LT   EN   RU  
2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Religija ir tikėjimai
Kleopatros sindromas

2003-02-26 | Ketrin pas amerikiečių psichologą gydytoją Brianą Weissą pradėjo lankytis dėl fobijų, panikos priepuolių, nuolatinių košmarų bei sekinamos depresijos, kurie kankino ją visą gyvenimą ir pamažu vis stiprėjo. Prieš tai kiti gydytojai metus ją gydė tradicine psichoterapija, bet veltui. Nors Ketrin paniškai bijojo uždusti, vis tiek atsisakė antidepresantų, raminamųjų ir kitokių vaistų. Gydytojas B.Weissas nusprendė ją gydyti kitaip. Ketrin ilgai spyriojosi, bet galop sutiko pamėginti per hipnozę (stiprų susitelkimą į įtaigos turinį) sugrįžti į vaikystę ir išsiaiškinti nuslopintas arba pamirštas traumas, kurios, gydytojo manymu, galėjo būti svarbiausia jos problemų priežastis.

Lankomumo reitingasKomentarų: 4

plačiau >>

Kas yra reinkarnacija?

2003-02-26 | „Reinkarnacija“ (lot. reincarnatio – sugrįžimas į kūną) reiškia tikėjimą, kad esminė žmogaus dalis (siela, dvasia, Aš) po jo mirties įsikūnija į kitą žmogų ar gyvūną. Kiti šio reiškinio pavadinimai: persikūnijimas, sielos keliavimas, metempsichozė (gr.) arba (dviprasmiškai) atgimimas. Tikėjimo reinkarnacija šaknys glūdi Indijoje, induizme. Upanišados (VIII a. pr. Kr.) moko, kad kitame gyvenime reikia laukti atpildo už šio gyvenimo darbus. Žmogaus karma („darbas“) nulemia, į kokią būtybę įsikūnys jo siela ir kokį likimą reikės iškentėti. Remiantis vėlesniais raštais, Vedanta, meditacijos ir pažinimo dėka žmogus gali pažvelgti į reinkarnacijų grandinę, suprasti savo ankstesnius įsikūnijimus.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Kokiu gyvūnu norėtumėte būti kitame gyvenime?

2003-02-26 | Paulius, parapsichologas: - Aš jau labai seniai domiuosi parapsichologija, nežemiškom būtybėm, tad į šį jūsų klausimą trumpai galėčiau atsakyti maždaug taip. Jei žmogus per savo gyvenimą padaro 33 didžiąsias nuodėmes arba bausmes, jis kitame pasaulyje būna beždžionė, jei 24, jis 12 metų būna meška ir pan. Sakykite, ar žinote, kad kiekvienas žmogus savyje "augina" 5000 kitų "žmogiukų", kuriuos kai kas laiko dvasiomis, sielomis ar pan. Tie "žmogiukai" sugeba daugintis, tad, jei jų užauga iki 10 tūkst., žmogus išprotėja. Taip pat galėčiau jums pasakyti, kur nukeliauja kas 70 metų (maždaug per tiek laiko Žemėje įvyksta kartų pasikeitimas) mirę visi Žemės gyventojai. Į aplink Žemę skriejančias 5 planetas, kurių paprasti žmonės nemato.

