LT   EN   RU  
2021 m. gegužės 15 d., šeštadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Sveikata
Narkotikams - ne

2003-02-24 | Paaugliai įsitikinę, jog tik "badymasis" gali blogai baigtis, o kvaišalų rūkymas ar tablečių vartojimas - tėra tik nekenksmingas pasilinksminimas. Būtent taip naujas aukas vilioja narkotikų prekeiviai. Tačiau jie nutyli tai, kad sukeldami trumpalaikį pasitenkinimo jausmą – euforiją - narkotikai sutrikdo natūralią proto ir jausmų pusiausvyrą. Grafike matyti, kaip pirmųjų narkotiko dozių sukelta euforija silpnėja, nors narkotiko dozės ir didinamos. Žmogus pamažu įgyja priklausomybę. Atsiranda abstinencijos būklė - negaunant narkotiko sutrinka organizmo funkcijos, viską skauda, laužo ir suka kaulus, nėra ramybės nei dieną, nei naktį, elgesys tampa neprognozuojamas, dažnos savižudybės, širdies ritmo sutrikimai, netgi mirtis.
Atminkite, nėra nepavojingų narkotikų. Visos narkotinės medžiagos pavojingos sveikatai ir gyvybei. Reguliariai vartojantys narkotikus išgyvena nuo 4 iki 7 metų, iš kurių paskutiniuosius – labai ligoti, psichiškai atsilikę, morališkai žlugę.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Dešimt priežasčių, kodėl jūs turėtumėte pasakyti narkotikams "NE"

2003-02-24 | Narkotikai sukelia klaidingą palaimos jausmą.
Narkotikai trukdo galvoti pačiam.
Narkotikų vartojimas yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
Narkotikai išardo draugystę.
Narkotikai daro žmogų silpną ir bevalį.
Narkotikai priverčia žmogų imtis vagysčių ir smurto.
Narkotikai yra daugelio susirgimų priežastis.
Narkotikai ardo šeimas.
Narkotikai sukelia vaikų išsigimimus.
Narkotikai trukdo žmogui dvasiškai tobulėti.

Lankomumo reitingasKomentarų: 3

plačiau >>

Nusikalstamumo, susijusio su narkotinėmis medžiagomis apžvalga 2001

2003-02-24 | Viena aktualiausių šių dienų Lietuvos problemų yra plintanti narkomanija. Narkomanija taip pat sąlygoja ir daugybę kitų neigiamų reiškinių visuomenėje – nusikalstamumą, pavojingų ligų plitimą ir pan. Narkotikų problema Lietuvoje pradėjo ryškėti nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Kiekvienais metais šis reiškinys kelia vis didesnį pavojų. Narkotikų paklausa ir pasiūla ypatingai išaugo per paskutinius 4-5 metus. Per šį laikotarpį nelegalioje apyvartoje paplito heroinas, sintetiniai narkotikai.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Lietuvos piliečių nusikalstama veikla susijusi su narkotikais užsienyje

2003-02-24 | Narkotikus, kaip buvo minėta, perveža kurjeriai, kurių pagrindinis tikslas – kaip galima greičiau užsidirbti pinigų. Neretai narkotikus jie slėpė savo skrandyje. Dažnai tokius kurjerius lydi asmenys, priklausantys Lietuvos nusikalstamoms grupuotėms, užsiimančioms narkotikų kontrabanda, kurie atlieka prižiūrėtojo vaidmenį, tačiau patys narkotikų neveža. Lietuvos piliečiai narkotikus kontrabanda dažniausiai gabendavo automobiliais, lėktuvais ir keltais. Vis dažniau Lietuvos piliečiai sulaikomi kitose valstybėse už narkotikų platinimą. Praeitais metais išaiškinti 5 atvejai, kai Lietuvos piliečiai, apsigyvenę užsienio valstybėse, bandė ten realizuoti didelius narkotikų kiekius. Tai rodo, kad mūsų šalies nusikalstamos grupuotės palaiko glaudžius ryšius su kitų valstybių nusikaltėliais.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Ar įveiksime narkomaniją Visagine?

