LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Vytautas Bogušis
Revoliucionieriui profesionalui revoliucijų gana

2007-10-26 | 1979 metais, būdamas BAM statybose, kariuomenėje, pasirašiau Baltijos šalių 45 piliečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Molotovo ir Ribbentropo paktą. Šiaip mane KGB kas mėnesį profilaktiškai kviesdavosi "praplauti" smegenų - tai darydavo toks nepiktybinis kapitonas. Ir staiga sulėkė šeši ar septyni pulkininkai ir pradėjo tardyti po dvylika valandų. Aiškino, kad kažko turiu atsižadėti, rašyti kažkokius pareiškimus, bet iki galo vis tiek nesupratau, ko jie iš manęs norėjo. Vertė pasižadėti, jog daugiau nebekovosiu prieš tarybų valdžią, net atostogų siūlėsi išleisti, jei Lietuvoje nesusitikinėsiu su ekstremistais Terlecku ir Sasnausku. Tas košmaras truko apie mėnesį. Kai jau leido grįžti į būrį, sužinojau, kodėl čia buvo toks baisus sujudimas. Mat turėjau tokį pusiau slaptą radijo imtuvą, kuriuo pasiklausydavome "Amerikos balso". Tada ir išgirdau apie garsųjį Baltijos piliečių memorandumą, kuriame reikalaujama išvesti okupacinę kariuomenę, paskelbti Molotovo ir Ribbentropo pakto slaptuosius protokolus. Skaitė pasirašiusiųjų pavardes: pasirašė ir V.Bogušis. Viskas iš karto tapo labai labai aišku. Mano parašų būdavo ir po kitais pareiškimais, tačiau baisiausia reakcija kilo dėl pastarojo. Bičiuliai Lietuvoje žinojo, kad esu "kirvis", matau tik juodą ir baltą spalvas, žinojo, kad nieko neatsižadėsiu. Vis dėlto tas epizodas mano gyvenime tikrai buvo pats sunkiausias.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

LTV įžeidė disidentą

2007-08-26 | Lietuvos televizijos informacinėje laidoje „Panorama" buvo pranešta, jog buvęs disidentas Vytautas Bogušis nedalyvavo mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo paminėjime, nors jis ten buvo. Pats politikas pasidžiaugė tik tuo, kad jo dar nepavadino „buržuazine atgyvena" ar „erke ant sveiko visuomenės kūno". Paaiškėjus klaidai vietoj to, jog būtų viešai atsiprašyta artimiausioje LTV informacinėje laidoje, buvo pasitenkinta tik pakoregavus reportažą - buvo išimtas sakinys, kur teigiama, jog V. Bogušio nebuvo minėjime prie A. Mickevičiaus paminklo. Tačiau nebuvo pasakyta, kad jis ten dalyvavo. "Deja, Lietuvoje, o ypač informacinėje erdvėje minint tam tikras datas ir reiškinius nedaug kas pasikeitė. Kaip ir prieš 20 m. tebeegzistuoja tie kas žino "vienintelę teisingą tiesą" bei tie kas niekaip netelpa į tinkamą "formatą", - taip Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis įvertino vakarykštį LTV "Panoramos" siužetą apie tądien vykusius minėjimus skirtus 20-osioms pirmojo nesankcionuoto mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo metinėms paminėti.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

