LT   EN   RU  
2021 m. gegužės 8 d., šeštadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Meilė
Penkios tėvų meilės klaidos

2002-11-16 | Tėvų meilės nebūna per daug. Svarbiausia, kad ji padėtų vaikui augti sveikam ir laimingam. Jeigu ji tam kliudo, vadinasi, kažkur suklydote. Kur? Galbūt tai jums padės suprasti netinkamos meilės tipai. Savininkiška. Ji skatina per didelę vaiko priklausomybę nuo tėvų. Mamai ir tėčiui atrodo, kad tik jie žino, kokią košę srėbti mylimam pupuliui. Kokią suknelę apsivilkti. Kokį būrelį lankyti po pamokų. Manipuliuodami, globodami, naudodamiesi savo valdžia, tėvai bando laikyti vaiką kuo arčiau savęs. Tai jų nuosavybė, jie turi tam teisę. Jie ir elgiasi su vaiku kaip su nuosavu daiktu. Pamiršdami, kad tai - būtybė, nors ir maža, kuriai būtina plėsti savo teises ir tapti tvirtu žmogumi. Savininkiškumo jausmą patiria visi tėvai. Vis dėlto pasistenkite atskirti savo egoizmą nuo nuoširdaus rūpinimosi vaiko gerove. Gerbkite jo teisę būti savimi. Žinoma, tai nereiškia visiškai paleisti vadžias, tačiau visų pirma skatinkite jį patį mąstyti ir prisiimti atsakomybę. Per didelė globa trukdo vaikui emocionaliai vystytis. Jam bus sunku atrasti savo vietą po saule. Jis gali tapti lengvu grobiu įtakingoms, valdingoms asmenybėms ar jų grupėms, o jūsų santykiai vis blogės, nes augdamas jis vis mažiau paisys jūsų vadovavimo. Ambicinga. Mes visi daugiau ar mažiau patenkiname savo ambicijas vaikų sąskaita. Sakykime, vaikų darželyje jūs staiga pamatote, kaip gražiai dukrelė šoka, ir mintimis nuklystate į tuos laikus, kai pati svajojote tapti balerina.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Apie ištikimybę

2002-11-15 | Atsirado norinčiųjų priminti Lietuvai apie skaistybę, todėl išleista iš vokiečių kalbos išversta knygelė apie italų mergaitę Mariją Goreti, tapusią kankine dėl skaistybės ir paskelbta šventąja . Knygelę išvertė Marija Mėlinauskaitė ir Aleksandra Bubelytė (apie jas neseniai "XXI amžiuje" rašyta), leidimu pasirūpino ses. Benvenuta - Ada Urbonaitė. Pagyrimo žodis vertėjoms ir leidėjai - jos dirba šiais laikais mažiau įprastą darbą negu daugelis. Daugelis iš mūsų dabar skubame rašyti ir išspausdinti savo knygas, ir jas pardavinėjame. Tokiame fone maloniai keista, kad kažkas dar randa ir už save vertingesnių žmonių, apie kuriuos parašytas knygas reikia platinti. Tie vertingesniais palaikytieji žmonės šiuo atveju yra šventoji Marija Goreti ir knygos apie ją autorius Vincentas Rufas (Vinzenz Ruef). Aprašyta knygoje šventoji - labai vargingos italų šeimos kaimo mergaitė, 12- os metų, beraštė ir labai tvirto tikėjimo. Tapusi kankine, nes nuodėmės bijojo labiau negu mirties. Ji mirė gindama mergaitės skaistybę. Nepopuliari dorybė šiais laikais? Dorybės yra visos ir visada populiarios. O priminė knygelė ir apie skaistybę, ir apie tikėjimo tvirtumą. Ir dar priminė, kad labai tvirto tikėjimo žmonės net ir varge gali būti laimingi. Iškėlė ir klausimų mokantiems klausti - ar reikia būti beraščiams, kad galėtų būti tvirtas tikėjimas, ar jis galimas ir žinių visuomenėje, kokios dabar siekiame? O gal reikia atsisakyti tų žinių, jeigu jos tikėjimą žlugdo, ir taip tapti laimingiems?