2003-02-24 | Konferencija sulaukė tikrai nemažo dėmesio. Joje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Janė Narvilienė, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius Andrejus Piliaviecas, Vaiko raidos centro direktorius Linas Slušnys, ŠMM Socialinės politikos departamento Socialinių problemų sektoriaus vyriausiasis specialistas Algis Šimaitis, Lietuvos AIDS centro ambulatorinės priežiūros skyriaus vedėja Julija Rakickienė, Lietuvos viešosios policijos biuro Prevencijos tarnybos vyresnysis komisaras Remigijus Kalašnykas, Nevyriausybinės organizacijos “Vilties žingsniai” direktorė Janina Daukšienė. Visagino miestui atstovavo ir pranešimus skaitė Šeimos krizių centro ir Priklausomybių prevencijos tarybos vadovė Laima Paulauskienė, Psichikos sveikatos centro darbuotojas, vaikų ir paauglių psichiatras Ramūnas Likas, Savivaldybių policijos vyr.inspektorius Jonas Karpickas, prevencinį darbą ugdymo įstaigose kuruojanti Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Žana Širokina, Visagino miesto skautų draugovės pirmininkė Liudmila Vojevodina.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 programa

2003-02-24 | Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu “Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 64-1842) patvirtintą Lietuvos sveikatos programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 91 “Dėl narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1998-2000 metų priemonių ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos” (Žin., 1998, Nr.10-252), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programą (pridedama).
2. Pritarti tam, kad ministerijos ir kitos institucijos, atsakingos už 1 punkte nurodytos programos vykdymą, kasmet rengdamos biudžeto projektą, numatytų, kiek lėšų reikia šiai programai finansuoti.
3. Pavesti Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 282 “Dėl Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1995, Nr. 20-461; 1999, Nr. 42-1336), koordinuoti 1 punkte nurodytos programos vykdymą ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 5 d. isakymas Nr. 1275 "Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose"

2003-02-24 | Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 24 d. rezoliuciją “Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje” (Žin., 2002, Nr.12-394), Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 (Žin., 1999, Nr.76–2291, 2001, Nr.8–235), ir atsižvelgdamas į plintantį rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą bei Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2002 m. gegužės 10 d. Specialiosios sesijos vaikų klausimais veiksmų planą,
1. N u s t a t a u:
1.1. švietimo įstaigų vadovams:
1.1.1. užtikrinti švietimo įstaigose saugią ir sveiką aplinką vaikams ir pedagogams;
1.1.2. riboti pašalinių asmenų patekimą į mokyklas, organizuoti teritorijos ir jos prieigų sustiprintą priežiūrą, stebėjimą ir vykdyti švietimo ir mokslo ministro 2000 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 921 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose" (Žin., 2000, Nr. 66-2005);

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 437 "Dėl Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo"

2003-02-24 | Siekdama užkirsti kelią neteisėtam vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimui ir neteisėtai šių medžiagų apyvartai švietimo įstaigose ir įgyvendindama Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 76-2291), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarką (pridedama).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Psichologinių-pedagoginių stovyklų organizavimo laikinoji tvarka (rizikos grupės vaikams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo)

2003-02-24 | Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 (Žin., 1999, Nr. 76-2291), ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programos vykdymo 2001–2003 m. priemones, patvirtintas Vyriausybės 2001 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 73 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir ieškodama veiksmingų narkomanijos plitimo tarp moksleivijos stabdymo būdų, šio asocialaus reiškinio įveikimo būdų bei priemonių, skelbia konkursą psichologinių-pedagoginių stovyklų rizikos grupės vaikams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo, organizuoti

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Švietimo ir mokslo ministro laiškas moksleiviams

2003-02-24 | Tikriausiai manai esąs suaugęs, turįs savo nuomonę ir nenori, kad kiti spręstų už tave tai, ką gali spręsti pats. Puiku! Tačiau ar esi įsitikinęs, jog atsižvelgei į visas aplinkybes tam, kad tavo sprendimas nebūtų klaidingas. Neklysk manydamas, kad narkotikai yra būdas greitai tapti suaugusiam. Tai tas pats, kaip daužyti galvą į sieną norint tapti protingesniam. Išbandyti narkotikus dar nereiškia tapti asmenybe kitų akyse. Asmenys, vartojantys narkotikus griauna savo siekį būti nepriklausomu, nes priklausomybė nuo narkotikų yra pati žiauriausia priklausomybė iš visų galimų.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!