V.Bogušis: fariziejiškoji politika... deja ir po 20 metų

2007-08-24 | "Deja, Lietuvoje, o ypač informacinėje erdvėje minint tam tikras datas ir reiškinius nedaug kas pasikeitė. Kaip ir prieš 20 m. tebeegzistuoja tie kas žino "vienintelę teisingą tiesą" bei tie, kas niekaip netelpa į tinkamą "formatą". Taip Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis įvertino vakarykštį LTV "Panoramos" siužetą apie tądien vykusius minėjimus skirtus 20-osioms pirmojo nesankcionuoto mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo metinėms paminėti. "Manęs nestebina, kad aiškų šeimininką turinti, dabar prokonservatoriškoji LTV, kaip ir prieš 20 m. sugebėjo manęs "nepastebėti" prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Gerai, kad nors šįkart, kitaip nei anuomet nepavadino "buržuazine atgyvena, religiniu fanatiku, ekstremistu ar erke ant sveiko visuomenės kūno". Šįkart fariziejiškoji LTV pamelavo subtiliau: neva politizuotas Bogušis apskritai atsisakė ateiti į minėjimą prie paminklo. Gaila, tačiau ir po 20 m. laisvoje Lietuvoje, "laisvai žiniasklaidai" turi įrodinėti, kad nesi kupranugaris. Todėl viešai pareiškiu, kad vakar, kaip ir prieš 20 m. mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo stovėjau su žmona Virginija, deja tik užaugusių ir namus palikusių vaikų, šįkart, skirtingai nei anuomet, su mumis nebuvo. Ir čia nėra jokios politikos, o paprasta, tačiau kai kam labai sprangi ir į surežisuotą scenarijų netinkanti tiesa", - teigia V.Bogušis.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Disidento, Seimo nario Vytauto Bogušio kalba, pasakyta iškilmingame susirinkime: „...mes pabudinom Atgimimo Aušrą“

2007-08-23 | Šiam mitingui pamatus paklojo 1979-aisiais rugpjūčio 23-ąją pasirašytas „45-ių pabaltiečių memorandumas", kuriuo buvo kreiptasi į TSRS, Vokietijos Federatyvinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybes, šalių, pasirašiusių Atlanto Chartą, vyriausybes ir Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Kurtą Valdhaimą. Memorandume VFR ir VDR vyriausybių buvo prašoma viešai paskelbti Molotovo-Ribentropo paktą negaliojančiu nuo jo pasirašymo dienos ir padėti TSRS vyriausybei likviduoti minėto pakto pasekmes - išvesti svetimą kariuomenę iš Pabaltijo. O Atlanto Chartą pasirašiusių valstybių vyriausybių - kad jos iš moralinių pozicijų ryžtingai pasmerktų Molotovo-Ribentropo paktą ir jo pasekmes. Memorandumas susilaukė plataus atgarsio Vakarų demokratinėse valstybėse. Manau, kad tai yra vienas svarbiausių dokumentų per visą okupacijos laikotarpį, pirmą kartą istorijoje suvienijęs Baltijos valstybes laisvės ir nepriklausomybės siekiui. Po šiuo dokumentu pasirašyti išdrįso 45 lietuviai, latviai ir estai bei 11 rusų disidentų su Aleksandru Sacharovu priešakyje. Po kvietimu į mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo pasirašėme keturiese: A.Terleckas, V.Bogušis, P.Cidzikas ir N.Sadūnaitė. Visų šių parašų buvo nevalia išsižadėti nei už trupinį aukso ar gardaus valgio šaukštą, - jais tarytum prisiekėme Dievui.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Istorinį mitingą drabstė purvais

2007-08-23 | Uolūs partinių leidinių žurnalistai kartais persistengdavo ir nesąmoningai padėdavo disidentams. 1987-ųjų rugpjūčio 23-iosios mitingo organizatoriams savotiškai padėjo komunistų partijos, LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų tarybos organas "Tiesa". Seimo narys, disidentas, vienas šio istorinio mitingo organizatorių Vytautas Bogušis sakė, kad 1987-ųjų rugpjūčio 19-ąją "Tiesa" spausdino šmeižiantį Antaną Terlecką ir kitus Lietuvos disidentus straipsnį. "Tačiau šiame straipsnyje buvo ir informacija, kad rugpjūčio 23-iąją organizuojama demonstracija stalinizmo aukoms pagerbti. Lietuvos žmonės, kurie nesiklausė užsienio radijo, iš niekur kitur negalėjo sužinoti apie rengiamą akciją", - juokėsi V.Bogušis. Įdomu, kad "Tarybinė Klaipėda" iki mitingo ir beveik dvi savaites po jo tylėjo, lyg nieko nebuvo įvykę. 1987-ųjų rugsėjo 5-ąją sugriaudėjo "liaudies" balsas ir Klaipėdos laikraštyje. Štai labai būdinga ištrauka iš vieno pensininko laiško redakcijai. Būdinga todėl, kad žmogus smerkia reiškinį, apie kurį nieko nežino ir žinoti nenori. Jis tiesiog "jautė pareigą" triuškinti tarybų valdžios priešus. "Per televizorių pamačiau ir išgirdau, kad Vilniuje, Rygoje ir Taline įvyko kažkokie susirinkimai - kažkas nori prieškarinių laikų, kažkam nepatinka Tarybų valdžia. Kas tie kažkokie - nežinau ir žinoti nenoriu, bet dėl Tarybų valdžios turiu pasakyti štai ką - ji padarė mane tikru žmogumi, ji davė viską".