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Katalikų bažnyčios mokymas apie pasirengimą santuokai

2002-10-01 | Jonas Paulius II nuo pat savo pontifikato pradžios skiria ypatingą ir nuolatinį dėmesį šeimai, jos gerovei. Popiežius rašo: „Pasaulio ir Bažnyčios ateitis ateina per šeimą“. 1981 m. pasirodė Jono Pauliaus II apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio (FC). Pats Šv. Tėvas Familiaris Consortio apibūdino kaip Bažnyčios mokymo apie gyvenimą, uždavinius, atsakomybę ir šeimos misiją šiuolaikiniame pasaulyje pagrindą. Šio apaštališkojo paraginimo tikslas mums pateikiamas įvade: „Bažnyčia suprasdama, kad santuoka ir šeima yra viena vertingiausių žmonijos gėrybių, geidžia supažindinti su savo mokymu ir kreipiasi į jaunus žmones, kurie rengiasi sudaryti santuoką ir kurti šeima, kad atvertų jiems naujus horizontus, padėtų atskleisti didybę ir grožį to pašaukimo, kuris skirtas tarnauti meilei ir gyvybei (FC, 1). Bažnyčia, apšviesta tikėjimo, kuris leidžia jai suvokti tikrą tiesą apie didįjį Santuokos sakramentą, šeimos gėrį ir didžiulę jų reikšmę, jaučia pareigą skelbti Evangeliją –„gerąją naujieną“ visiems besirengiantiems santuokai. Familiaris consortio sudaro įžanga ir IV dalys. I dalyje diagnozuojama dabartinė šeimos situacija, kur parodoma moralės principų svarba sprendžiant šiandienos problemas. II dalyje kalbama apie santuoką ir šeimą pagal Dievo planą. III dalyje gvildenami krikščioniškos šeimos uždaviniai. IV dalis skirta šeimų sielovadai.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ištikimybė ir meilė šeimyniniame gyvenime

2001-10-03 | Yra žinomas faktas, kurį ypač gerai suvokia vedusios poros, kad ištikimybė ir meilė - tai du pilioriai, ant kurių laikosi šeimyninis gyvenimas. Abu pilioriai yra lygiai svarbūs santuokiniame gyvenime. Kai jie sugriūva, šeimyninis gyvenimas virsta pragaru. Mūsų žmogiškasis trūkumas yra tas, kad mes tuos du piliorius stengiamės pakeisti kitais, sukurtais žmogaus ir turinčiais daug defektų. Mūsų protas yra „išplautas" klaidingos ištikimybės ir bendradarbiavimo santuokoje idėjos. Dešimtmečiais visuomenei teigiama, kad santuoka daugiau nebėra sudaroma visam gyvenimui. Iš esmės klaidingos ir keliančios įtampą idėjos dabar jau priimamos bemaž kaip tiesa. Mes gyvename laikmečiu, kai daugumos nuomonė laikoma tiesa, kuri prieštarauja Evangelinei tiesai - Dievo žodžiui. Kiekvienas galime paliudyti masinės informacijos priemonių, dainų, filmų ir muilo operų pateikiamą klaidingą meilės ir ištikimybės suvokimą santuokoje. Reklama kursto (provokuoja) egoizmo ir puikybės jausmus - aš ir tik aš, sukelia painiavą ir įtampą šeimose, tarsi visas pasaulis susidėtų iš sugriuvusių šeimų, gyvenimo susidėjus ir ištuokų. Tai yra pagiežos, gynybos, pykčio ir pavydo rezultatas apgaubtose paslapties, stokojančiose nuoširdumo ir kupinose nusivylimo sprendžiant problemas situacijose. Didžiulės agentūros, norinčios destruktyviai pavaizduoti tiesą ir meilę, žinoma, turi finansines galimybes aiškiai ir įtikinamai perteikti savo žinią.

