LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 27 d., pirmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Teisėtvarka
Kas niekina Lietuvos valstybę (1 dalis)

2012-03-14 | Prieš Vasario 16-ąją profesorius Vytautas Landsbergis labai suaktyvėjo, kelis kartus pasirodė televizorių ekranuose, per radiją kalbėjosi su tauta per žinomus populiarių laidų vedėjus. Visa, ką profesorius sakė, teisinga, sąmojinga, tačiau nekonkretu. Profesorius priekaištavo tiems, kurie, kaip jis sakė, niekina Lietuvos valstybę. Matyt jis turėjo omenyje rašeivas, kurie sako, kad Lietuvos valstybė pagrobta, jauni žmonės masiškai evakuojasi į Vakarus, BVP perskirstymo per biudžetą procentas daug mažesnis negu Estijoje, valstybės institucijos ne savo funkcijas vykdo, o teikia paslaugas. Pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos neieško tiesos, o teikia teisingumo paslaugas. Sakysim įvykdytas nusikaltimas. Atvažiuoja brigada, apžiūri mirusįjį, nufotografuoja. Vadinasi, suteikė paslaugas. Paskui prasideda biurokratinės procedūros, tyrimas perduodamas iš vienos institucijos kitai, vieno tyrėjo - kitam, vieno prokuroro - dar kitam. Taip, jeigu reikia, jeigu yra interesas, nuslepiama tiesa. O paslaugos, už kurias valstybė dosniai mokėjo, vis teikiamos ir teikiamos, tačiau tiesa lieka neatskleista. Taigi, užuot užsiėmus folkloru (pasakėlėmis), pagraudenimais ir užsipuolimais visai ne tų, kurie kalti, adresu, ar nereikėtų konkrečiai pasakyti, kad Lietuvos valstybę niekina tie, kurie nesistengia ieškoti tiesos, teikia tik teisingumo paslaugas, kas nemoka mokesčių, kas atsisako mokėti solidarumo mokesčius, kas tokių mokesčių neįveda, kas tik imituoja veiklą, o nieko neveikia: mokytojas nemoko ir neugdo, gydytojas negydo, tik teikia gydymo paslaugas.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Prezidentas R.Paksas kreipėsi į generalinį prokurorą, prašydamas ištirti V.Pociūno žūties aplinkybes

2006-08-25 | Partijos Tvarka ir Teisingumas (liberalai demokratai) pirmininkas, prezidentas Rolandas Paksas kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Algimantą Valantiną dėl VSD karininko Vytauto Pociūno žūties Baltarusijoje ištyrimo. Kreipimesi rašoma, kad V. Pociūno žūtis Baltarusijoje sukėlė didžiulį rezonansą visuomenėje. Žiniasklaidoje pasirodančios versijos, susijusios su šios tragedijos aplinkybėmis, politikų pasisakymai bei vertinimai kelią sumaištį bei įtampą. R.Paksas prašo generalinį prokurorą atkreipti ypatingą dėmesį į šią bylą ir pateikti visuomenei aiškų atsakymą dėl V. Pociūno žūties aplinkybių. "Tikiuosi, kad ši byla bus profesionaliai ištirta ir nesulauks tokio likimo, kaip Juro Abromavičiaus žūties arba Bražuolės tilto susprogdinimo bylos", rašoma R.Pakso kreipimesi. Partija Tvarka ir Teisingumas (liberalai demokratai) atkreipia dėmesį į tai, kad V.Pociūnas turėjo daug informacijos apie perversmą prieš prezidentą R.Paksą, galimai kompromituojančią to perversmo organizatorius. Plačiai pasklidę konservatorių – aktyvių perversmo prieš R.Paksą dalyvių - bandymai susieti V. Pociūno žūtį su jo nuopelnais apkaltos procesui, kelia pagrįstų įtarimų, kad V.Pociūno turima informacija galėjo jiems patiems turėti neigiamų pasekmių.

