LT   EN   RU  
2021 m. sausio 26 d., antradienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Technologijos
X.25 PLP

2003-05-08 | Duomenų paketai yra naudojami duomenims perduoti. Tokio paketo sandara yra parodyta 16 pav. Be 4 bitų, reikalingų norint atskirti šios rūšies paketą nuo kitų (bendrasis formato indikatorius), čia rasime ir loginį kanalų grupės numerį, kuris kartu su loginiu kanalo numeriu sudaro dvejetainį skaičių, naudojamą identifikuojant visus tam tikrai VC (virtualioji grandinė) priklausančius paketus. Taigi vienoje fizinėje jungtyje įmanoma realizuoti daug, iki 4K (dvejetainis 12 bitų skaitmuo, daugiau kaip 4000) VC. Minėtasis skaičius yra nustatomas DTE-DCE interfeise. Šis skaičius nėra naudojamas kitoje jungties pusėje arba tinklo viduje, nes keliaujančiam tinklu duomenų paketui nuolat suteikiami vis kiti kanalų numeriai. Ryšiai kiekviename mazge iš anksto nustatomi jau ryšio užmezgimo fazėje. Taigi virtualiųjų jungčių tinkle skaičius nesibaigia 4000.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

CCITT X.25 (PDN)

2003-05-08 | CCITT rekomendacija X.25 apibrėžia DTE (Data Terminal Equipment – duomenų terminalo įranga), prijungtos per DCE (Data Circuit Terminating Equipment – galinė duomenų perdavimo kanalo įranga) prie PDN (Public Data Network – bendrasis duomenų tinklas), interfeiso bei kreipties protokolus. Nors X.25 interfeisas daugiau naudojamas kompiuterių sistemose, displėjų terminalai ir asmeniniai kompiuteriai prie jo paprastai yra jungiami per PAD (Packet Assembly / Dissassembly – paketų sudarymas ir išformavimas) sistemos elementą, išverčiantį palyginti paprastus terminalų protokolus į sudėtingesnius X.25 protokolus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Žiedinis markerinis kreipties būdas

2003-05-08 | Šiame protokole yra naudojamas markeris arba ženklas (token). SD (Starting Delimiter – pradžios riboklis) skiriasi nuo visų kitų duomenų tuo, jog jame yra pažeidimas V (violation) – specialiai įvedamas kanale naudojamo kodo sulaužymas. ED (Ending Delimiter – pabaigos riboklis) sukuriamas taip pat naudojant panašius pažeidimus. Tačiau jei SD šie pažeidimai yra užkoduojami derinant juos su 0, tai ED yra naudojamas ir 0, ir 1 derinys. 14 pav. yra parodyti abu laukai, kartu su AC (Access Control – kreipties valdymas) lauku.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

CSMA / CD standartas (ANSI / IEEE 802.3-1985)

2003-05-08 | CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection – kolektyvioji našlio jutimo kreiptis su susidūrimų aptikimu) yra panašus į vietinių tinklų Ethernetą, nors ir nevisiškai jam tapatus duomenų perdavimo tinklo protokolas. Kodavimo ir iškodavimo dalis atitinkamai pakeičia signalo kodus ir kartu su SFD (Start Frame Delimiter – pradinis freimo riboklis) sukuria ir pašalina 64 bitų sinchronizavimo lauką užimančią preambulę. Šį lauką sudaro pakaitomis pasirodantys 1 ir 0, o jis baigiasi 1011. Taip pat naudojant aplanką (pad), nustatomas mažiausias freimo ilgis, reikalingas susidūrimams aptikti. Kanalo vadyba (link management) atsako už teisingą kreipties mechanizmo veikimą; tam yra panaudojami našlio jutimo bei susidūrimų aptikimo signalai. Naudojant CSMA/CD standartą galima rinktis įvairiausius perdavimo variantus, tokius kaip: plačiajuostį ar bazinės juostos, bendraašį kabelį ar neekranuotą vytąją porą, įvairią duomenų spartą ir įvairius linijos kodus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

LLC standartas (ANSI / IEEE 802.2-1985 ir ISO / DIS 8802/2)

2003-05-08 | Protokolas teikia paslaugas OSI modelio tinklo sluoksniui (3-iasis sluoksnis). Paslaugos kreipties taške jis elgiasi panašiai kaip HDLC protokolas. LLC protokolas vykdo visas duomenų perdavimo kanalo sluoksnio funkcijas, jei tik pastarosios nepriklauso nuo terpės ir nuo kreipties į LAN būdo. Įvairių paslaugų vykdymui LLC turi LLC protokolo duomenų bloką. LLC PDU su trimis valdymo lauko formatais. LLC PDU formatas apima DSAP (Destination Service Access Point – gavėjo paslaugų kreipties taškas) lauką ir SSAP (Source Service Access Point – siuntėjo paslaugų kreipties taškas) lauką. I ir III rūšies paslaugose naudojamas vien nenumeruotųjų valdymo laukų formatas, o II rūšies paslaugose – visi trys formatai.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

