LT   EN   RU  
2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Prevencija
  Sveikata > Psichologinė sveikata > Pagalba ir prevencija > Narkotikai > Prevencija
Vilniuje ketinama steigti vaikų, vartojančių narkotines medžiagas, reabilitacijos centrą
Lankomumo reitingas

Šiandien Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas susitiko su NVO vaikams konfederacijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarta galimybė Vilniuje įkurti pirmąjį šalyje vaikų, vartojančių narkotines medžiagas, reabilitacijos centrą, kur tokiems vaikams būtų teikiama ne tik medicininė pagalba, bet ir psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugos. Anot NVO vaikams konfederacijos direktorės Elenos Urbonienės, kiekvienais metais narkomanijos problema paliečia vis jaunesnius vaikus. Pernai tyrimų duomenys parodė, kad priklausomų nuo narkotinių medžiagų vaikų jau yra ir tarp vienuolikmečių, tuo tarpu šalyje nėra nei vienos profesionalios vaikų reabilitacijos įstaigos. Šiuo metu vaikams, kuriems reikalinga pagalba išsivaduojant nuo priklausomybės narkotikams, teikiamos tik medicininės detoksikacijos paslaugos, taip pat veikia...

Moksleiviai savo piešiniais protestavo prieš narkotikus
Lankomumo reitingas

Ant kartono lakštų ryškėjo dažais purškiami šūkiai "narkotikams ne!", taip pat užbrauktų adatų ir nykstančių kūnų kontūrai. Vilniečiai grafiti meistrai buvo vienodos nuomonės apie narkotikus ir jų žalą. "Narkomanija - didelė problema ir mums į ją nenusispjaut",-teigė ir Lietuvos moksleivių parlamento nariai. Praėjusį trečiadienį jie su jaunaisiais centristais ir Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros darbuotojais surengė konferenciją "Moksleiviai prieš baltąjį marą" ir akcija "Grafiti prieš narkotikus". "Konferencija patrauks "didžiųjų vyrų" dėmesį, o grafiti įdomu moksleiviams" ,- svarstė moksleivių parlamento narė Giedrė Šopaitė.

Narkotikams - ne
Lankomumo reitingas

Paaugliai įsitikinę, jog tik "badymasis" gali blogai baigtis, o kvaišalų rūkymas ar tablečių vartojimas - tėra tik nekenksmingas pasilinksminimas. Būtent taip naujas aukas vilioja narkotikų prekeiviai. Tačiau jie nutyli tai, kad sukeldami trumpalaikį pasitenkinimo jausmą – euforiją - narkotikai sutrikdo natūralią proto ir jausmų pusiausvyrą. Grafike matyti, kaip pirmųjų narkotiko dozių sukelta euforija silpnėja, nors narkotiko dozės ir didinamos. Žmogus pamažu įgyja priklausomybę. Atsiranda abstinencijos būklė - negaunant narkotiko sutrinka organizmo funkcijos, viską skauda, laužo ir suka kaulus, nėra ramybės nei dieną, nei naktį, elgesys tampa neprognozuojamas, dažnos savižudybės, širdies ritmo sutrikimai, netgi mirtis. Atminkite, nėra nepavojingų narkotikų. Visos narkotinės...

Dešimt priežasčių, kodėl jūs turėtumėte pasakyti narkotikams "NE"
Lankomumo reitingas

Narkotikai sukelia klaidingą palaimos jausmą. Narkotikai trukdo galvoti pačiam. Narkotikų vartojimas yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis. Narkotikai išardo draugystę. Narkotikai daro žmogų silpną ir bevalį. Narkotikai priverčia žmogų imtis vagysčių ir smurto. Narkotikai yra daugelio susirgimų priežastis. Narkotikai ardo šeimas. Narkotikai sukelia vaikų išsigimimus. Narkotikai trukdo žmogui dvasiškai tobulėti.