Lankomumo reitingasKomentarų: 2

plačiau >>

Problema: meilė mokytojui

2001-09-01 | Meilė įsiveržė į paauglės Virginijos gyvenimą ir viską “sujaukė” - keturiolikmetė įsimylėjo savo biologijos mokytoją... Gyvenimas tapo kančia, slapta iliuzija: “Mokykloje stengiausi jį pamatyti kasdien. Klasės berniukai man tapo nebeįdomūs: jie dar tokie vaikai...”. Virginija ėmė itin domėtis biologija, lyg kitų pamokų ir nebūtų. Paklausus, kaip sekasi, dažniausiai buvo galima išgirsti vieną ir tą patį atsakymą: “Koks puikus tas biologijos mokytojas. Jis viską žino. Jis toks protingas. O koks jis vyriškas...”. Vieną dieną tėvai pastebėjo, kad jų dukra pasikeitė: ji jau nebe ta maža, nerūpestinga, be perstojo čiauškanti ar žaidžianti su lėlėmis mergaitė, o ištįsusi ir nusiminusi paauglė, kuri gali staiga užsiplieksti, kai kas nors ima jai patarinėti, kuri vis daugiau laiko stypso prie veidrodžio, kuri ėmė vengti bendrauti su klasės mergaitėmis ir berniukais, sėdi namuose ir nebėgioja į vakarėlius, apskritai tapo “kitokia”... Pagaliau tėvai išsigąsta: “Negi dukra įsimylėjo už save 15-ka metų vyresnį vyrą, ir dar - mokytoją. Negali būti!” Deja, taip gali atsitikti kiekvienai paauglei. Tuomet labai sunku būna tiek kenčiančiai dukrai, tiek išgyvenantiems tėvams, kurie tik ir galvoja, kad jų patiklia, naivia mergaite norima pasinaudoti. Yra tėvų, manančių, kad jų vaikams negali būti blogų dienų - jie negali būti liūdni, nelaimingi, nusiminę. Tačiau iš tiesų vaikams, o ypač paaugliams, tenka įveikti daugybę nesėkmių. Viena iš mokykloje pasitaikančių problemų - nesėkminga meilė... mokytojui.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Apie meilę ir išsiskyrimą...

2001-09-01 | Sunku pasakyti, kas žmones šiais laikais taip traukia gyventi kartu. Anksčiau jau rašėme, jog seniau žmonės negyveno poromis, susitikdavo tik lytiškai santykiauti. Vėliau ilgus šimtmečius buvo skiepijamas noras (ir būtinumas) gyventi dviese, santykiauti tik su vienu partneriu. Moteriai psichologiškai, moraliai ir finansiškai buvo stengiamasi įdiegti, jog ji priklausoma nuo vyro. Greičiausiai nuo tų laikų ir liko noras ištekėti, vesti ir sukurti šeimą. Teoriškai - šeima yra pati geriausia vieta motinystės instinktui realizuoti, t.y. pagimdyti ir užauginti vaikus. Tačiau praktiškai yra daug išsiskyrusių šeimų, kai vaikas dažniausiai lieka su motina. Tai nėra gerai, bet vargu ar būtų geriau, jei nepasitenkinimo ir neapykantos vienas kitam kupini sutuoktiniai toliau gyventų kartu. Taigi šeimos darna dažnai lieka tik svajonė... Kiekvienam žmogui natūralu rinktis tinkamiausią porą. Vieni turi didesnį pasirinkimą, kiti mažesnį. Bet nemažai merginų daliai nepavyksta sutikti tinkamo vyro. Kodėl? Dabartinis jaunimas mažai apie tai galvoja. Tiesiog džiaugiasi neribota seksualine laisve nuo pat paauglystės. Noras būti šiuolaikiškoms skatina merginas nusileisti vaikinų geismams. Bet kai amžius ima artėti prie trisdešimties, neišvengiamai kyla vienatvės problema. Trisdešimties metų sveiki, normalūs vyrai paprastai yra vedę, o viengungiai neretai turi asmenybės, bendravimo, seksologinių ar sveikatos problemų. Taigi draugystė su vedusiu vyru, pabėgimas nuo vienatvės pas gerą žmogų kai kurioms merginoms yra išeitis.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Nuo Romeo ir Džiuljetos iki Titaniko