Lankomumo reitingasKomentarų: 19

plačiau >>

Įvadas į Krišnaizmą

2003-02-25 | Dievas nėra abstraktus. Yra asmeninis ir beasmenis Dievo aspektai, tačiau jie kyla iš AUKŠČIAUSIOS, AMŽINOS, kupinos PALAIMOS ir ŽINOJIMO Dievo asmenybės. Lygiai kaip vienas vandenyno lašas turi visas vandenyno vandens savybes, taip ir mūsų sąmonė turi visas DIEVO sąmonės savybes. Tačiau dėl mūsų susitapatinimo ir prisirišimo prie materialios energijos (fizinio kūno, juslinio pasitenkinimo, materialaus turto, ego ir t.t.) mūsų tikroji TRANSCENDENTINĖ SĄMONĖ yra užteršta, tarytum nešvarus veidrodis, kuris negali tyrai atspindėti tikrovės. Per daugybę gyvenimų mūsų prisirišimas prie LAIKINUMO vis augo. Šį laikiną kūną, mėsos ir kaulų maišą, mes laikome savo tikrąja tapatybe ir priimame šią laikiną situaciją kaip galutinę ir vienintelę tikrovę. Visais laikais, didieji IŠMINČIAI ir ŠVENTIEJI buvo gyvas įrodymas, kad ši amžinoji DEIVIŠKOJI SĄMONĖ yra prieinama kiekvienam. Kiekviena siela yra potencialiai dieviška.

Lankomumo reitingasKomentarų: 3

plačiau >>

Chris Butler "Reinkarnacija"

2003-02-25 | Šiais laikais daug žmonių domisi reinkarnacija. Tačiau turime nedaug gilesnio supratimo, kas iš tikrųjų reinkarnacija yra. Gal jūs galėtumėte paaiškinti išsamiau? Pirmiausia mes turime suprasti, kad kalbėdami apie reinkarnaciją, kalbame apie asmenį, kuris persikelia iš vienos gyvybės formos į kitą. Todėl pirmasis klausimas, kurį turime užduoti: "Kas persikelia?" Akivaizdu, kad ne pats kūnas persikelia į kitą kūną. Vadinasi, yra kažkas, kas toliau egzistuoja po kūno mirties. Taigi, pirmasis dalykas, kurį turime suvokti, yra tai, kad asmuo nėra fizinis kūnas. Mirties metu asmuo palieka kūną ir kūnas pradeda irti. Visi, kurie buvo susiję su šio kūno savininku, pradeda verkti ir būna labai nelaimingi, kadangi jų giminaitis juos paliko. Taigi, suprasti sielos persikūnijimo mokslą reiškia suvokti, kad asmuo, ar gyva būtybė, kuri buvo šiame kūne, paliko šį kūną ir, jei ši būtybė nėra dvasiškai švari, ji vėl gaus kitą materialų kūną.

Lankomumo reitingasKomentarų: 4

plačiau >>

Kaip tapti musulmonu?

2003-02-25 | Šlovė Allahui, Visatos Viešpačiui. Ramybė ir palaima Muhamedui, jo paskutiniam pranašui. Šio straipsnio tikslas yra suformuoti teisingą požiūrį į Islamą tiems, kas nori atsiversti į šį tikėjimą. Kai kurie žmonės mano, kad norint tapti Musulmonu reikia apie tai pranešti savo religijos dvasininkams, teisme arba kitoms instancijoms. Taipogi klaidinga yra nuomonė, kad tiems, kas priima Islamą, kaip asmeninį tikėjimą, yra išduodami pažymėjimai, liudijantys asmenį esant musulmonu.

Lankomumo reitingasKomentarų: 3

plačiau >>

Prisikėlimas

2003-01-28 | Biblija pabrėžia, kad teisieji bus apdovanoti tik po prisikėlimo, sugrįžus Kristui. Atsakingų mirusiųjų (žr. 4.8 poskyrį) prikėlimas bus pirmasis dalykas, kurį padarys Kristus; po šito seks teismas. Jei "siela" po mirties tuoj pat patektų į dangų, tada nereikėtų prisikėlimo. Paulius pasakė, kad jeigu mirusieji nebus prikelti, tada visos pastangos paklusti Dievui yra beprasmės (1 Kor 15:32). Jis tikrai nebūtų taip aiškinęs, jei tikėtų, jog jis dar bus apdovanotas paimant jo "sielą" į dangų tuoj po mirties. Taigi galime numanyti, kad jis tikėjo kūno prisikėlimą esant vienintele apdovanojimo forma. Kristus drąsino mus aiškindamas, jog žmogui, kuris dabar gyvena dorai, "bus atlyginta teisiųjų prisikėlime" (Lk 14:14).