  Komentarų: 3
Ar įveiksime narkomaniją Visagine?
Lankomumo reitingas

Konferencija sulaukė tikrai nemažo dėmesio. Joje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Janė Narvilienė, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius Andrejus Piliaviecas, Vaiko raidos centro direktorius Linas Slušnys, ŠMM Socialinės politikos departamento Socialinių problemų sektoriaus vyriausiasis specialistas Algis Šimaitis, Lietuvos AIDS centro ambulatorinės priežiūros skyriaus vedėja Julija Rakickienė, Lietuvos viešosios policijos biuro Prevencijos tarnybos vyresnysis komisaras Remigijus Kalašnykas, Nevyriausybinės organizacijos “Vilties žingsniai” direktorė Janina Daukšienė. Visagino miestui atstovavo ir pranešimus skaitė Šeimos krizių centro ir Priklausomybių prevencijos tarybos vadovė Laima Paulauskienė, Psichikos sveikatos centro darbuotojas, vaikų ir paauglių psichiatras Ramūnas Likas, Savivaldybių policijos vyr.inspektorius Jonas Karpickas, prevencinį darbą ugdymo įstaigose kuruojanti Švietimo...

Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 programa
Lankomumo reitingas

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu “Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 64-1842) patvirtintą Lietuvos sveikatos programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 91 “Dėl narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1998-2000 metų priemonių ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos” (Žin., 1998, Nr.10-252), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Patvirtinti Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programą (pridedama). 2. Pritarti tam, kad ministerijos ir kitos institucijos, atsakingos už 1 punkte nurodytos programos vykdymą, kasmet rengdamos biudžeto projektą, numatytų, kiek lėšų reikia šiai programai finansuoti. 3. Pavesti Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos...

  Komentarų: 1
Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 5 d. isakymas Nr. 1275 "Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose"
Lankomumo reitingas

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 24 d. rezoliuciją “Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje” (Žin., 2002, Nr.12-394), Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 (Žin., 1999, Nr.76–2291, 2001, Nr.8–235), ir atsižvelgdamas į plintantį rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą bei Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2002 m. gegužės 10 d. Specialiosios sesijos vaikų klausimais veiksmų planą, 1. N u s t a t a u: ...

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 437 "Dėl Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo"
Lankomumo reitingas

Siekdama užkirsti kelią neteisėtam vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimui ir neteisėtai šių medžiagų apyvartai švietimo įstaigose ir įgyvendindama Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 76-2291), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Patvirtinti Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarką (pridedama).

Psichologinių-pedagoginių stovyklų organizavimo laikinoji tvarka (rizikos grupės vaikams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo)
Lankomumo reitingas

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 (Žin., 1999, Nr. 76-2291), ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programos vykdymo 2001–2003 m. priemones, patvirtintas Vyriausybės 2001 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 73 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir ieškodama veiksmingų narkomanijos plitimo tarp moksleivijos stabdymo būdų, šio asocialaus reiškinio įveikimo būdų bei priemonių, skelbia konkursą psichologinių-pedagoginių stovyklų rizikos grupės vaikams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo, organizuoti

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Lankomumo reitingas

Narkotikų vartojimas Lietuvoje neturi senų tradicijų, tačiau, nepaisant to, narkomanija tampa grėsmingu socialiniu reiškiniu. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad narkotikai plinta tarp įvairioms socialinėms grupėms priklausančių jaunuolių. Jie platinami diskotekose ir kitose jaunimo pasilinksminimo vietose. Registruotų nusikaltimų, susijusių su narkotikais, skaičius nuo nepriklausomybės atkūrimo padidėjo devynis kartus. Į narkotikų vartojimą ir tuo susijusius nusikaltimus įtraukiami moksleiviai. Tyrimai rodo, kad apie narkotines ir psichotropines medžiagas moksleiviai žino gana daug. Jie domisi šiais klausimais, žino daugelio jų pavadinimus, pažįsta asmenis, vartojančius narkotikus, dalyvauja susibūrimuose, kuriuose vartojami narkotikai. Pastaruoju metu narkotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių temų. Deja jaunimui trūksta profesionalios informacijos apie narkotikų...

Ar pakankama narkotikų prevencija Lietuvoje?

Taip, narkomanų mažėja

Taip, apie narkotikus vis daugiau informacijos

Ne, kol čigonų tabore prekiaus - prevencija mitas

Ne, narkomanų daugėja

Ne, narkotikų platintojų daugėja

Ne, daugėja ir narkomanų, ir narkotikų platintojų

Ne, narkotikai tampa vis populiaresni

Ne, narkotikai atpigo

Ne, per mažos bausmės narkotikų platintojams

Jūsų lytis: Vaikinas Mergina
 Balsavimo rezultatai
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!