Lankomumo reitingasKomentarų: 8

plačiau >>

Generalinė prokuratūra nepanoro pyktis su Darbo partija

2006-03-21 | Lietuvos krikščionys demokratai, vadovaudamiesi LR Civiliu kodeksu, kuris numato, kad prokuroras, gindamas viešuosius interesus, tarp jų ir kai juridinio asmens, jo valdymo organų ar jų narių veikla prieštarauja visuomenės interesams, turi teisę kreiptis dėl juridinio asmens veiklos tyrimo į teismą, 2006-02-28 kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydami inicijuoti Darbo partijos veiklos tyrimą, siekiant apginti viešąjį interesą. Prašyme LKD pirmininkas Valentinas Stundys ir LKD valdybos pirmininkas Ignas Vėgėlė abejojo, ar Darbo partija, išplatindama informaciją apie privačios įmonės, valdomos jos vadovo, ekonominę plėtrą, netenkino Darbo partijos vadovo p. V. Uspaskich ekonominių interesų reklamuojant Koncerno - UAB "Vikonda" veiklą. Taip pat prašyta ištirti , ar Darbo partija nevykdė neleistinos veiklos, kai spaudoje buvo paskelbti faktai apie Darbo partijos specialios grupės kūrimą, kuri rūpintųsi, kad kuo daugiau partijos narių būtų įdarbinta valstybės tarnyboje. Galiausiai Lietuvos krikščionys demokratai, primindami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2005 m. birželio 16 d. sprendimą, kuriuo konstatuota, kad tuometinis Ūkio ministras ir Seimo narys V. Uspaskich neišvengė viešųjų ir privačių interesų konflikto ir pažeidė atitinkamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, nerimavo, kad p. V. Uspaskich neišvengia situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja pačios partijos, t.y. juridinio asmens interesams, pažeidžia lojalumo ir sąžiningumo juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu reikalavimus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Advokatų kontora Saladžius ir partneriai (Vilnius)

2006-02-21 | Advokatų kontora Saladžius ir partneriai specializuojasi verslo teisėje. Kontoros advokatai puikiai išmano tokias teisės sritis, kaip įmonių ir komercinė teisė, finansų teisė, bankininkystė, informacinių technologijų teisė, intelektinės nuosavybės teisė, darbo teisė ir ginčų sprendimas. Advokatų kontora yra žinoma kaip puikiai atliekanti teisinius patikrinimus, konsultuojanti susiliejimų ir įsigijimų klausimais, patarianti įmonių restruktūrizavimo klausimais, ruošianti sudėtingas komercines sutartis ir įvertinanti jų efektyvumą, sprendžianti darbo teisės klausimus, konsultuojanti privatizavimo bei kitais sudėtingų sandorių klausimais. Mūsų kvalifikuotų specialistų komanda suburta iš į verslą orientuotų ir novatoriškų advokatų-praktikų, kurie pasiruošę suteikti aukštos kvalifikacijos įvairias teisines paslaugas savo klientams. Advokatų kontora Saladžius ir partneriai teikia teisinę pagalbą verslo bendrovėms ir finansų institucijoms, taip pat valstybinėms institucijoms bei įmonėms Lietuvoje. Mūsų klientai yra tiek Lietuvos, tiek užsienio įvairių verslo sričių, tokių kaip didmeninė ir mažmeninė prekyba, energetika, telekomunikacijos, informacinės technologijos, finansinės paslaugos, farmacija ir lengvoji pramonė, atstovai. Mūsų teikiamos paslaugos yra orientuotos į kiekvieno kliento poreikius ir verslo specifiką.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Prokuratūros istorija

