LT   EN   RU  
2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Mokslai
Basketball in Plunge

2003-01-06 | Basketball appeared in Plunge in 1964. The first group of basketball players didn’t achieve any great victories. But still they were the foundators of basketball in our town. The leaders of the team in that time were Salys, Vosylius, Kiudulas and Leliūga. Salys had a good opportunity to join the national basketball team. The next generation of players had much more success. They had won the second place of the LKL championship for several times. From the very beginning their trainer was G.Glikmanas ant the second trainer was Augenijus Jurgutis. The most distinguished players at that time were Midaugas Pranskevičius, Augenijus Vaškys, Dainius Miliūnas, Evaldas Jocys, Arūnas Drąsutis, Tomas Venckūnas; Martynas Slivskis all these players were from Plunge. But there were a lot of players from other towns and even other countries: Dainius Staugaitis from Mažeikiai, Igors Miglinieks from Latvia, Nerijus Zabarauskas Jonava, and Ramūnas Petraitis Kaunas.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Artikeliai

2003-01-06 | [a]:

*sudurtinio tarinio vardine dalimi: tom is a clever boy.
*su daiktavardžio, po junginio ‘there is’: there’s a good restourant near my house.
*šaukiamuosiuose sakiniuose: what a nice day.
*po ‘such’: he’s such a good boy.
*daiktavardžio priedėliu: thomas, a third year student, is our friend.
*skaitvardžio one reikįme (reiškinat laiką, atstumą, svorį): I’ll come back in a minute; this path is a kilometre long; I’ll buy a kilogram of bananas.
*prieš skaitvardžius: a dozen, a hundred, a thousand, a million.
*posakiuose: as a rule, to be in a hurry, it’s a shame, to be at a loss, it’s a pity; ypač posakiuose su veiksmažodžiais: to have (a good time, a smoke, a headache), to take (a bath, a shower, a swim), to give (a hand).
*profesijos
*a little, a few.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Anglų kalbos žodžiai 2

2003-01-06 | ankstesnysis - previous
apimti - ride
aplenkti - outstripe
aprūpinimas - supply
apskaičiuoti(apy) - estimate
atitinkamas - adequate
atkariauti - reclaim
atlikti - perform
atstumiantis - appalling
atviras kanalizacijos vamzdys - open-sewer
augti - increase
badas - starvation
baisus - appalling
burtis - swarm
dabar - currently
daugintis - spawn
didėjantis - swelling
drąsa - bravery
drąsiai - gamely
esmė - essence
faktiškai - virtually
garmėti - pour
ginklavimosi varžybos - arms race
greitai augti - mushrooming
greitas - runaway
gyventojas - dweller
įgyti grėsmingą/didelį pavidalą - loom
ilgalaikis - permanent
įsivaizduoti - envisage
iš esmės - virtually
išlaikyti - maintain
išlikimas - survival
įtikinti - convince
įvertinimas - estimate
kaimo vietovė - rural
kametinis - annualy
karštis - sweltering
kentėti - suffer
ketinti - design
kilti - stemme
knibždėti - swarm
kovoti - cope
kryptis - trand
laikyti - hold
leidimas - permit
leisti - allow

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Anglų kalbos žodžiai

2003-01-06 | attain - gauti
attire - rūbai, drabužiai
briskly - vikriai, smagiai
by rights - tikroji padėtis
canvas - stora drobė
claim - tvirtinti, reikšti pretenzijas
collar - apykaklė
commonplace - kasdienybė
compassionate - pasigailįs
confidence - pasitikėjimas, paslap. išp.
crease - suglamžyti
deliberately - apgalvotai, tyčia
delight - malonumas
endure - tęstis, trukti
espadrilles - lengvi medž. batai
exquisitely - puikiai
felicity - laimė
for works - dėl darbo
garments - drabužiai, apranga
get-up - lengvi rūbai
grin - šypsotis
grossly - nepaprastai
harm - žala
immensely - nepaprastai
laden - vijoklinis
lined - raukšlėtas
notwithstanding - nepaisant
obtain - išgauti, laimėti
odd - atliekamas
passion - aistra
pepper-and-salt - kanapėta viln. medž.
picturesque - vaizdingas
priceless - neįkainojamas
reflection - apgalvojimas, svarstymas
scanty - šykštu
seek - siekti, ieškoti
selfish - savanaudis
spacious - platus, erdvus
suitable - tinkamas
thread - mintis

