LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Telekomunikacijos
Tikimasi vaizdo telefonijos proveržio

2006-06-24 | Elektroninių inžinerinių sprendimų bendrovė "Fima" prognozuoja, kad Lietuvoje sparčiai populiarės vaizdo telefonija. Šio proveržio įmonė tikisi pradėjusi siūlyti savo partnerės amerikiečių telekomunikacijų kompanijos "Avaya" naujos kartos kompiuteriu arba įprastu būdu valdomus IP (internetinio protokolo) telefonus. Šie produktai, pasaulinėje rinkoje pasirodę praėjusių metų pabaigoje, leidžia vartotojams skambinant telefonu ne tik girdėti pašnekovo balsą, bet jį ir matyti. Tokios galimybės daugiausia naudojamos telekonferencijoms tarp vidutinių ir didelių įmonių filialų, bendravimui su užsienio partneriais, nes padeda operatyviau ir pigiau spręsti iškilusius klausimus. "Iki šiol telekonferencinių pokalbių galimybes ir dėl prastos vaizdo kokybės, ir dėl pakankamai didelių būtinųjų priemonių kaštų buvo išnaudojamos labai kukliai. Naujieji sprendimai situaciją kiek pakeis – lengvai jungiami prie įprastos telefoninės sistemos, daugelį dabar rinkoje esančiųjų jie lenkia ne tik paprastu valdymu ir daug kartų geresne kokybe, bet ir kelissyk mažesne kaina", - sakė "Fima" Telekomunikacinių sprendimų departamento direktorius Eugenijus Kurtinaitis.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Pristatyta lazerių technologijų sektoriaus vizija

2006-06-24 | Moksle taikomus lazerius siūloma keisti pramoniniais lazeriais, didinti lazerių pramonės sukuriamą BVP, ieškoti neatrastų nišų ir kurti "lazeropolį". Tokia lazerių ir šviesos technologijų sektoriaus plėtros Lietuvoje vizija pristatyta šiandien Ūkio ministerijoje vykusiame Lazerių technologijų tarybos posėdyje. Lazerių ir šviesos technologijų sektoriaus plėtros Lietuvoje vizijoje siūloma lazerių ir šviesos pramonės sektoriaus sukuriamą BVP nuo 0,1 proc. padidinti iki 1 proc. Pasak viziją pristačiusio UAB "Eksma" direktoriaus Rimanto Kraujalio, lazerių technologijų pramonės sektoriui įsibėgėti reikia investicijų, tinkamos infrastruktūros, technologinės plėtros projektų, sektoriaus perorientavimo – nuo moksle taikomų į pramoninių lazerių gamybą. Taip pat reikia ieškoti naujų gamybos nišų, pvz., siūloma gaminti mikroapdirbimui reikalingus lazerius. Vizijoje taip pat siūloma kurti "lazeropolį", ar kitaip vadinamą šios srities specialistus, mokslininkus, verslininkus vienijantį centrą. "Nustačius lazerių sektoriaus raidos kryptis, suformavus jo struktūrą galima sulaukti investuotojų. Be to, ir patys turime investuoti į technologijas, specialistų rengimą, kad šalyje sukurtume sektoriaus plėtrai palankią bazę", – sakė ūkio ministras K.Daukšys.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

IBM mokslininkai nustatė naujas elektros kontaktų galimybes vienoje molekulėje

2006-06-24 | Tyrėjams IBM Ciuricho tyrimų laboratorijoje pavyko gauti tiesioginį vaizdą, kaip keičiasi orbitalė, kai aukso atomas ir pentaceno (C22H14) molekulė suformuoja išorinį junginį. Vienos molekulės cheminės sudėties pokyčių eksperimentas padės naują pamatą elektros kontaktų galimybėms atskiroje molekulėje, kuris gali būti labai svarbus ateities elektronikoje, kuriant itin mažas mikroschemas. IBM mokslininkams Jascha Repp‘ui ir Gerhard Meyer‘iui pavyko susintetinti vieną molekulę, sujungiant metalo ir organinę molekules. Šiuo atveju tai buvo auksas ir pentacenas. Jie naudojo tunelinį skenavimo mikroskopą, kuriuo ir kontroliavo sintezę, ir nustatinėjo reakcijos produktus. Mokslininkai nustatė, kad ši sintezė yra abipusė ir aukso atomas gali prisijungti prie molekulės skirtingomis pozicijomis. Tokiu būdu sintezė sukuria skirtingus struktūrinius izomerus – molekules su ta pačia chemine formule, tačiau kurioje atomai išsidėstę skirtingai. Skirtingi izomerai turi ir skirtingas savybes. "Mes galime pamatyti molekulės orbitalės vaizdą prieš susiformuojant junginiui ir po to, bei taip nustatyti orbitalės formos, energetinio išsidėstymo ir veikimo pokyčius, formuojantis junginiui. Paskui galime išardyti junginį, pridėti aukso atomą kitoje vietoje ir vėl pažvelgti į naujas orbitales", - sakė Jascha Repp.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

"Microsoft" korporacija skelbia planus pasiruošiant pareigų perėmimui iš Bill‘o Gates‘o 2008 m. liepos mėn.