OSI ir bendrakanalė kreiptis

2003-05-08 | Bendrakanalėse terpėse (Common Channel Media), tokiose kaip vietiniai tinklai, kabelinės televizijos tinklai ar paketinio duomenų perdavimo radijo tinklai, 2-ojo sluoksnio (duomenų perdavimo kanalo sluoksnis) ir 1-ojo sluoksnio (fizinis sluoksnis) kreipties protokolai gali gerokai skirtis nuo ką tik aprašytojo HDLC protokolo. Šiose terpėse kreipties mechanizmas yra kitoks nei numatytasis HDLC LAPB protokole, kuris buvo skiriamas daugiau sujungimų režime veikiančioms dvitaškėms teritorinių tinklų WAN jungtims. Atsižvelgdami į įvairių pramonės kompanijų pasiūlymus vietiniams tinklams, šiame skyrelyje apsiribosime 802 LAN grupės protokolais, apibrėžtais IEEE. Šių protokolų dabar daugiausia yra perėmusi ISO, suteikusi jiems IS (tarptautinio standarto) arba DIS (Drafted International Standard – parengtinio tarptautinio standarto) statusus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Duomenų perdavimo kanalo aukštojo lygmens protokolas HDLC, CCITT / ITU-T LAPB

2003-05-08 | Protokolas HDCL yra bitų režimo protokolas. Iki atsirandant HDLC daugelis duomenų perdavimo kanalo protokolų buvo ženklų režimo. Panašūs protokolai paprastai naudoja į blokus (freimus) suskirstytus duomenų srautus. Be vartotojo siunčiamos informacijos reikia perduoti ir signalizavimo, kontrolės informaciją, leidžiančią, pavyzdžiui, signalizuoti, kad nusiųstame duomenų freime yra klaidų. Be to, yra būtina rasti vieną ar kitą freimo pradžios ir pabaigos ženklinimo būdą.
Ženklų režimo protokoluose visi šie klausimai buvo sprendžiami signalizavimo funkcijoms rezervuojant tam tikrą galimų bitų derinių skaičių. Likusieji deriniai buvo naudojami raidžių, skaičių ir simbolių persiuntimui. Šį būdą naudojančių kodų pavyzdžiais galėtų būti ASCII ar CCITT IA 5.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

OSI sluoksniai

2003-05-08 | Sluoksninė OSI modelio sandara nustato kiekvienam sluoksniui tam tikrą fiksuotų tikslų skaičių. Visuomet egzistuoja interfeisai su viršuj ir apačioj esančiais sluoksniais ir su jais surištas antraščių apdorojimas. Beveik kiekvieno sluoksnio paslaugų gali pageidauti keletas viršuje esančio sluoksnio vartotojų. Toks bendras žemesniojo sluoksnio paslaugų vartojimas yra vadinamas sutankinimu (multiplexing). Keletas (N+1) jungčių naudojasi viena (N) jungtimi. Pageidautina (visų pirma klaidų aptikimo požiūriu) sudalinti informaciją į riboto ilgio blokus arba segmentus. Šis procesas yra vadinamas segmentavimu.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Vartotojo posistemės CCITT

2003-05-08 | SCCP (Signalling Connection Control Part – signalizavimo jungties valdymo posistemė) užtikrina aukštesniems lygmenims (SS No.7 4 lygmuo) arba sluoksniams (ISO 4-7 sluoksniai) sujungimo ir besujungiminio režimo tinklų paslaugas. TUP (Telephone User Part – telefonijos vartotojo posistemė) teikia vietinius ir tarptautinius pokalbius jungiančioms telefono stotims būtinas tarpusavio signalizavimo funkcijas. DUP (Data User Part – duomenų vartotojo posistemė) atlieka tą pačią funkciją duomenų perdavimo sistemose. ISDN vartotojo posistemė (ISDN-UP) tvarko ISDN telefono ir duomenų perdavimo jungčių signalizavimą. Daugeliu atvejų šiam tikslui yra naudojama ir SCCP.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Pranešimų perdavimo posistemė (MTP)

2003-05-08 | MTP 1 lygmuo apima fizinę ir elektrinę duomenų perdavimo jungties terpę, kreipties į tą jungtį priemones ir sujungimo sudarymo bei nutraukimo galimybes. Skaitmeninėse ryšio sistemose tam yra naudojami 64 kb/s kanalai. MTP 2 lygmuo pasinaudoja 1 lygmens duomenų perdavimo jungtimi ir užtikrina patikimą bitų perdavimą. MTP 2 yra visiškai palyginamas su 2-uoju OSI sluoksniu ir su LAPB. Atlikdamas nuolatinę jungties patikrą ir naudodamas tam FISU (Fill-in Signal Units – signaliniai užpildymo vienetai), MTP 2 leidžia greičiau aptikti duomenų perdavimo linijoje atsiradusias problemas netgi ir tuomet, kai linija nėra perduodami jokie duomenys. FISU vienete esantys FSN (Forward Sequence Number – tiesioginės sekos numeris) bei BSN (Backward Sequence Number – atgalinės sekos numeris) yra panašūs į LAPB ar HDLC atveju naudojamus N (S) ir N (R). Kontroliniams bitams (CK) tenka toks pat vaidmuo kaip ir freimo patikros sekai FCS.
LI (Length Indicator – ilgio indikatorius) nurodo tarp LI ir CK esančių oktetų skaičių, todėl šios rūšies blokas yra lygus 0. Pakartotinių perdavimų metu yra naudojami BIB ir FIB (Backward and Forward Indication Bits – atgaliniai ir tiesioginiai indikaciniai bitai).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!