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Anglų kalbos sudėtiniai veiksmažodžiai

2003-01-06 | as though - tarytum
To ask after smb. - teirautis
To break down - sulūžti, nuliūsti, blogai nusiteikti (stop irorhing)
To break out - išlaužti, išsiveržti, ištrėkti (begin suddenly)
To bring up - prižiūrėti, auklėti
To call for smb. - užvažiuoti ir pasiimti
To call off - atšaukti, nukreipti, nutraukti
To call on - aplankyti
To came up against - susidurti
To carry out - atlikti, įvykdyti (act upon)
To catch up with - pasivyti
To clear up - išaiškinti (make fidy)
To come across - atsitiktinai susitikti
To come into - paveldėti
To come out - išeiti, pasirodyti (be published)
To come up with - sugalvoti
To cut down of - sumažinti
To do without - sugebėti be kažko
To draw up - sudaryti, formuotis, pravažiuoti (come to a stop)
To drop in on - aplankyti
To fade away - išnykti, išdilti
To fall out - iškristi, atsitikti, nutraukti (guarvel)
To fill in - užpildyti anketą
To find out - sužinoti, suprasti (learn about)
To get along with smb. - sutarti
To get at - pasiūlyti
To get away - pabėgti, išeiti, išvykti (escape)

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Anglų kalbos pagrindiniai laikai

2003-01-06 | Present Simple

Use
1.To express an action that happens again and again, that is a habit.

I usually get up at 7 o’clock. Nick always helps his friends.

2.To express a fact which is always true.

Rockets fly faster than airplanes.
Expressions: always every day usually sometimes never

Present Continuous

Use:
1.to express an activity that is happening at the moment of speaking

What are you doing now?

2.to express an activity or situation that is true now but it is not necessarity happening at the moment of speaking.

Don’t take the book I am reading it.

3. to express a temporary activity

I’am living with my friends until I find a place to live

4. to express a planned future arangement
I am having a meeting with my classmates tomorrow
We don’t use Present Continuous with words: like believe know think want remember hope neeed remember

Past Simple

Use
1. to express a finished action in the past

I bought this book in Vilnius.

2. to express actions which follow each other in the story

Shakespeare was born in England. He wrote hamlet in 1599. He died in1637.

3. to express a past situation or habit

Jack played chess very well when he was a small boy.

Lankomumo reitingasKomentarų: 6

plačiau >>

Angliški išsireiškimai

2003-01-06 | Take off - pakilti (lėktuvu)
The flight was delayed.The plane took off two hours later than seneduled.
The plane to Rome was delayed because of fog. What time did it take off?

Come along - vystytis, progresuoti
The work on the house is coming along very well.
Jill says her marketing report is coming along nicely.

Hold on - palaukti
Hold on a minute while I get my breath back.
They managed to hold on until help arrived.

Set off - iškeliauti
It’s a long way to Bristol, so we ought to set off as early as possible.
We did not set off until seven o’clock, so we walked as fast as we could get there on time.

Wake up - pabusti
What time did she wake up?
He woke up and found himself in hospital.

Find out - sužinoti
Can you find out what time the train leaves?

Operate on somebody - operuoti ką nors
The doctors decided to operate on her immediately.
He is a surgeon, but he operates only on children.

Be on - vykti
The film was already on when we arrived.
Is the match on at 3 o’clock?

Put off - atidėti ( kitam kartui )
We have to put off this afternoon meeting.
She always puts off going to the dentist.

Put away - padėti į vietą (pinigus į banką)
Children put your toys away.
He put away a few thousand for his retirement.