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Kam užkliuvo Vytautas Bogušis?

2007-03-23 | "Niekados nemaniau, kad buvimas disidentu okupacijos laikotarpiu buvo savaiminė vertybė, verta pompastiško pasididžiavimo ir afišavimosi jau laisvoje, Nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau kuomet buvę sovietinės valdžios globotiniai iš partinės nomenklatūros, šiandien užsidėję teisuolių kaukes tampa ultrapatriotais ir bando tave padaryti KGB gynėju, jautiesi mažų mažiausiai nejaukiai", - teigia Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis. Buvusį disidentą, aktyvų kovotoją prieš tarybinę valdžią V.Bogušį glumina, kad dabartinė jo pilietinė, atsakinga ir viešai deklaruojama pozicija dėl nusikalstamo tikrų ir tariamų problemų VSD eskalavimo, susilaukė itin pagiežingos kai kurių politikų ir jiems prijaučiančios žiniasklaidos reakcijos. "Šiomis dienomis pas mane ateina buvę disidentinių laikų bendražygiai, kurie pasakoja, kad iš kai kurių žiniasklaidininkų jiems yra daromas didžiulis spaudimas apjuodinti, pažeminti, sudergti mano disidentinę jaunystę, raginama papasakoti "kokio nors kompromato" apie V.Bogušį iš tarybinio laikotarpio. Iš tokių pritemptų "teisingai" suredaguotų pasakojimų kitą savaitę turėtų pasirodyti Bogušį "demaskuojantis" užsakomasis straipsnis", - sako Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis. Vardan šiandienos merkantilinių interesų, bandymai po kelių dešimtmečių iš kovotojo prieš KGB, mane padaryti KGB gynėju yra apgailėtinas noras perrašyti istoriją."

Lankomumo reitingas

plačiau >>

V.Bogušis: Kodėl pilietiškumas prilyginamas nusikaltimui?

2006-09-26 | Nesveikas ažiotažas kilęs dėl to, kad vadinamajai Liustracijos komisijai, praeitą savaitę buvo perduota medžiaga iš buvusių KGB archyvų, rodo baimę ir pilietiškumo stoką, įsitikinęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys liberalcentristas Vytautas Bogušis. “Kažin kodėl kalbėdami apie šios medžiagos atsiradimą, niekas neakcentuoja, kad tai bene pirmas atvejis, kuomet valstybei yra sugrąžinami sovietų slaptųjų tarnybų archyvai, dingę per pirmuosius, problematiškuosius nepriklausomybės atkūrimo sunkmečius. Tai, kad dokumentai yra grąžinami dabartinei Liustracijos komisijos pirmininkei, visų pirma byloja apie atsirandantį pasitikėjimą šią institucija ir jos vadove”, - pastebi V.Bogušis. Liberalcentristas atkreipia dėmesį, jog kai kurie politikai ir žiniasklaida, prikišdami D.Kuodytei atsisakymą nurodyti šiuos dokumentus perdavusį asmenį, sąmoningai ar nesąmoningai, emociškai nuteisia, sąžiningai įstatymų besilaikančią pareigūnę. “Saugoti archyvinę medžiagą pristačiusiųjų anonimiškumą yra ne D.Kuodytės užgaida, o prievolė, nes Liustracijos komisija yra priėmusį oficialų nutarimą, kuriame kreipiamasi į asmenis, kurie turi archyvinės – dokumentinės medžiagos iš buvusių SSRS KGB archyvų, prašant juos geranoriškai bendradarbiauti bei garantuojant medžiagą pateikusiųjų asmenų anonimiškumą. Apie kokį įstatymų laikymąsi ir pasitikėjimą valstybę būtų buvę galima kalbėti, jeigu komisijos pirmininkė būtų pasielgusi priešingai”, - klausia parlamentaras V.Bogušis.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

