LT   EN   RU  
2021 m. sausio 22 d., penktadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Astrologija
Negražūs žmonės svajoja būti gražiais

2005-03-21 | Negražūs žmonės svajoja būti gražiais. Jie griebiasi įvairiausių priemonių, bandydami kompensuoti Gamtos „trūkumus“. Bet ką daryti, jei nosis didelė, burna kreiva, o akys mažos? Tuo tarpu tikrąjį žmogaus grožį atspindi jo aura. Auros grožis sukuriamas žmogaus gražiais veiksmais. Todėl aura, kokia išsigimusi ji nebūtų šiandien, rytoj gali pasikeisti. Savo sąmoningomis pastangomis žmogus negali pakeisti fizinės savo nosies formos, bet „nosies“ forma auroje gali būti perdaryta iš pačios kreiviausios į pačią taisyklingiausią. Galbūt jums tai kelia šypseną? Tada pagalvokime, o kas yra nosis? Tai įtaisas valdomas Skorpiono ženklo, vadinasi, susijęs su lytine energija. Pakeiskime požiūrį į lytinę energiją. Jei nosis didelė ir grubi, tai reiktų bandyti subtiliau suvokti ir apriboti lytines aistras, kurios užteršia aurą dažnai labai siaubinga smarve ir purvu. Reikia manyti, kad suvaldęs lytines emocijas žmogus, ateityje sekančiame įsikūnijime, jau turės gražią nosį.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Santykių astrologija: meilė

2003-06-28 | Jūs demonstruojate savo sąmoningą! nenorą tapatintis su tuo, kas negatyvaus yra Jūsų horoskope ir, indų supratimu, neatsisakydami mokytojo pagalbos bei siekdami didesnės harmonijos su Visata, iš anksto susikuriate geresnes partnerystės sąlygas galimame kitame įsikūnijime. Nuteikiate save taip pat psichologiškai pozityviai, t.y. iš savo pusės Jūs padarėte viską, ką šiuo metu galėjote, nelaukėte stebuklų tik iš kito žmogaus, o ir pats (pati) neatmetėte jokių priemonių ir jomis naudojotės. Tai vėliau krizės atveju nuramina sąžinę ir apsaugo nuo pavojingos savigraužos, esą "per mažai pasistengiau bendros laimės vardan".

Lankomumo reitingasKomentarų: 3

plačiau >>

Akmuo ir meilė

2003-06-28 | Prieš penkiolika, o gal net dvylika metų, jei kas būtų pasakęs, jog jausiu akmenis ir kalbėsiuosi su jais - būčiau nusijuokusi, numojusi ranka, o gal net palaikiusi tą žmogų nenormaliu. Dabar sakau, jog tas, kuris sako "akmeninė širdis", manydamas "kieta, šalta, žiauri širdis", labai klysta. Jis tiesiog nepažįsta akmens. Kiekvienas jų turi savo charakterį, savo gyvenimą, savo Dvasią. Jie milijonus, milijardus metų formuojasi savo terpėje. Jų gyvenimas - tai visa, kas vyksta su jais. Jų istorijoje įrašyta visa tos vietos, kurioje jie formavosi, istorija. Jie augo esant skirtingai temperatūrai, skirtingam spaudimui, vibracijoms, jų sudėtyje skirtingi cheminiai elementai. Vieno ar dviejų laipsnių pokytis jau iššaukia fizinius pokyčius minerale, nesvarbu net jei tas laipsnis pasikeičia po keliasdešimt tūkstančių metų. Jie patyrė ir žemės drebėjimų, ir potvynių, ir gaisrų. Skirtingai nuo žmogaus, jie negalėjo įtakoti savo gyvenimo. Jie susiformavo tam, kad reikiamu momentu galėtų pasitarnauti mums, žmonėms.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Uranas - naujosios epochos valdovas

