LT   EN   RU  
2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Religija ir tikėjimai
  Religija ir tikėjimai
Dievas, kviečiantis mus veikti
Lankomumo reitingas

Mt 25, 31 - 45: ,,Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožkų. Avis jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas - mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane’.

Jėzaus vizijos reikšmė dabar
Lankomumo reitingas

Mt 16, 1-4: Čia pas jį atėjo fariziejų ir sadukiejų jo mėginti. Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Jis atsakė: ,,Atėjus vakarui jūs sakote: ,Bus giedra, nes dangus raudonas’, ir rytmetį: ,Šiandien bus lietaus, nes rausta apniukęs dangus’. Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų - ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas”. Ir, palikęs juos, nuėjo šalin. Kokie laiko ženklai yra aplink jus? Ar galima pastebėti kuriuos nors iš toliau išvardytų? Ketvirtojoje dalyje matėme, kad ,,pranašas atpažįsta, kas jau yra negyva, liūdi dėl to ir nurodo kelią priekin”....

Deja, žmogus pasirinko sukilimą
Lankomumo reitingas

Žmogaus pasirinkimas baigėsi Nuopuoliu (jis krito į nuodėmę). Paprastais žodžiais tariant, nuodėmė - tai tiesiog neklusnumas Dievui. Jis yra Kūrėjas, todėl derėtų Jam paklusti. Dar daugiau - Dievas pats nubrėžia standartus to, kas yra teisinga. Nuodėmė žmogų dvasiškai atskiria nuo Dievo ir sukelia fizinę mirtį. Tas atskyrimas turėjo įvykti dėl to, kad Dievas yra tobulas ir tyras. Jo tyrumas negali egzistuoti greta nuodėmingumo, o Jo teisingumas reikalauja, kad jis neišvengtų bausmės. Nuodėmės pasekmės atsiliepė ir natūraliajam pasauliui - jis buvo prakeiktas, jame taip pat įsiviešpatavo mirtis. Dirva tapo ne tokia derlinga, o maisto mažėjo. Žmogui teko sunkiau dirbti, o derliaus...

Dievas yra Atpirkėjas
Lankomumo reitingas

Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių ir pergalingai prisikėlė, nugalėdamas mirtį. 1 Korintiečiams 15, 22 parašyta: Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti"; o 54-57 eilutėse pasakyta: "Kada šis gendantis apsivilks negendamybe ir šis marusis apsivilks nemarybe, tada išsipildys užrašytas žodis: "Pergalė prarijo mirtį! Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė?" Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga -- įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!" Jėzus Kristus yra vienintelis kelias, kurį pasirinkę mes galime gauti nuodėmių atleidimą ir užmegzti į amžinąjį gyvenimą vedantį bendravimą su Dievu. "O Dievas mums parodė savo...

Vieną dieną Kristus sugrįš ir sukurs naują dangų ir naują žemę
Lankomumo reitingas

"rojų tiems, kurie patikėjo Juo ir gavo nuodėmių atleidimą" Galiausiai Dievas sugrąžins žmonėms rojų. Vėl ateis laikai, kai nebebus daugiau nei mirties, nei kančių, nei blogio. Tuomet šio pasaulio sunkumai ir suspaudimai nuostabios amžinybės akivaizdoje mums atrodys tik kaip trumputė akimirka. Amžinybėje mes gyvensime nepaliaujamai tyrinėdami naująją Dievo kūriniją... Įsivaizduok sau - tau prieš akis ištisa amžinybė ir tu netrukdomas gali tyrinėti beribius ir neišsemiamus visa žinančio ir visagalio Dievo kūrinijos lobynus! Danguje mes šlovinsime Dievą, už Jo kaip Kūrėjo ir Atpirkėjo atliktą darbą. "Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei - Tavo valia visa...

Dievas rūpinasi visais!
Lankomumo reitingas

Kad Dievas rūpinasi visų gyvųjų esybių būtiniausiais poreikiais, žino visi. Tačiau tai, kad Dievas neverčia mūsų rinktis ir atsižvelgia į mūsų troškimus, žino mažai kas. Kartais girdžiu tokį teiginį, kad jeigu Jis yra, kodėl mums visiems nepasirodo? Todėl, kad taip iš mūsų atimtų teisę rinktis! Nes tie, kurie nori surasti Dievą, Jį suranda ir kiekvieną dieną gali įsitinkinti Jo buvimu. Tačiau yra ir tokių, kurie nenori Juo tikėti, todėl Jis suteikia jiems galimybę abejoti Juo. Savo pasirodymu Dievas atimtų iš jų galimybę rinktis. Išvada - Jis toks tolerantiškas, kad rūpinasi net bedievių teise rinktis! Net jeigu Jis Pats pasirodytų prieš...

