankininkystės, prekybos, turizmo ir kitų sričių specialistams, dirbantiems visų rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Didelė rinkinių įvairovė ir atitinkamas jų suskaidymas leidžia vartotojui išsirinkti tik jam reikalingus vienetus minimaliomis sąnaudomis. Rinkinių struktūra aiški ir detali - dokumentai pagal institucijas chronologine tvarka sudėti į skyrius (įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų dokumentai, kitų žinybų dokumentai). Skyriaus pradžioje pateikiamas turinys, kuriame nurodomi ne tik pirminiai, bet ir visi jį keičiantys bei papildantys dokumentai (numeriai, datos). Vartotojas akimirksniu ras jam prireikusį dokumentą.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Finansų ministerija siūlo supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų naudojimo tvarką

2004-07-29 | Siekdama sudaryti palankesnes verslo sąlygas ūkio subjektams, Finansų ministerija siūlo tam tikrais atvejais supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų naudojimo tvarką – nereikalauti iš kai kurių ūkio subjektų PVM sąskaitose faktūrose nurodyti visų privalomų rekvizitų, taip pat kai kuriems ūkio subjektams leisti saugoti PVM sąskaitų faktūrų antruosius egzempliorius ne popierine, o elektronine forma. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys dokumentus privalo saugoti tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios jie buvo išrašyti ar gauti. Tačiau ilgalaikes paslaugas (pavyzdžiui, telekomunikacijų) teikiantys asmenys klientams išsiunčia labai daug popierinio formato PVM sąskaitų faktūrų ir jų saugojimas tokia forma būtų susijęs su didelėmis išlaidomis. Atsižvelgdama į tai, Finansų ministerija siūlo tais atvejais, kai teikiamos ilgalaikės paslaugos, popierinės formos PVM sąskaitas faktūras leisti saugoti tik kompiuterine (elektronine) forma.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

VMI Elektroninio Deklaravimo Sistema gali naudotis ir juridiniai asmenys

2004-07-29 | Nuo šio mėnesio VMI Elektroninio Deklaravimo Sistema gali naudotis ir juridiniai asmenys teikdami mokestines deklaracijas. Elektroninio Deklaravimo Sistema (EDS) suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau - Asmuo) galimybę pateikti deklaracijų formas elektroniniu būdu (internetu, elektroniniu paštu arba betarpiškai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje). Asmuo, sėkmingai pateikęs Deklaraciją elektroniniu būdu, neturi teikti šios Deklaracijos popierinio formato, išskyrus Sutartyje atskirai nurodytu atveju.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Nauji juridinių asmenų kodai

2004-07-29 | Valstybės įmonė Registrų centras primena, jog nuo liepos 1 d. juridiniams asmenims bus suteikiamas naujas devynių ženklų kodas. Juridiniai asmenys raginami naujojo kodo naudojimui pritaikyti savo eksploatuojamą programinę įrangą bei dokumentų blankus. Priešingu atveju gali būti apsunkinta ar sutrikdyta juridinių asmenų veikla. Visiems naujai registruojamiems juridiniams asmenims, jų filialams ar atstovybėms nuo liepos 1 d. bus išduodami registravimo pažymėjimai su devynių skaitmeninių ženklų kodu. Juridiniams asmenims, kurie buvo įregistruoti iki 2004 m. liepos 1 d., nauji registravimo pažymėjimai su devyniaženkliu kodu bus išduodami Juridinių asmenų registre keičiant savo duomenis, nurodytus juridinio asmens registravimo pažymėjime.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Duomenų registracijos ir apskaitos sistema FIRMA

2004-07-29 | “Integruota apskaita”, remdamasi ilgalaike patirtimi diegiant programinę įrangą įvairios paskirties valdymo funkcijų automatizavimui bei naudodama šiuolaikines kompiuterines technologijas, sukūrė programų kompleksą “Duomenų registracijos ir apskaitos sistema FIRMA”. “FIRMA” yra modulinis, daugiavartotojiškas programų kompleksas, veikiantis pilnai integruotos duomenų bazės pagrindu, turintis patogią vartotojo aplinką, veikiantis Microsoft Windows operacinėje sistemoje. Modulinis principas ir integruota duomenų bazė leidžia pagal vartotojo poreikius greitai plėsti sprendžiamų uždavinių skaičių ir pobūdį, išvengiant duomenų įvedimo dubliavimo naujoms valdymo funkcijoms.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Apskaitos programa "Personalas"

2004-07-29 | Programa skirta duomenų apie darbuotojus registracijai ir apskaitai įmonėje bei jos padaliniuose. Pagal užsakovo poreikius pateikiamos programos versijos, leidžiančios vesti darbuotojų apskaitą padaliniuose. Vartotojas turi galimybę sudaryti darbuotojų sąrašą su šias duomenimis: vardas, pavardė, asmens kodas;
gyvenamosios vietos adresas ir telefonas; paso serija ir numeris; paso išdavimo data, vieta ir galiojimo data; socialinio draudimo pažymėjimo serija ir numeris; SD įmokos tarifas; asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas; kitos pastabos apie darbuotoją.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Apskaitos programa "Balansas"

2004-07-29 | Programa skirta finansinių ir ūkinių operacijų registracijai ir apskaitai įmonėje, nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdžio. Apskaita vykdoma tik pinigine išraiška. Pagal užsakovo poreikius pateikiamos programos versijos, leidžiančios vesti apskaitą vienai arba daugiau įmonių. Programa gali dirbti autonomiškai arba jungtis su kitomis FIRMA programomis. Sistemos pagrindą sudaro tipinis sąskaitų planas, kurį vartotojas gali modifikuoti pagal savo poreikius. Vartotojas turi galimybę pats nustatyti apskaitos registrų (žurnalų) tipus, jų sudėtį ir sudaryti žurnalų spausdinimo maketus, įtraukdamas reikalingas sąskaitas ir jų išdėstymo tvarką. Bendrojo žurnalo vedimui pateikiama standartinė forma. Tipinių operacijų registravimui programoje sudaromas operacijų žinynas, susiejantis reikalingas debeto - kredito sąskaitas ir pagreitinantis buhalterinio įrašo formavimą.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!