2006-02-21 | Nepriklausomos Lietuvos prokuratūros kūrimosi atskaitos taškas galėtų būti 1919 m. sausio 16 d.. Tą dieną oficialiai buvo paskelbtas Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Jame parašyta, kad „prie apygardos teismo ir Vyriausiojo Tribunolo yra Valstybės Gynėjai (Prokuratoriai) ir jų padėjėjai“. Tai buvo šios svarbios teisėsaugos institucijos savarankiško kelio pradžia. Pats teisingumo ministeris Petras Leonas Paaiškinimo įstatymui aplinkraštyje skelbė, kad „daugelis teisminės valdžios institucijų, iš pradžių, iki gyvenimas parodys jų reikalingumą, nekuriamos“. 1919 m. vasario mėn. (tikslesnę paskyrimo datą patvirtinančių dokumentų nesurasta) valstybės gynėju buvo paskirtas teisininkas Kazys Samajauskas. Šias pareigas jis ėjo kiek daugiau kaip mėnesį. 1919 m. kovo 6 d. valstybės gynėju prie Kauno apygardos teismo paskirtas Rapolas Skipitis rašo: „Kurį laiką buvau vienintelis valstybės gynėjas visai Lietuvai, nes Marijampolės apygardos teismas ir prie jo prokuratūra organizavosi vėliau, o Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismai su prokuratūromis – dar vėliau. Vėliau buvo organizuotas ir Kariuomenės Teismas. Ir Vyriausiojo Tribunolo prokuroro pareigas turėjau eiti“ (R. Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą statant, Čikaga, 1961). R. Skipitis Valstybės gynėju buvo iki 1920 m. birželio 18 d., tai yra iki paskiriant vidaus reikalų ministru. Tai buvo sunkiausias prokuratūros organizavimosi periodas, rašo Antanas Kriščiukaitis, Vyriausiojo tribunolo pirmininkas, knygoje „Lietuvos teismas. 1918 – 1928“.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Advokatų kontora "Proventus" (Vilnius)

2006-02-20 | Advokatų kontoros Proventus branduolį sudaro advokatai Mindaugas Banelis ir Inga Karulaitytė-Kvainauskienė, kurie įkūrė kontorą 2003 metais. Lietuvos advokatūros narys nuo 2001 metų Mindaugas Banelis Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą baigė 2000 metais, o praktinį teisinį darbą dirba nuo 1995m. M.Banelis daugiausia dirba su muitinės, pervežimų ir nuosavybės teisės klausimais. Advokatas aktyviai dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, gilinasi į verslo aplinkos reguliavimą, palaiko santykius su kontoros partneriais - ekspertais bei auditoriais. Inga Karulaitytė-Kvainauskienė yra Lietuvos advokatūros narė nuo 2001 metų. Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą baigė 2000 metais. Daugiausia dirba su civiline teise, komercine teise ir intelektine nuosavybe susijusiais klausimais. Advokatė ruošia jaunąją teisininkų kartą - dėsto Mykolo Romerio Universitete. Be profesinių pareigų, I.Karulaitytė-Kvainauskienė užsiima ir kontoros plėtros projektais.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Advokato Artūro Šukevičiaus kontora (Vilnius)

2006-02-19 | Mūsų kontoros advokatai užtikrina kvalifikuotą ir efektyvią kiekvieno asmens teisę į gynybą. Turime sukaupę didelę patirtį ginant asmenis, įtariamus ir/ar kaltinamus nusikaltimais nuosavybei, finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai. Kontoros advokatai ruošia skundus Europos žmogaus teisių teismui, užtikrina kvalifikuotą teisinių dokumentų vertimą į užsienio kalbas. Kontoros advokatai atstovauja nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams baudžiamosiose bylose, priteisiant ir išieškant nusikaltimu padarytą žalą. Konsultuojame viešųjų pirkimų dalyvius, konkursų ir kitų pirkimų procedūrų nugalėtojus, perkančiąsias organizacijas, ekspertus viešųjų pirkimų organizavimo, dalyvavimo pirkimų procedūrose, sutarčių sudarymo, vykdymo ir pratęsimo klausimais. Galime parengti pirkimų dokumentus, konkursinius pasiūlymus ir kt. Galime įforminti viešųjų pirkimų procedūras, parengti reikiamų dokumentų formas (komisijos posėdžių protokolų, derybų protokolų, apklausų įforminimo formas). Teisinėmis priemonėmis padedame užtikrinti įmonės konfidencialios informacijos, komercinių paslapčių, duomenų apie įmonės veiklą, planus apsaugą. Parengiame konfidencialumo sutartis, konfidencialumo pasižadėjimus ir kitus reikalingus dokumentus. Užtikriname įmonės darbuotojų ir/ar partnerių atsakomybę atskleidus komercines paslaptis ar kitaip paviešinus neskelbtiną ir viešai nežinomą informaciją.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Imamasi priemonių pažaboti patruliuojančių policijos pareigūnų korupcija