 Pranas Laurinavičius
Dianetika I dalis
Lankomumo reitingas

Vystantis žmogaus nervų sistemai formuojasi analitinis protas – informacija yra atrenkama ir dedama į atmintį. Analintis protas sugeba skirti daugybę tos pačios spalvos atspalvių. Tačiau šalia analitinės atminties išlieka reaktyvinė atmintis. Reaktyvinis protas yra labai primityvus, jo logika būtų tokia: jei skaudėjo degant raudonai šviesai – visada venk šios šviesos; jeigu kada nuskriaudė žmogus su barzda – bėk kuo toliau nuo visų barzdočių. Visa, kas buvo patirta vaikystėje veikia visą mūsų gyvenimą. Reaktyvinis protas įrašo šią informaciją tais momentais, kai...

Dianetika II dalis
Lankomumo reitingas

Dianetikos tikslas - pasaulis be beprotybės, be nusikaltėlių ir karų. Tūkstančius metų žiauriose kovose žmogus stengėsi užkariauti materialiąją visatą, praktiškai nieko nežinodamas apie savo svarbiausią ginklą, apie patį vertingiausią turtą - savo protą. Jis pasiekė laimėjimų, nepaisant šios kliūties. Tačiau savo tamsumo ir nemokšiškumo dėka, be laimėjimų, jo pasiekimu tapo ir beprotybė bei ligos, kariniai resursai, galintys sunaikinti visus pasiekimus. Nė viena civilizacija negali pasiekti ko nors kelyje į stabilų išgyvenimą, nesivadovaudama žiniomis, kurios sudaro Dianetikos mokslą. Sumaniai taikant Dianetiką,...

  Komentarų: 4
Scientologija: Veiklos pavyzdys
Lankomumo reitingas

Tačiau sprendžiate visada tik Jūs, o ne tas, kas siūlo Jums pagalbą! Reikia “neeilinių“ sugebėjimų, kad leistum, jog kitas žmogus tvarkytų tavo gyvenimą. Svetimas žmogus problemų nesprendžia, o tik padeda jas išspręsti. Ar mes visi jau tiek nupezom, kad gyvename lyg kažkokios amebos, kur pastumsi, ten eisi. Manipuliacija niekada nepavyksta (!), kai žmogus yra stiprus. Taip, dažnai situacijos mes negalime pakeisti, tačiau galime pakeisti požiūrį į ją. Nereikia tikėtis, kad kažkas stipresnis išspręs bėdas, kad tereikia tik jį rasti. Žmogus turi suvokti, kad nė vienas gydytojas, aiškiaregys ar stebukladarys nepadarys to, ką turi padaryti pats. Tie, kas mano, kad už...

  Komentarų: 2
Budizmo mokytojas vaikystėje susapnavo visą savo gyvenimą
Lankomumo reitingas

Pernai per 60-ąjį savo gimtadienį lama Ole ir jo mokiniai šokinėjo su parašiutais. LŽ budizmo mokytojas sakė: "Ekstremaliomis situacijomis galima daug sužinoti apie savo protą". Vilniuje viešėjo vienas žymiausių budizmo mokytojų - europietis lama Ole Nydahlas. Kasmet du kartus pasaulį apkeliaujantis lama Ole Lietuvoje lankėsi jau šeštą kartą. "Sveikatai ir grožiui" budizmo mokytojas teigė, kad vaikystėje sapne matė savo gyvenimo kelią. Lama Ole ne tik medituoja ir skaito paskaitas - kartu su mokiniais dideliu greičiu jis važinėjasi motociklu, leidžiasi parašiutu. Prieš atvykdamas į Lietuvą lama Ole keliavo per Rusiją, šioje šalyje kūrė budizmo centrus. Į Vilnių atvyko iš Rygos, kitą...

Kiek knygų religine tematika turite?

Nei vienos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Daugiau nei 10

Visą biblioteką

Jūsų lytis: Vaikinas Mergina
 Balsavimo rezultatai
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!