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Mirtis - būsena be sąmonės veiklos

2003-01-28 | Studijuojant Bibliją atrandama tam tikra tikėjimo tiesų sistema; gaila, bet dėl nepakankamo dėmesio Biblijai žmonių religiniame mąstyme egzistuoja taip pat tam tikra klaidų sistema. Bet kokia kaina siekdamas sušvelninti mirties neišvengiamumą, žmogus pradėjo tikėti turįs "nemirtingą sielą". Pripažinus žmoguje egzistuojant tokį nemirtingą elementą, reikia taip pat pripažinti, kad jis turi kažkur eiti po mirties. Dėl šito pradėta galvoti, jog teisiųjų ir nusidėjėlių likimai po mirties turi kažkaip išsiskirti. Stengiantis visą tai suderinti, prieita išvados, jog egzistuoja vieta, vadinama Dangumi, į kurią patenka "geros nemirtingos sielos", ir taip pat yra kita vieta, vadinama pragaru, į kurią patenka "blogos nemirtingos sielos". Jau esame parodę, kad pagal Biblijos mokymą "nemirtinga siela" negali egzistuoti. Dabar panagrinėsime kitas klaidingas idėjas, būdingas visuotinai pripažintiems aiškinimams.

Lankomumo reitingasKomentarų: 6

plačiau >>

Žmogaus dvasia

2003-01-28 | Mums mirštant Dievas paima iš mūsų Savo dvasią, ir tada ne tik miršta kūnas, bet taip pat nutrūksta visa mūsų sąmonės veikla. Dovydas suvokė tai, todėl jis pasitikėjo Dievu, o ne tokiais silpnais sutvėrimais, kaip žmonės. Ps 146:3-5 suduoda smūgį humanizmo pretenzijoms: "Nepasitikėkite kunigaikščiais, žmogumi, per kurį neateina išgelbėjimas. Kai išeis jo dvasia, jis grįš į savo žemę (iš kurios mes visi esame padaryti); tuomet dings visi jo sumanymai. Palaimintas, kieno padėjėjas yra Jokūbo Dievas". Po mirties "dulkės sugrįš į žemę, iš kurios yra, ir dvasia grįš atgal pas Dievą, kurs ją davė" (Koh 12:7). Jau esame išsiaiškinę, jog per savo Dvasią Dievas yra visur. Šia prasme "Dievas yra Dvasia" (Jn 4:24).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Siela

2003-01-28 | "Tas pats likimas yra žmonėms ir gyvuliams: kaip miršta vieni, taip miršta ir kiti (atkreipkite dėmesį į šio fakto pabrėžimą)... ir žmogus neviršija gyvulio... Visi (t.y. žmogus bei gyvūnai) eina į vieną vietą (kapą), visi yra iš dulkių ir visi grįžta į dulkes" (Koh 3:19,20). Įkvėptasis Koheleto rašytojas maldoje prašė Dievą padėti žmonėms suvokti šį nemalonų faktą, kad "jie (žmonės), jų pačių matymu, yra gyvuliai" (Koh 3:18). Taigi galima numanyti, jog daugeliui žmonių bus sunku tai pripažinti; iš tiesų, nusižeminti priverčia suvokimas, kad pagal prigimtį mes esame tiesiog gyvūnai, ir gyvename vadovaudamiesi tais pačias savisaugos, dauginimosi bei stipriausiųjų išlikimo instinktais. Koh 3:18 sakoma, jog Dievas "tiria" žmones parodydams jiems, kad jie tėra gyvūnai; t.y. tikrai nuolankūs ir paklusnūs Dievui žmonės suvoks šią tiesą, o kiti neišlaikys šito bandymo. Dvidešimtame amžiuje po pasaulį nepastebimai paplito humanizmo filosofija, pagal kurią žmonės yra nepaprastai svarbūs ir vertingi.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!