2006-06-20 | P. Gates‘as dirbs visą darbo laiką "Microsoft" korporacijoje iki 2008-ųjų m. birželio, po to toliau eis pirmininko ir patarėjo pareigas, tuo pat metu intensyvindamas fondo veiklą; Ray’us Ozzie ir Craig’as Mundie perims išplėstas jo pareigas. "Microsoft" korporacija (Nasdaq:MSFT) šiandien paskelbė, jog pradedant 2008-ųjų m. liepos mėn., Bill’as Gates’as, pirmininkas, atsiribos nuo savo pareigų, susijusių su kompanijos kasdienine veikla, kad galėtų daugiau laiko skirti sveikatos ir švietimo veiklai pasauliniu mastu "Bill & Melinda Gates Foundation" ("Bilo ir Melindos Geitsų fonde). Kompanija paskelbė apie dviejų metų pereinamojo laikotarpio procesą, siekiant užtikrinti sklandų ir metodišką p. Gates‘o pareigų, susijusių su kasdienine veila, perėmimą, ir pranešė, kad po 2008-ųjų m. liepos mėn. p. Gates‘as toliau eis kompanijos pirmininko ir patarėjo (vykdant svarbius plėtros projektus) pareigas. Kompanija paskelbė, kad Technikos direktorius Ray’us Ozzie nedelsiant perims vyriausiojo programinės įrangos architekto pareigas ir pradės dirbti kartu su p. Gates’u, visais techninės architektūros ir vadovavimo produktų tobulinimo klausimais, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Tikslas - 90 procentų pagrindinių viešųjų paslaugų teikti internete

2006-06-09 | Vyriausybė patvirtino Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 – 2008 metų programą. Šia programa įgyvendinama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija, kurią Vyriausybės patvirtino 2005 m. birželio 8 d. Programa yra tarpinstitucinis informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentas, nustatantis trejų metų trukmės uždavinius plėtojant informacinę visuomenę Lietuvoje. Svarbiausi programos uždaviniai - gerinti Lietuvos gyventojų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) naudojimo gebėjimus, mažinant socialinę ir teritorinę atskirtį naudojantis IRT, įtraukti į informacinės visuomenės procesus žmones su negalia ir ypatingais poreikiais, plėtoti informacines technologijas padedančias viešojo administravimo institucijoms vykdyti joms skirtas funkcijas, sudaryti sąlygas elektroniniu būdu keistis informacija tarp viešojo administravimo institucijų, skatinti IRT srities mokslinius tyrimus ir inovacijas; skatinti patikimos ir aktualios informacijos apie Lietuvą bei jos kultūrą kaupimą bei sklaidą skaitmeninant ir išsaugant Lietuvos kultūros paveldą, sudarant prieigos prie jo sąlygas. Sėkmingam žinių ekonomikos augimui ypatingai svarbus yra elektroninių ryšių sektorius, kuris yra vienas sparčiausiai augančių sektorių tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Vertinant elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą ir vystymosi tendencijas, galima išskirti dvi pagrindines veiksnių grupes, įtakojančias pokyčius rinkoje: besikeičiančios rinkos veiksniai (teisinė, konkurencinė aplinka, vartotojų poreikiai ir prioritetai) ir disponuojami ištekliai (investicijos į infrastruktūrą, technologijos ir jų panaudojimas paslaugas teikiant elektroniniu ryšiu).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