2006-02-18 | Siekiant pagerinti susiklosčiusią grėsmingą situaciją šalies keliuose bei sumažinti aukų skaičių, kuriuos įtakoja ir nesąžiningas patruliuojančių policijos pareigūnų elgesys, vidaus reikalų ministras Gintaras Furmanavičius 2005 metų pabaigoje susitikęs su Policijos departamento vadovybe paprašė pateikti siūlymus ir imtis konkrečių priemonių dėl korupcijos prevencijos. Praėjus daugiau kaip mėnesiui, ministras domėjosi esama situacija. Kaip informavo Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininkas Saulius Skvernelis, nebus taikstomasi ir su policijos sistemą žeminančiais pačių policijos pareigūnų veiksmais – atlygio reikalavimu iš teisės pažeidėjų. Kartu su kitomis atsakingomis tarnybomis pareigūnai bus nuolat tikrinami. Tam policijos įstaigos diegia įvairias technines priemones (audio, video technika, specialiųjų policijos transporto priemonių monitoringo sistema ir pan.), kurios apsunkintų galimybę tiek kyšį siūlančiajam, tiek imančiajam asmeniui atlikti neteisėtą veiką. "Visi bandymai papirkti policijos pareigūnus ar kitais neteisėtais veiksmais vengti atsakomybės yra fiksuojami. Asmenys siūlę duoti kyšį ar bandę kitaip susitarti, bus pristatomi į policijos įstaigas ikiteisminiam tyrimui pradėti, o pareigūnai, kurie pristatys asmenis į policijos įstaigas, bus skatinami", - sako vidaus reikalų ministras G.Furmanavičius.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Advokatų profesinė bendrija Baublys ir partneriai (Vilnius, Kaunas)

2006-02-17 | Baublys & Partners Klientams siūlo atstovavimą ir konsultacijas visuose arbitražinio proceso etapuose įvairiose verslo teisės srityse. Mūsų arbitražo komandos stiprybę lemia didelė patirtis ir gebėjimas išnaudoti arbitražo proceso efektyvumą ir privatumą, taip pat išskirtinis profesionalumas atstovaujant Kliento interesams bei užtikrinant priimtų sprendimų vykdymą. Nepriklausomai nuo to, ar sprendimas priimamas mūsų šalyje, ar užsienyje, mes turime pakankamai žinių ir patirties siekti geriausio įmanomo rezultato. Baublys & Partners advokatai taip pat atstovauja klientams teismuose dėl laikinų apsaugos priemonių, pvz., turto arešto ar teismo uždraudimo, taikymo. Taikant laikinas apsaugos priemones, svarbiausia yra užtikrinti priimtų sprendimų vykdymą. Didėlė šios srities praktinė patirtis suteikia galimybę tinkamai siekti Kliento – ieškovo ar atsakovo – tikslų. Baublys & Partners komercinių ginčų advokatai aktyviai atstovauja ginčuose visuose Lietuvos teismuose ir įsitraukia į sudėtingus teismo procesus Europos Sąjungos jurisdikcijose. Kvalifikuoti teismo advokatai puikiai išmano alternatyvių ginčų sprendimo metodiką ir atstovauja įvairių pramonės sričių verslo klientams ir privatiems asmenims.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN

2006-02-16 | Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN yra viena iš pirmaujančių ir didžiausių advokatų kontorų Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. Advokatų kontora teikia paslaugas visose pagrindinėse verslo teisės srityse ir išsiskiria aukšta paslaugų kokybe, patirtimi ir vienais geriausių specialistų Lietuvoje. Kontora yra LAWIN – pirmaujančių Baltijos šalių advokatų kontorų grupės, į kurią taip pat įeina advokatų kontoros Klavins & Slaidins LAWIN iš Latvijos ir Lepik & Luhaäär LAWIN iš Estijos – narė. Šiuo metu LAWIN vienija apie 80 teisininkų ir yra didžiausia teisinių paslaugų teikėja Baltijos šalyse. Visi šios kontoros teisininkai teisinį išsilavinimą yra įgiję Lietuvos, JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų užsienio valstybių universitetuose. Siekdami nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją ir geriau suprasti klientų problemas, advokatų kontoros teisininkai toliau tęsia savo profesines studijas ir papildomai studijuoja verslo vadybos mokslus. Pagrindinis Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN biuras yra įsikūręs Vilniuje, o nuo 1998 m. sėkmingai dirba Klaipėdos skyrius. Šiuo metu advokatų kontoroje dirba 41 profesionalas.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!