2003-03-31 | Iš septynių planetų Uranas yra aukščiausioji planeta. Astrologijoje ji simbolizuoja aukščiausius mentalinius sugebėjimus: intuiciją, aiškiaregystę, telepatiją. Su Urano planeta susijęs žmogaus gebėjimas pereiti į kitą sąmonės lygį. Tai reformatorių, išradėjų, astrologų ir mokslininkų planeta. Uranas sukelia būtinybę atsinaujinti, siekti naujovių, naujų žinių, naujo pasaulio suvokimo, individualumo pasireiškimo, taip pat visos žmonijos vienijimosi ir Kosmoso vienybės jausmą. Uranas praeina Zodiaką per 83 metus ir 273 dienas. Saulės lygiadienio pasislinkimas, perėjimas iš Žuvų žvaigždyno (ne ženklo!) į Vandenio, pažymi naujos eros pradžią; kaip žinoma, gyvenimo rato (Zodiako) sektorius, vadinamas Akvariusu (Vandenis), yra Urano valdymo zona. Žemės žemėlapyje Vandenio ženklą atitinka buvusi Tarybų Sąjungos teritorija. Jos centras yra kalnas Belucha, kuris randasi Altajuje. Žinoma, tai nereiškia, kad būtent aplink Beluchą prasidės naujas gyvenimas. Šio taško reikšmė žemės plutai yra psichodvasinė.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Nemažai šarlatanų juodina astrologiją

2003-03-31 | Urusvati žino, kad astrologija taikoma medicinoje ir teismuose. Kai kurių šalių vadovai esant būtinybei pasinaudoja padedančiais astrologijos nurodymais. Atrodytų, kad tie ženklai turėtų padėti astrologijai įsitvirtinti kaip mokslo šakai, bet tikrovėje padėtis labai iškreipta. Vadovai nepripažįsta savo horoskopų, taip pat ir gydytojai bei teisėjai nepasakys, kodėl jie padarė tokias išvadas, taip paniekindami astrologiją. Slaptai priims patarimus, o viešai tyčiosis. Tuo tarpu kaip išmintinga būtų pripažinti šį senovinį mokslą ir įteisinti jo ryšį su naujausiais atradimais. Daug būtų galima pasiekti atmetus prietarus. Kas gali paneigti, kad astrologija yra mokslas, ar šaipytis iš dangaus kūnų sąveikos? Jau senovėje žmogus jautė ypatingus atmosferinius poveikius.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ulugbekas “Didysis astronomijos kunigaikštis”

2003-03-31 | Mirza Muchamedas ibn Šachruchas ibn Timūras Ulugbekas Guraganas yra savo laikmečio įžymus astronomas ir matematikas. Jis tęsė Persijos astronomų darbus ir dar gyvas būdamas sužinojo, kas tai yra didi mokslininko garbė. Jis priklauso žinomai giminei, nes buvo didžiojo užkariautojo Timūro (Tamerlanas) anūkas, kuris savo gyvenimo pabaigoje sukūrė didžiulę valstybę. Ulugbekui buvo numatyta, nenugalimo senelio, užkariautojo karjera. Tačiau likimas nukreipė jo kelią į žvaigždes. Ulugbekas gimė 1394 metais kovo 22 (kovo 30 pagal naują stilių) Sultanijoje, karo vežime, vieno iš savo rūstaus senelio žygių metu. Pasiuntinys šią žinią, nunešė Tamerlanui po mėnesio. Užkariautojas taip apsidžiaugė, kad priešingai savo įsitikinimams, pasigailėjo visų užgrobto miesto gynėjų.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Didysis architektas kuria amžinai

2003-03-31 | Neprotinga galvoti, kad pasaulio sukūrimas kai kuriose srityse jau užbaigtas, nebejuda, yra sustingęs. Daug kalbama apie žodį "evoliucija", bet vis dar nesuprantame jo proceso tikrovėje. Daug aptarinėjamas visuomenės kūrimas, bet tuo pačiu metu vyrauja nuomonė, kad visuomenės formavimo procesas vyksta nejudančioje, užbaigtoje plotmėje. Pasaulinis tvanas arba ledynmetis laikomi tik žmonijos praeities simboliniais įvykiais. Apie Atlantidą nepriimtina net kalbėti. Galima pastebėti, kaip žmogaus sąmonė stengiasi išvengti visko, kas grasina jos sukurtam gerbūviui. Taip ir evoliucijos suvokimas tampa kažkuo neesminiu ir nei trupučio nejaudina suakmenėjusių širdžių. Bet argi tolimas horizontas nesukelia minčių apie amžiną judėjimą? Tik tokiuose evoliuciniuose suvokimuose galima suvokti žemiško kelio kaip kilimo tako grožį. Privalu nedelsiant paaiškinti, kaip evoliucija nepavargdama kuria pasaulius.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Arkaimas – dangaus miestas - žemėje