Be good at - gerai mokėti, žinoti
Jim is good at math.
Tom is very good at basketball.

Lankomumo reitingasKomentarų: 7

plačiau >>

Moksliniai straipsniai, atspausdinti 1998 m.

2003-01-05 | A.Acus, E.Norvaišas, D.O.Riska (University of Helsinki, Finland). Stability and representation dependence of the quantum skyrmion. - Phys.Rev.C: Nucl.Phys., 1998, v.57, No 5, p.2597-2604. S.Ališauskas. Balanced and well-poised basic hypergeometric functions and biorthogonal coupling coefficients of uq(3). - Yadernaya Fizika, 1998, v.61, No 10, p.1913-1920. (in English; also available in "Physics of Atomic Nuclei", V.61, No 10, p.1803-1810.) S.Ališauskas, J.P.Draayer (Louisiana University, USA). From canonical tensor operators of SU(3) and uq(3) to biorthogonal coupling coefficients: Explicit expansion. - J.Phys.A: Math.Gen.Phys., 1998, v.31, No 37, p. 7461-7482. A.Bartkevičius, R.Lazauskaitė, S.Bartašiūtė (Vilnius University). Constraints on the age of the Galactic thick disk from a sample of Hipparcos turnoff stars. - Proc.Coll. “Harmonizing Cosmic Distance Scales in a Post-Hipparcos Era”, 14-16 September, 1998, Haguenau, France. L.Bytautas, D.J.Klein (Texas University, USA). Chemical combinatorics for alkane-isomer enumeration and more. - Journ. of Chemical Information and Computer Sciences, 1998, v.38, No 6, p.1063-1078.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Planetariumo veikla

2003-01-04 | Planetariumas yra švietimo ir mokslo speciali įstaiga, kur šiuolaikine elektronine, optine, audio - video aparatūra ir lektoriaus kalba vedami seansai ir programos, skirtos visuomenei skleisti patrauklia forma astronomijos ir mokslų apie Žemę žinias. Per metus tokių seansų būna 1000 - 1500. Planetariumo švietimo, mokslinį ir metodinį darbą koordinuoja visuomeninė 13 mokslo darbuotojų Taryba (pirmininkas doc. A. Pučinskas), vadovauja direktorius doc. A. Ažusienis. Čia dirba apie 20 etatinių darbuotojų, iš kurių svarbiausieji - lektoriai ir inžinieriai. Jie dalyvauja ir mokslinių darbų programose, rašo mokslo populiarinimo ir metodinius straipsnius, ruošiasi radijo ir televizijos laidoms, kuria iliustracines panoramas, skaidrių derinius, ieško audio ir video įrašų, ruošia seansų ir programų tekstus ir scenarijus, studijuoja dalykinę literatūrą.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Paslaptingoji medžiaga - voratinklinis šilkas

2003-01-04 | Tikriausiai nedaug suklysime sakydami, kad vienokį ar kitokį voratinklį pastebime jei ne kasdien, tai gana dažnai. Dažniausiai į jį neatkreipiam ypatingo dėmesio, nes tiek pats voratinklis, tiek jį audžiantis voras yra gana dažnai žmogaus kasdieniniame gyvenime aptinkami objektai. Tačiau tikriausiai tik nedaugelis kartą ar kitą yra uždavęs klausimą apie voratinklį ir medžiagą, iš kurios jis padarytas. Gaminti voratinklinį šilką yra viena iš unikalių voro savybių. Skirtingai nuo šilką gaminančių vabzdžių lervų, vorai voratinklinį šilką naudoja grobiui gaudyti. Be vorų, šilką grobiui gaudyti naudoja tik nedaugelis kitų nariuotakojų: kelių šeimų erkės ir kelių rūšių negausių būrių vabzdžiai. Primityvūs vorai voratinklinio šilko grobiui gaudyti dar nenaudojo. Juo buvo išklojamos vorų slėptuvės ir urvai.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!