LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 23 d., ketvirtadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Miestų bendruomenės
Žvėryno bendruomenė

2006-06-11 | Unikalios aplinkos apsauga, socialiniai, kultūriniai ir ūkiniai poreikiai, bendruomenės atstovavimas vietos savivaldos ir valstybės institucijose, pilietinio aktyvumo skatinimas, dalyvavimas tvarios plėtros, sveiko miesto planavime, socialinėse iniciatyvose, - tokios pagrindinės 2002 m. gegužės 17 įkurtos visuomeninės organizacijos "Žvėryno bendruomenė" veiklos gairės. Piliečiu dalyvavimas priimant sprendimus ir konstruktyvi valdymo kontrolė yra įprastas viešojo administravimo reiškinys Vakarų demokratinėse šalyse. Jis pakankamai išplitęs Skandinavijoje, JAV, Vokietijoje, Austrijoje, Kanadoje ir kitur. Pasitelkus bendruomenę, piliečiu komitetus, oficialusis administravimas tampa efektyvesnis, naujų programų ir sprendimų priėmimas susilaukia didesnės visuomenės paramos, o kartu padidėja valdžios atsakomybė savo piliečiams. Kol kas Lietuvoje Vietos savivaldos bei Savivaldybių rinkimų istatymai negarantuoja mums realios savivaldos. Tačiau pilietinė visuomenė neatsiranda savaime. Vienintelis būdas – išmokti susitelkus reikalauti, kad į visuomenės nuomonę būtų atsižvelgta. Tai padaryti gali tik organizuota bendruomenė.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Krakių kaimo bendruomenė

2006-06-10 | Krakių kaimo bendruomenė, visuomeninė organizacija. 2003 m. rudenį vyko kaimo bendruomenės steigimo pasitarimas. Grupė savanorių nusprendė įkurti bendruomenę, išplatino anketą. 2003 m. lapkričio mėn. mokykloje vyko renginys kaimo bendruomenei „Žmogus darbštus kaip skruzdėlė”. Savo darbus į parodą sunešė moksleiviai ir suaugusieji. Parodoje suaugusieji pristatė: Irena Bružienė – siuvinėtus paveikslus, Klemensas Narmontas – Užgavėnių kaukes, Nijolė Žebrauskienė – įvairiaspalves servetėles, Ilona Strielkuvienė – megztus darbelius, Leonicija Vasiliauskienė – pagalvėles iš skiautinių, paveikslus iš šiaudelių, Michailas Klimovas – įvairius medžio dirbinius, Birutė Poškienė – servetėles, megztas lėles, darbelius iš lino, Aldona Andrulienė – ilgus metus kauptą Maigų kaimo istoriją. Drožinius iš medžio eksponavo mokiniai Gediminas Poškys, Tautvydas Mickus, megztas servetėles – Vilma Nacytė, Vilma Šemetaitė, apnertas nosinaites – Eglė Lizdenytė, siuvinėtą pagalvėlę – Sigita Strielkutė. Šiame renginyje vyko ir bendruomenes steigiamasis susirinkimas, išrinkta bendruomenes taryba. Po kurio laiko į susitikimą pakvietė Šerkšnėnų bendruomenės pirmininką Kęstutį Miknį. Krakių bendruomenė įregistruota 2003 m. gruodžio mėn.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Luokės bendruomenė

2006-06-09 | Bendruomenėje turime 111 žmonių su negalia, vienišų senelių – 17 ir 95 daugiavaikes šeimas. Darbo biržai įkūrus Paramos centrą, mūsų bendruomenės neįgaliųjų ir vienišų senelių priežiūrai buvo paskirta lankomosios priežiūros darbuotoja, kuri rūpinasi jų buitimi. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms suteikiama socialinė pagalba, skiriamos vienkartinės pašalpos, labdara. Su probleminių šeimų gyventojais pastoviai vykdomas prevencinis darbas – tėvai kviečiami pokalbiams su gydytojais – narkologais, policijos darbuotojais, mokytojais, o vaikai įtraukiami į darbinę – auklėjamąją veiklą miestelio bibliotekoje. Joje įsteigtas VIP taškas, tai viena jaunimo užimtumo priemonių. Šiuo metu jau daugiau kaip 100 bendruomenės narių yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus Luokės vidurinėje mokykloje. Savo namuose virš 40 bendruomenės šeimų turi kompiuterius, o pusė jų yra pasijungę internetą. Bendruomenės centras po ilgų derybų iš Telšių raj. savivaldybės panaudos būdu gavo vieną svarbiausių luokiškių poreikius tenkinančių objektų – buvusio vaikų darželio pastatą, kuriame suremontavus norime įrengti bendruomenės traukos centrą. Savivaldybė suteikė finansinę paramą ir jau vyksta šio pastato remonto darbai. Suorganizavome bendruomenės forumą, kuriame dalyviai išsakė savo problemas ir lūkesčius, identifikavo kylančias problemas socialinėje, kultūros, jaunimo, užimtumo, miestelio infrastruktūros plėtros srityse.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Naujininkų bendruomenė