2003-03-31 | Avestos astrologija yra senas ir rimtas mokslas. Jis siejasi su mūsų ainių, kurie vadino save arijais, genetinėmis žiniomis. Žmogaus evoliucijos vystymosi procese kosmoso ir gamtos santykis buvo viena iš svarbiausių senovės arijų mokymo dalių. Astrologinės žinios buvo naudojamos visose gyvenimo srityse. Jos padėdavo atstatyti lygsvarą tarp žmogaus ir jį supančio pasaulio. Avestos astrologija duoda universalią terminų sistemą, kuria naudojantis praktiškai galima apibūdinti kiekvieną reiškinį. Ilgą laiką astrologojos lopšiu buvo laikomas Babilonas. Dabar randama vis daugiau įrodymų, kad astrologijos šaknys yra tolimesnėje praeityje. Ji išlikusi nuo arijų civilizacijos laikų, kurie gyveno maždaug prieš 40 tūkstančių metų Arktikoje.
Pagal avestos tekstus arijai [dabartinės baltosios rasės ainiai] atėjo į žemę iš Didžiosios Meškos (Grįžulo ratų) žvaigždyno. Tuo metu žemėje jau gyveno kitų rasių atstovai: melsvoji, juodoji, geltonoji ir raudonoji.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Avestos astrologija

2003-03-31 | Norint pradėti kalbą apie astrologiją, reikia atstatyti istorinį teisingumą ir atiduoti duoklę avestos astrologijai. “Avesta – viena iš pirmų knygų žmonijos istorijoje, turinti žinias duotas žmogui Dievo”. Tai religija, kurioje jaudinančiuose pranašo Zoroastros himnuose, buvo apdainuojamas visagalis Dievas-Visatos Kūrėjas. Kada indo-europiečiai, palikuonys senovės arijų ( iraniečiai, indai, slavai, vokiečiai, baltai, anglo-saksai ir kt) susipažins su Avesta, ji taps jiems ŠVENTU RAŠTU tokiu, kaip Biblija-Abraomo pasekėjams. Antrame tūkstantmetyje prieš mūsų erą pranašo Zoroastros pamokslai "ištraukė" žmonijos protus iš tamsos ir bedievystės. Nors pagal laiką tai vyko labai seniai, iki šios dienos pranašo pamokslai tebėra aktualūs. Zoroastra mokė gėrio, teisingumo, meilės artimui, sąžiningumo - tai amžinos žmonijos dorybės, kurios niekada neprarado savo vertybės.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Kosminio teatro komentatorius

2003-03-31 | „Astrologija – tai žinios, – tvirtina mano pašnekovas Andrzejus Jamroz, – kurios vis labiau žmones įtikina ir patraukia." Jo gyvenime astrologijos studijos į šešėlį nustūmė turėtus du diplomus: filologo, gauto Jogailaičių universitete (Krokuva), ir muzikinio teatro režisieriaus – Maskvos GITIS'e. Šiuo metu jis vienas garsiausių astrologų Lenkijoje, jo parengtus horoskopus kas mėnesį studijuoja tūkstančiai žurnalo „Twój Styl" („Tavo stilius") skaitytojų. „Rašydamas horoskopus žurnalui baisiai kankinuosi, tai man blogiausios mėnesio dienos, tada niekas su manimi negali ištverti, – prisipažįsta Andrzejus. – Kažkada svarsčiau, kodėl. Man atrodo, jog žmonės, kuriems formuluoju tas mintis, tik bendrąsias, susijusias vien su Saulės įtaka ir neatsižvelgiančias į kitas planetas, tarsi įeidavo į tą pačią kaip ir mano mąstymo bangą, užmegzdavo dialogą. Toks horoskopas tam tikra dialogo, o veikiau – įvadinio pokalbio rūšis. Mes, astrologai, žinodami, kaip visa tai veikia, į laikraštinę astrologiją žiūrime su dviguba nuostata. Tačiau gali būti tokia situacija, kai esantis kryžkelėje žmogus staiga ir ten suras atsakymą."

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!