V.Bogušis: Seimas turi būti suinteresuotas kuo spartesniu parlamentiniu tyrimu dėl VSD

2006-09-19 | Seimas ir Valstybės saugumo departamento (VSD) turi kuo greičiau duoti aiškius ir nedviprasmiškus atsakymus į visuomenės keliamus klausimus dėl padėties šalies saugumą užtikrinančioje institucijoje, sureguliavimo, teigia Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys liberalcentristas Vytautas Bogušis. “Seimas NSGK turėtų suteikti visus reikalingus įgaliojimus, kurie komitetui leistų operatyviai, objektyviai ir be emocijų išsiaiškinti problemų VSD priežastis bei pasiūlyti galimus sprendimo būdus. To reikalauja ne tik visuomenė, bet ir atsakomybė už vieną iš svarbiausių šalies saugumą užtikrinančių institucijų”, - mano V.Bogušis. Liberalcentristo įsitikinimu, tiriant VSD veiklą būtinas maksimalus apolitiškumas, dalykiškumas ir nacionalinių šalies interesų viršenybė prieš bet kokius kitus problemos tyrimo aspektus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Liberalcentristai: politinės realybės ignoravimas – penas naujiems pranašams ir "gelbėtojams"

2006-06-24 | "Atkaklus siekis, nepaisant nieko, priversti kartu dirbti dešiniuosius ir kairiuosius nėra nekalta "politinė" utopija, o sąmoningas realybės ignoravimas, skatinantis neprognozuojamą atoveiksmį", - mano Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos narys Vytautas Bogušis. Liberalcentristui kelia susirūpinimą, kuomet nesant kritinės padėties bei pavojaus šalies ekonominiam, politiniam saugumui, dvi dabartinio Seimo partijos yra prievartaujamos dirbti kartu, atsainiai pamirštant apie dar du trečdalius tautos atstovų. "Politiniai technologai, vardan savų utopinių politinių vizijų, verčia vos trečdalį dabartinio Seimo sudarančias, skirtingų pažiūrų partijas tapti – vienintelėmis turinčiomis teisę siūlyti išeitį iš dabartinės politinės krizės, visus kitus paliekant statistais. Toks politinės tikrovės ignoravimas yra ne tik neišmintingas, bet ir pavojingas, nes paneigia tikrovę bei rengia dirvą naujiems pranašams ir "gelbėtojams", - įsitikinęs V.Bogušis. Liberalcentristas ragina valstybės vadovą atsižvelgti, kad ir nelabai priimtiną politinę realybę bei neblukinti margo Lietuvos partijų žemėlapio, sąmoningai ar nesąmoningai siekiant, kad jame liktų vos dvi spalvos.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Galių augimas gąsdina parlamentarus

2006-03-23 | Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys liberalcentristas Vytautas Bogušis baiminasi, kad Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) gali būti suteikti ikiteisminio tyrimo institucijos įgaliojimai. Parlamentaro manymu, būtent taip atsitiktų, jeigu būtų pritarta rengiamo priimti Farmacijos įstatymo 27 ir 63 straipsnių dabartinei redakcijai. Šie straipsniai apibrėžia gamybos licencijos turėtojo pareigas ir VVKT darbuotojų, atliekančių kontrolės veiksmus, teises. „Dabartiniame įstatymo projekte siūloma nuostata, jog VVKT darbuotojai laisvai ir be išankstinio perspėjimo, bet kuriuo paros metu turi teisę įeiti į juridinio asmens patalpas, tikrinti, pateikdami tik pažymėjimą ir pavedimą. Panašu, kad vaistų kontrolieriai taptų viršesni net už prokurorus, nes pastarieji kratas gali atlikti tik motyvuota ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi", - pastebi V.Bogušis. Liberalcentristo įsitikinimu, įstatymo rengėjai, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai, neturinčiai ikiteisminio tyrimo institucijos statuso, nepagrįstai siūlo funkcijas viršijančias jos kompetenciją. „Akivaizdu, kad vaistų kontrolieriams planuojamos suteikti itin plačios kontrolės teisės, pažeidžia proporcingumo principą, nes siekiamas tikslas būtų įgyvendinamas akivaizdžiai neadekvačiais valstybės institucijų veiksmais", - teigia parlamentaras.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!