Lietuvos Žmogaus Teisių Centro narys Zenonas Jurgelevičius