2006-06-09 | Idėja, kad reikalinga organizacija apjungianti aktyvius Naujininkų gyventojus, atstovaujanti jų interesus ir sprendžianti vietos problemas, buvo diskutuojama jau nuo 2000 metų. Iškilus problemai atskiri asmenys, pavienė mokykla ar kita Naujininkų įstaiga sunkiai gali ją išspręsti ar būti išklausyti. Š.m. gegužės 2 d. visuomeninė organizacija "Naujininkų bendruomenė" buvo įkurta. Tarp steigėjų - pedagogai, medikai, verslininkai, menininkai, kiti Naujininkuose gyvenantys ar dirbantys asmenys. Vienas iš iniciatorių - Naujininkuose gyvenantis LR Seimo narys Artūras Melianas. Naujininkai turi vieno iš prasčiausių Vilniaus rajonų įvaizdį. Apie Naujininkų gyventojus susidarytas stereotipas, kad tai daugiausiai "apkerpėję", niekuo nesidomintys, linkę į žalingus įpročius asmenys. Išties Naujininkuose daug nusivylusių žmonių. Mes sieksime pakeisti šį įvaizdį visų pirma pačių Naujininkų gyventojų tarpe, parodydami, kad yra būdų išsakyti savo nuomonę ir būti išklausytam. Organizuosime gyventojų apklausas, diskusijas, susitikimus su politikais ir valdžios atstovais Naujininkams aktualiais klausimais. Išdiskutavus problemas, miesto valdžiai siūlysime jų sprendimo būdus. Sudarysime gyventojams sąlygas susitikti ir pasikalbėti, pabendrauti su žymiais žmonėmis. Mėginsime padėti spręsti konkrečias žmonių problemas, susigaudyti painiuose įstatymuose.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Antakalnio bendruomenė

2006-06-08 | Asociacija "Antakalnio bendruomenė" įkurta 2004 m. Bendruomenės pirmininkas - Seimo narys socialdemokratas Algirdas Paleckis. Iniciatyvinė grupė, o šiuo metu - Bendruomenės valdyba - tai grupė bendraminčių, kuriuos vienija pasibodėjimas biurokratija, siekis atkreipti dėmesį į vis dar neišreikštus žmonių poreikius bendrauti, aptariant šiandienos vilniečių, antakalniečių rūpesčius, atskleidžiant naujas, neišnaudotas galimybes, kurių įgyvendinimas priklauso tik nuo mūsų pačių iniciatyvos, sumanumo, gebėjimo spręsti kartu ir būti tikra bendruomene. Sakoma, "dvi galvos - ne viena..." tačiau "geriau viena galva, bet savo...". Asociacijos veikloje dalyvauja verslininkai, studentai, kultūrininkai - "visų luomų antakalniečiai", nelinkę lūkuriuoti, kol kas nors sutvarkys jų pačių, Antakalnio ir viso miesto reikalus, trumpai tariant, neabejingieji bendruomenės reikalams, urbanistinei, socialinei, kultūrinei, istorinei "Antakalnio" sąvokai ir santvarkai.
Neabejingam žmogui, piliečiui, Antakalnio istorinis, kultūrinis ir socialinis "inventorius" būtų labai didelis ir brangus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Balsių bendruomenė

2006-06-07 | V.O. „Balsių bendruomenė“ im/k 2579175, Balsių g. 12, Vilnius, el.paštas balsiai@gmail.com, tel. 868737695, tinklapis www.balsiai.com, įkurta 2002 m. balandžio mėn., bendruomenės valdymo struktūra: visuotinis susirinkimas renka dviejų metų laikotarpiui bendruomenės atstovų tarybą, o taryba renka tarybos pirmininką. Teritoriniu atžvilgiu tai šiauriausia Vilniaus m. Verkių seniūnijos dalis, prasideda nuo Verkių regioninio parko, ribojasi su Neries upe, bei nepaprasto grožio Žaliaisiais ežerais ir baigiasi ties miesto riba. Tai sudaro apie 40% visos Verkių seniūnijos teritorijos. Bendruomenė susikūrė Balsių gyvenamųjų namų kvartalo gyventojų įniciatyva. Bendruomenės gyventojai, tai privačių namų valdų savininkai, Balsių kvartalo, Verkių Riešės, Ožkinių, Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Pagubės buvusių kaimelių, o paskutiniu metu vis labiau apgyvendinamų sudų bendrijų nariai, Šiuo metu virš 8000 gyventojų.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Aukštadvario bendruomenės centras

2006-06-04 | Aukštadvaris – viena ryškiausių Lietuvos vietovių, išsiskirianti unikaliais gamtos paminklais, garsia istorine praeitimi, galinti pateikti daug įdomios informacijos ir sukelti malonius įspūdžius. Tai bene ryškiausias ežerų krašto perlas. Kiekvienas čia apsilankęs bent kartą, sugrįžta vėl ir vėl, nes yra dėl ko. Visos Lietuvos enciklopedijos pateikia visapusišką informaciją apie miestelio istoriją. Žmonės Aukštadvario teritorijoje gyveno jau 3-1 tūkstantmetyje prieš Kristų. 10-14 amžiuje ant piliakalnio stovėjo medinė pilaitė. Jos papėdėje gyventa iki 15 amžiaus, o pati gyvenvietė vadinosi Navininkais. 16-17 amžiuje – didžiųjų kunigaikščių dvaras, todėl 1569 m. Aukštadvariui suteikta miestelio privilegija. 1629 m. pastatyta mūrinė bažnyčia ir dominikonų vienuolynas. Viename iš jo pastatų 1923 m. įsikūrė žemės ūkio mokykla, neseniai atšventusi 80-ties metų jubiliejų. Iškalbingas skaičius: per šį laikotarpį mokykla parengė per 6000 žemės ūkio specialistų. Dabartiniu metu šiame gražiame pastate ant aukšto kalno (todėl Aukštadvaris) įsikūrė ir vidurinė mokykla. Tai ne tik mokslo žinių aruodas, bet ir kultūrinio gyvenimo centras, o kartu ir Aukštadvario bendruomenės buveinė.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!