2001-03-09 | Aklasis pasimatymas Šv.Valentino dienai renkant poras . Dalyviai rašo anketas apie save ir kokio Valentino ieško. Tada vyksta “suderinamumo programa”, pagal kurią atrandamos antros pusės. Šauniausia pora apdovanojama prizu. Valentino šventimas bare. Siuntinėjate raštelius jums simpatiškam vakaro svečiui, išlikdami anonimiškais. Raštelius perdavinėja padavėjas. Surinkęs daugiausiai meilės raštelių apdovanojamas vakaro Meilės kokteiliu. Meilės dainų karaokė Šv.Valentino dienai. Geriausio atlikėjo konkursas. Poezijos vakaras meilės tematika. Dalyviai deklamuoja savo kūrybos eiles. “Vienišų širdžių” vakaras. Juk ši diena skirta visiems, ne tik poroms. Vieta gali būti tiek restoranas, tiek klubas, tiek pramogų centras. Programoje akcijos- atrakcijos, žaidimai, skirti poroms (tai būtų puiki galimybė susipažinti). Vakaras “Paryžius- meilės miestas”. Visur vyrauja prancūziška atmosfera (kvepalai, dekoracijos- Mulen Ružas, Eifelis, prancūziškas apsirengimo stilius, prancuziška muzika (pvz. Dimitrij from Paris).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Vyras privalo gerai bučiuotis

1998-04-20 | Miegoti su vyru vienoje lovoje nėra malonu. Lieka jo plaukų, jis dvokia, kasosi, prakaituoja. Negana to, knarkia. O rytą nori, kad jam pagamintų pusryčius. Tai moterys žino. Todėl žmonijos vystymosi istorijoje, kaip rašo Vokietijos žurnalas "Cosmopolitan", buvo žinomos tik trys priežastys, dėl kurių moteris įsileisdavo vyrą į lovą: jis - turtingas; jis nudobė slibiną; ji nori vaikų. Bet gražioji lytis darėsi vis protingesnė, todėl šios priežastys vis dažniau tapdavo šalutinėmis. Virš žmonijos pakibo grėsmė, kad išmirs protingi žmonės. Evoliucija turėjo greitai ką nors sugalvoti, kad meilės žaidimai su vyrais vėl taptų patrauklūs moterims. Jos didenybė evoliucija puikiai pažino moteris, todėl sugalvojo kažką nepaprasto, beprotiško, nepakartojamo gamtoje, prieš ką negalėtų atsispirti ir protingos moterys - jis privalėjo gerai bučiuotis. Bučinys - raktas, atrakinantis bet kurią moters kūno dalį. Geras bučinys jas priverčia užmiršti, kad vyrai palieka plaukų ant pagalvių, kad dvokia, kasosi ir prakaituoja. Jei vyrai daug ir gerai bučiuoja iki lytinio akto ir svarbiausia - po jo, moterims visa kita nesvarbu. Stipriosios lyties atstovas, kuris bučiuojasi blogai, niekada neturės pasisekimo. Svarbiau nei bučinys, ko gero, yra vieta, kur bučiuojamasi. Atsisveikinimo bučinys oro uoste arba geležinkelio stotyje, pasaldintas atsisveikinimo ašarų! Po to pasisveikinimo bučinys, kuriame telpa dviejų savaičių ilgesys ir lengvas įtarimas apgavyste.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!