LT   EN   RU  
2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Mankšta
  Sveikata > Harmoninga senatvė > Mankšta
Lankomumo reitingas Publikuota: 2008-07-01
Mankšta, nuvejanti senatvę

Įžen­gus į penk­tą de­šim­tį pra­si­de­da auk­so am­žius, ti­ki­na spe­cia­lis­tai. Žmo­gus jau pui­kiai pa­žįs­ta sa­vo kū­ną, su­pran­ta jo siun­čia­mus sig­na­lus ir ge­riau­siai mo­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. De­ja, tik ne­dau­ge­lis tą iš tik­rų­jų da­ro.

„La­bai ne­daug vy­res­nio am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je kas­dien mankš­ti­na­si ar spor­tuo­ja. Daž­niau­siai tai bū­na pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai ar šo­kė­jai. Jie ir bai­gę kar­je­rą no­ri pa­lai­ky­ti for­mą", - sa­kė spor­to klu­bo „Tik Jums" tre­ne­rė Iri­na Bu­to­ri­na. Daž­niau­sias pa­si­tei­si­ni­mas yra nu­ga­ros ar są­na­rių skaus­mai, ne­lei­džian­tys daug ju­dė­ti. Ta­čiau tin­ka­ma mankš­ta ne tik ne­ken­kia, bet ir pa­de­da kū­nui su­stip­rė­ti bei mal­ši­na skaus­mus.

Už­ten­ka 20 mi­nu­čių kas­dien tru­pu­tį pa­si­mankš­tin­ti ir sa­vi­jau­ta grei­tai pa­ge­rė­ja. Du kar­tus per sa­vai­tę klu­be ap­si­lan­kan­ti vil­nie­tė Va­len­ti­na Gar­bul ti­ki­no, jog be spor­to jau ne­ga­li gy­ven­ti.

„Nie­ka­da anks­čiau ne­spor­ta­vau. Bet da­bar, kai man suė­jo 50 me­tų, su­pra­tau, kad pa­lai­ky­ti for­mą rei­kės pa­pil­do­mų pa­stan­gų", - pa­sa­ko­jo Va­len­ti­na. Atė­ju­si į klu­bą šok­ti tan­go, ji grei­tai su­si­do­mė­jo mankš­tos pra­ti­mais, skir­tais žmo­nėms nuo 40 me­tų. Va­len­ti­na su­ti­ko pa­de­monst­ruo­ti ke­lis pa­pras­tus pra­ti­mus, ku­riuos ga­li­ma at­lik­ti ir na­mie. Ji įspė­jo, kad svar­biau­sia yra ne­sku­bė­ti ir ne­si­kan­kin­ti.

„Jei skau­da ke­lio są­na­rį, ne­bū­ti­na steng­tis vi­siš­kai iš­ties­ti ko­ją. Už­ten­ka tiek, kiek kū­nas lei­džia", - per­spė­jo I.Bu­to­ri­na. Ji pri­mi­nė, kad vy­res­niems žmo­nėms rei­kė­tų veng­ti šuo­liu­kų ir pa­ta­rė prieš pra­de­dant spor­tuo­ti bū­ti­nai pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar pro­fe­sio­na­liu tre­ne­riu.

Šaltinis

Griežtai draudžiama Straipsniai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į Straipsniai.lt kaip informacijos šaltinį.

Atsitiktinės gairės:    Šunų veislės (52)    Zigmas Vaišvila (10)    Romas Kalanta (4)    Krikščionybė (135)    Feng šui (7)    Politologija (64)    Teisėtvarka (24)    Wing Tsun (14)    „Lietuvos” kino teatras (13)    Hipiai (9)    Televizoriai (2)    Delfinologija (4)    Kreditai (2)    Dvyniai (9)    Miniatiūros (7)    Domenai (11)    Fantastika (21)    Mokesčiai (8)    Pagonybė (3)    Klubai (8)    Dailė (34)    Lengvosios muzikos grupės (27)    Rasos (2)    Viešieji ryšiai (20)    Pirmoji meilė (3)    Biologija (222)    2009 metų horoskopas (15)    Šventasis Antanas (2)    Džiazo muzikos grupės (11)    Klubai (5)    Interneto komentarai (2)    BTV (3)    Skorpionas (7)    Kūdikio maitinimas (3)    Meninė gimnastika (14)    Burtai (8)    Dalia Grybauskaitė (16)    Kitos šventės (7)    Chiromantija (3)    Vaizdo kortos (3)    Smurtas mokyklose (10)    Jautis (2)    Runkeliai (18)    Sektos (12)    Draugystė (10)    Spausdintuvai (12)    Įdomybės (87)    Tatuiruotės (7)    Procesoriai (28)    Žmogaus teisės (18)
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!