UAB "Viginta" plečia duomenų perdavimo tinklus

2006-06-09 | UAB "Viginta" iš bendrovės "IBM Lietuva" duomenų perdavimo tinklų modernizacijai ir plėtrai įsigijo vieną patikimiausių įrangų pasaulyje "Cisco". Pasak UAB "IBM Lietuva" integruotų technologinių paslaugų vadovo Antano Uršulio, modernizavus duomenų perdavimo tinklą, bus išplėstas ir užtikrintas ryšio patikimumas. Šis sprendimas leis padidinti duomenų perdavimo srautus bei vartotojams ateityje pasiūlyti naujas paslaugas. Pernai UAB "Viginta" įsigijo bendrovę "Salmija", teikiančią kabelinės televizijos, duomenų perdavimo ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugas Grigiškių bei Lentvario gyventojams, taip pat – bendrovę "Socius Tuus", teikiančią kabelinės televizijos ir interneto paslaugas Vilniaus Pilaitės mikrorajono gyventojams, ir bendrovę "Duomenų tiltas", kurios pagrindinė veiklos kryptis – spartus duomenų perdavimas internetu Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms. "Sujungus šias kompanijas, naujai įsigyta technika padės modernizuoti, plėsti ir apjungti esamų bendrovių duomenų perdavimo tinklus, - teigia "Viginta" generalinis direktorius Vilius Macijauskas. Be to, tai padės užtikrinti geresnę paslaugų kokybę, duomenų pralaidumą bei galimybę abonentams pasiūlyti naujas paslaugas. Viena iš jų – Skaitmeninė TV".

Lankomumo reitingasKomentarų: 2

plačiau >>

Vienkiemių gyventojai bus saugesni

2006-04-06 | Švenčionių r. vienkiemių gyventojai gali jaustis saugesni. Jiems buvo išdalinti skubiosios pagalbos iškvietimo įrenginiai. Jais vienu mygtuko paspaudimu galima išsikviesti policiją, medikus ar ugniagesius. UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, bendradarbiaudamas su Policijos departamentu, Savivaldybių asociacija bei Apsaugos centru (UAB „AKTKC“), Švenčionių rajono vienkiemių gyventojams įteikė 20 tokių įrenginių. Šio rajono gyventojams neatlygintinai įteikta 20 skubiosios pagalbos iškvietimo įrenginių, kuriuos naudojant bus prisidedama prie kaimo gyventojų saugumo užtikrinimo. Pristatymo ceremonijoje, kuri vyko šio rajono savivaldybėje, dalyvavęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas priminė 2004 m. pradėto įgyvendinti projekto pradžią, supažindino su tolimesniais planais bei perspektyvomis. Šiuo metu šalyje yra 19 500 vienkiemių, kuriuose gyvena apie 22 300 gyventojų. Švenčionių rajone yra 145 nuo miesto nutolusios sodybos. Savivaldybių asociacijos prezidentas Vytautas Kvietkauskas dėkojo policijai, projekte dalyvaujančioms bendrovėms už žmonių saugumui skirtas pastangas.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Optika prieš DSL: kas ką? (su VIDEO)

2005-05-25 | Optinės technologijos, arba šviesolaidinis internetas bei DSL – šiuo metu pačios populiariausios interneto ryšio technologijos. Ir nors DLS vartotojų yra daugiau, tačiau ar tikrai ši technologija pati geriausia? Šioje publikacijoje – išsamus šių abiejų technologijų palyginimas. Visų pirma, kokios šių abiejų technologijų svarbiausios savybės? DSL yra nauja modemo technologija, kuri gali vieną porą varinių telefono laidų paversti trijų kanalų duomenų perdavimo sistema. Tai labai paplitęs ryšio kanalas visame pasaulyje, tačiau jo kainos ir kokybės santykis – itin prastas. Šviesolaidinis, arba optinis internetas – bene pats moderniausias ryšio kanalas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Lietuvoje šį plačiajuostį ryšį teikia „Penkių kontinentų komunikacijų centras“. Tai – nenutrūkstamas ryšys, mat šiuos laiduose, skirtingai nei variniuose laiduose, yra naudojama šviesa, o ne elektra (t.y. ryšys keliauja šviesos pluošto kabeliais). Kartu su maža kaina tai – didžiausias tokio ryšio privalumas.

Lankomumo reitingasKomentarų: 2

plačiau >>

ADS įlįs Jums po oda - arba - Atėjo laikas Bio-lustams...

2005-01-04 | Amerikos kompanijai Applied Digital Solutions (ADS) leista pardavinėti mikročipus kodiniu „VeriChip” pavadinimu. Juos bus galima įsodinti žmogui. Skelbiama, kad davikliai galės turėti žmogų identifikuojantį kodą, bet ne medicininius duomenis, vis tik šis ID kodas gali būti susietas su duomenų baze, kurioje gali būti saugoma bet kokia informacija.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Klaidos tikimybė - mažiau, kaip 1/10000000

2004-12-08 | NEC sukūrė sensorių pirštų atspaudų atpažinimui, kurio klaidos tikimybė (false acceptance rate, FAR) - mažiau, kaip viena dešimtmilijonoji, kas dviejomis eilėmis geriau už šiuo metu rinkoje naudojamus sensorius. Kompanija naujųjų daviklių gamybą planuoja pradėti pirmąjį 2005 m. ketvirtį.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!